Boekhouding controleren

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

U kunt uw boekhouding op verschillende manieren herberekenen en controleren:

 • Met de Shift + F9 toetsen (Windows en Mac) of Cmd + 9 (Mac)
  Basis controle van de boekhouding
 • Met het commando Boekhouding controleren van het menu Rapporten
  Dit commando bevat diverse uitgebreide controle opties - Uitgebreide controle van de boekhouding

Als er foutmeldingen zijn of verschillen moet u deze corrigeren.

Basis controle van de boekhouding

Dit commando voert de volgende bewerkingen uit:

 • Het zet de saldi van de rekeningen, kostenplaatsen en segmenten op nul
 • Het controleert de diverse tabellen op fouten en rapporteert deze (Rekeningen, Transacties, BTW codes en Wisselkoersen)
 • Het voert alle transacties opnieuw in alsof dit voor de eerste keer gebeurt
  • voor de vreemde valuta boekhouding herberekent het de beginsaldi in basis valuta met gebruikmaking van de meest recente wisselkoersen
  • als de transactierijen niet geblokkeerd zijn herberekent het deze
   • de BTW percentages uit de BTW-codes tabel worden gebruikt om de BTW bedragen opnieuw te berekenen
  • het werkt de saldi bij van de rekeningen, kostenplaatsen en segmenten
  • in het Kasboek wordt het cummulatieve saldo in de Transactiestabel herberekend
 • Het herberekent de totalen van de Rekeningen en Categorieën tabellen (inkomsten en uitgaven)
  • het werkt de kolommen "Budget verschil" en "Vorig jaar" bij
  • in de vreemde valuta boekhouding werkt het het Berekende saldo bij met de meest recente wisselkoers en wisselkoersafwijking

Uitgebreide controle van de boekhouding - het Boekhouding controleren venster

Naast de basis controle van de boekhouding worden extra controles uitgevoerd.

Boekhouding opnieuw controleren en extra controles
Dit is een van de nuttigste functies: het hele boekhoudingbestand wordt opnieuw gecontroleerd, alle saldi worden herberekend en de gebruiker wordt gewaarschuwd als fouten gevonden worden.

Boekhoudingseigenschappen
Deze optie staat standaard aan. het programma verifieerd of de gegevens in de Bestands- en Boekhoudingseigenschappen overeenkomen met de werkelijke boekhouding (bij voorbeeld: de begin- en einddatum, de BTW rekening, de rekeningen voor wisselkoersverschillen, etc.).

Transacties

Verschillen binnen transacties
Als deze optie aanstaat verifieert het programma of er verschillen zijn tussen Debet en Credit in het Dubbel boekhouden of tussen Rekeningen en Categorieën in de Inkomsten & Uitgaven boekhouding. De rijen waar de verschillen optreden worden aangegeven in het Meldingenvenster. Het programma laat ook het totale verschilbedrag zien in het Informatievenster onderaan het scherm (alleen als men zich in de Transactiestabel bevindt).

Intermediaire verschillen opnemen
Als deze optie wordt geactiveerd verifieerd het programma of er verschillen zijn tussen Debet en Credit in samengestelde transacties (transacties verdeeld over meerdere rijen). Vaak worden verschillen veroorzaakt door onvolledige invoer of fouten in de bedragen (zoals in het volgende voorbeeld in transactie nummer 108).

Saldo controles (#CheckBalance)
Door het activeren van de Transacties- en deze optie controleert het programma of een rekeningaldo gelijk is aan een die ingevoerd is voor verificatie (bijvoorbeeld, tussen het bankrekeningsaldo op het bankafschrift en het saldo van dezelfde rekening in het boekhoudbestand). Als de saldi niet overeenkomen geeft het programma een foutmelding.

Om deze controle te doen moet men:

 • Voer in de Transactiestabel "#CheckBalance" in de kolom Beschrijving in en ook de valuta en het saldo van de rekening (voorbeeld: #CheckBalance EUR 30'076.40). Voer in de Debet kolom de rekening in die gecontroleerd moet worden. De kolom Bedrag blijft leeg.
  Het te controleren bedrag moet ingevoerd worden met hetzelfde aantal decimalen als het bedrag op de rekening die gecontroleerd worden.
 • Activeer de optie via het menu Rapporten
 • Als er verschillen zijn tussen het controle-bedrag en het rekeningsaldo terwijl de boekhouding wordt gecontroleerd geeft het programma een foutmelding die de rij aangeeft waar het fout gaat.

Het programma heeft een verschil ontdekt tussen het controle-bedrag en het rekeningsaldo in het bestand.

Zelfde document maar anderee datums
Als deze optie wordt geactiveerd zal het programma waarschuwen als transacties met hetzelfde Doc nummer een verschillende datum hebben. Bij samengestelde transacties (=transacties verdeeld over meer dan een rij), waar geen relatie is tussen Doc nummer en Datum, kan het programma niet de correcte tegenrekening bepalen.

Rekeningen

Structuur Rekeningschema
Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of de structuur van het rekeningschema correct is.

Aanwezigheid van wisselkoersafwijkingen
Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of er niet geboekte wisselkoersafwijkingen zijn. (Deze optie is er alleen bij een vreemde valuta boekhouding).

Beginsaldi verschillen van saldi van vorig jaar
Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of de beginsaldi van dit jaar overeenkomen met de eindsaldi van vorig jaar.

Gepersonalizeerde controles (Apps)
Als deze optie wordt geactiveerd voert het programma controles uit op de functies die zijn toegevoegd door de gebruiker (Apps) voor aangepaste verificaties.

Extra controles met de sneltoetsen Shift + F9 opnemen
Als deze optie wordt geactiveerd voert het programma alle controles uit die in dit venster geactiveerd zijn wanneer Shift+F9 ingedrukt wordt. Anders wordt alleen een boekhoudingsherberekening gedaan. (Voor Mac: Shift + Cmd + 9).
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email