De rekeningen instellen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Nieuwe instellingen en documentatie

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, zijn in de Rekeningen tabel, nieuwe kolommen toegevoegd om veel meer informatie over uw klanten in te voeren en, nieuwe functies om de gegevens automatisch op te halen in de Facturatie. Bovendien zult u een nieuwe en diepgaande documentatie vinden om professioneel te werken:

Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Instellen van het Klantenregister

We laten u zien hoe een aparte sectie in het rekeningschema aangemaakt moet worden met het Klantenregister.
 • Ieder klant in een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer
 • Er is een groep die alle klantenrekeningen groepeert
  Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in Activa.

Voeg aan het einde van de Rekeningentabel toe:

Tabella conti

 • Het Totaal Klanten wordt opgeteld in de groep 110A van de Gr kolom.
 • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (110A) moet gebruikt worden in de Activa Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Klanten. Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).


Het beheren van het Klantenregister met de Kostenplaatsen

In het geval dat u niet wilt dat Klanten zichtbaar zijn op de Balans (bijvoorbeeld bij transacties met BTW op ontvangen contanten) kunnen Klantenrekeningen worden aangemaakt door Kostenplaatsen (KP3) te gebruiken.

Instellen van het klanten/leveranciersregister met kostenplaatsen

Het is mogelijk het klanten/leveranciers register te beheren als kostenplaatsen (zie ook de pagina Kostenplaatsen en Winstcentra):

 • we raden u aan de KP3 kostenplaatsen te gebruiken (degene waar de rekeningen worden voorafgegaan door een puntkomma ";")
 • de kostenplaatsen saldi voor klanten en leveranciers verschijnen niet in de Balans.


Transacties

Zonder register

De klant- of leveranciersrekeningen en groepen kunnen als normale rekeningen in de Activa of Passiva secties ingevoerd worden.

Activeren van de Addreskolommen (optioneel)

Het is mogelijk enkele specifieke kolommen toe te voegen aan de Rekeningentabel om het adres en ander Klantgegevens in te voeren:

 • Kies het commando Nieuwe functies toevoegen... van het menu Extra
 • Kies het commando Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel
  (Als u deze optie niet ziet in de lijst betekent dit dat deze functie al is geactiveerd).

Het programma voegt in de Rekeningentabel toe:

 • Een Adres weergave waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
 • De kolommen waarmee adresgegevens en andere informatie ingevoerd kan worden.
  • Gebruik het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens om een of meer van deze kolommen weer te geven, ook in de andere weergaven.
  • Om andere weergaven aan te maken met alleen bepaalde kolommen gebruikt u het Weergaven instellen commando via het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens.

Kies de Rekeningen tabel, Adres weergave en voeg de gewenste informatie to Klantenrekeningen.

Tabella conti, vista indirizzi


Instellen van de Klanten parameters

 • Kies het commando Taken - Klanten - Instellingen...
 • Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse Klantrekeningen zijn gegroepeerd.
 • Voor een uitleg van de diverse opties zie Klanteninstellingen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email