Technische gegevens

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Toepassingen en boekhoudtypes

Banana is een native applicatie voor Windows, Linux en Mac en heeft functies die het voor de gebruiker mogelijk maken verschillende type boekhoudbestanden te beheren.

Inkomsten & Uitgaven boekhouding

 • Inkomsten & Uitgaven boekhouding (Inkomsten & Uitgaven boekhouding van verschillende rekeningen)
 • Kasboek (Inkomsten & Uitgaven boekhouding van een enkele rekening)

Dubbel boekhouden

 • Dubbel boekhouden
 • Vreemde valuta boekhouden

Labels

Elke toepassing kan ingesteld worden met of zonder BTW/Verkopen en bevat:

 • Rekeningschema's per taal
 • Rekeningschema's met BTW
 • Specifieke rekeningschema's voor verschillende landen
 • Rekeningschema's voor kleine bedrijven (voor privé, non-profit organisaties, professionela studio's, winkeliers, kerken, etc)

Alle verschillende types laten een gelijkenis zien met de Microsoft Office Software en werken op een zelfde manier: vensters, tabellen, gegevens selectie, kopieren en plakken, zoeken en vervangen van gegevens, ongedaan maken en herhalen van een bewerking, afdrukken op verschillende manieren, gegevens bescherming, wachtwoordbeveiliging, etc.

Hoofd interface/Boekhouding/ Bestanden

 • Meertalig: Engels, Italiaans, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Nederlands  NIEUW
 • Belangrijkste grafische interface makkelijker en gebruikersvriendelijker - gebruikers van computers met kleine schermen zoals notebooks hebben daar het meeste profijt van  NIEUW
 • Beheer van meerdere rekeningen; er is geen limit aan het aantal boekhoudbestanden dat beheert kan worden
 • Elk bestand bevat een boekhouding. Er is geen limit aan het aantal bestanden.
 • Elk bestand kan opgeslagen, verplaatst of gekopieerd worden op elk soort opslagmedium (lokale schijven, netwerk lokaties, CD, USB sticks)
 • Favoriete bestanden lijst - dit maakt het mogelijk de bestanden die u het meeste gebruikt te openen met een enkele klik  NIEUW
 • Mogelijkheid Compositie instellingen te beschermen tegen overschrijven  NIEUW
 • Automatisch opslaan van het werk in een tijdelijk bestand (Auto backup + bestandsnaam)
 • De mogelijkheid om een kopie van een bestand op te slaan, met of zonder de transacties
 • Elk bestand van een specifiek boekhoudtype kan omgezet worden in een bestand van een ander type
 • De instelling van de valuta kan door de gebruiker geselecteerd worden voor ieder boekhoudtype
 • Met Open van het Bestandsmenu wordt de map geopend waarin de huidige boekhouding is opgeslagen  NIEUW

Rekeningen/Categorieën

 • Alle rekeningschema's voor Zwitserland zijn bijgewerkt naar de nieuwe wettelijke regels NIEUW
 • Onbeperkt aantal Rekeningen/Categorieën
 • Tot 256 karakters in nummerieke of alfanummerieke rekeningnamen
 • Groepen en totalen kunnen vrij opgezet worden (tot aan 100 niveaus van totalen)
 • Automatische herberekening van totalen (mogelijkheid dit op handmatig in te stellen)
 • Rekening/categorie nummers kunnen aangepast worden aan alle mogelijke nationale eisen
 • Rekeningen kunnen op elk moment toegevoegd en weggelaten worden
 • Dubbel klikken op een rekening/categorie nummer opent niet meer de rekeningkaart (het veld gaat in plaats daarvan in edit modus). Om een rekeningkaart te openen moet u op de kleine blauwe pijl in de rechterbovenhoek van de cel klikken NIEUW
 • U kunt de Transacties tabel openen door dubbel te klikken op het rij nummer in de rekening/categoriekaart (onderstreept zoals een link) zodat u de
 • Door dubbel te klikken op het rij nummer in de rekening/categoriekaart (onderstreept zoals een link) kunt u de Transacties tabel openen  op de overeenkomstige rij, zodat deze veranderd kan worden NIEUW
 • Begin balans, aktuele balans
 • Budget en het verschil tussen budget en balans (voor de hele boekhoud periode)
 • Transacties en balans per periode
 • Balans van het vorige jaar en verschil met het vorige jaar
 • Rekening kaarten, kompleet of per periode, met indicatie van de begin balans
 • Vreemde-valuta: rekeningen in meer dan één munteenheid
 • Weergave van bedragen in de rekening valuta en ook in basis valuta

Transacties

 • Onbeperkt aantal transacties
 • Correcties zijn mogelijk zonder de noodzaak een tegengestelde transactie te maken
 • Mogelijkheid teksten direct in de cel te veranderen NIEUW
 • Smart fill (automatische aanvulling vanuit reeds gebruikte teksten) direct in de cel, met de mogelijkheid om tekst te filteren NIEUW
 • In het Datum veld kan de huidige datum ingevuld worden door een "." in te typen
 • Automatische aanvulling van het rekening nummer direct in de debet of credit cel (een drop down menu verschijnt met de lijst van alle accounts) NIEUW
 • In de Status regel, in de informatie over het aantal geselecteerde bedragen, is behalve het totaal bedrag, het aantal bedragen toegevoegd NIEUW
 • In Vreemde-valuta boekhouding worden ook de veranderingen van datum gebruikt voor de voltooiing van de transacties NIEUW
 • De positie van de huidige cel wordt gemarkeerd in het rij nummer en in de kolom kop NIEUW
 • Mogelijkheid om op elk moment transacties toe te voegen en te verwijderen
 • Terugkerende transacties kunnen ook verkregen worden vanuit de smartlist door op Enter te drukken of door deze te selecteren met de muis NIEUW
 • Automatische optelling van niet naast elkaar gelegen geselecteerde cellen is nu mogelijk (toest Ctel + muis) NIEUW
 • Eenvoudige transactie op verschillende rekeningen
 • Mogelijkheid om links in te voegen naar documenten (PDF, JPEG…)
 • "Rename" opdracht waarmee een gebruiker een rekening of BTW code kan veranderen met automatische vervanging in transacties
 • Automatische aanvulling data en rekening nummers
 • Zoeken van het rekening nummer vanuit de beschrijving
 • Automatische aanvulling van transacties (zelfs gebaseerd op de transacties van vorig jaar)
 • Mogelijkheid om terugkerende transacties te onthouden
 • Sorteren van transacties op datum, document datum, valutadatum, betaaldatum, vervaldatum
 • Voor meervoudige transacties wordt het bedrag dat nog niet is ingevuld weergegeven
 • Opdracht om te zoeken naar transactie verschillen
 • Journaal: kompleet of per periode

BTW Beheer

 • Tabel om BTW codes te definiëren
 • Mogelijkheid om BTW codes op elk moment toe te voegen of te veranderen
 • Voor iedere BTW code is het nummer van het Zwitserse BTW Declaratieformulier aanwezig om de periodieke BTW Declaratie te kunnen doen.
 • De rekening Automatische BTW is reeds aangemaakt in de Bestands en Rekening Eigenschappen (Basis Data).
 • Automatische berekening en splitsing van BTW
 • Splitsing en BTW rapport ook op bedragen in vreemde valuta
 • Eenheid in berekening en splitsing van BTW
 • Zwitsers BTW rapport, zowel voor de effectieve methode als voor de vlaktax methode, is al geintegreerd in het programma. Data moet handmatig gekopieerd worden naar het officiële BTW formulier NIEUW
 • BTW formulier met de vlaktax methode: het formulier werkt ook met de automatische BTW splitsing (met het percentage dat in de BTW tabel is gedefinieerd) NIEUW
 • Mogelijkheid om BTW percentage te definiëren gebaseerd op het bruto of netto bedrag
 • De rekeningen waarop de BTW berekend moet worden kunnen vrij worden gedefinieerd
 • Het groeperen van de totalen wordt direct in de BTW tabel gedefinieerd
 • Aanvullende kolommen voor externe groeperingen
 • Mogelijkheid om afronding vrij te definiëren in veelvouden (bij voorbeeld 0.05)
 • Het afronding systeem kan gedefinieerd worden voor alle of voor een enkele code
 • Mogelijkheid om de BTW te spitsen van het bruto, het netto, of alleen het BTW bedrag zelf
 • BTW aftrek ook al het gedeeltelijk is
 • Mogelijkheid om de BTW code aan een rekening te verbinden
 • BTW/Verkopen belasting rapporten, algemeen of per periode
 • BTW rapporten met beveiligde persoonlijke instellingen (Composities) NIEUW
 • Het BTW rapport kan aangemaakt worden met transacties en totalen per code, rekening, percentage of op basis van het groepsschema van de gebruiker
 • BTW Code voor import
 • BTW rapporten kunnen worden geëxporteerd naar Excel / HTML / XML

Rapporten and Boekhoudoverzichten

 • In de Uitgebreid Boekhouden is het Uitgebreid rekeningoverzicht met groepen toegevoegd NIEUW
 • Boekhoudoverzichten en raporten met gegevens van vorige jaren en budget NIEUW
 • Mogelijkeid budgetten te maken per periode en een vergelijking met eindoverzichten NIEUW
 • Rapporten waarin inkomsten en uitgaven worden weergegeven en definitie van kapitaal (Kasboek en Uitgebreide boekhouding) NIEUW
 • In het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep kunnen de kolommen "Diff. Budget" en "Valuta 2" meegenomen worden NIEUW
 • In het Boekhoudoverzicht per groep van de Vreemde valuta boekhouding wordt het Valuta symbool weergegeven NIEUW
 • In het Uitgebreide boekhoudoverzicht en het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep kan een vergrotingsfactor (font grootte) hoger dan 100% ingesteld worden NIEUW
 • In "PDF Aanmaken" van de Uitgebreide Boekhouding is het mogelijk het Uitgebreide boekhoudoverzicht en het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep in te voegen NIEUW
 • In de Externe boekhoudingrapporten worden de kolommen van het "Bedrag" type, gedefinieerd door de gebruiker, ook opgeteld NIEUW
 • In het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep worden de Budgetbedragen aangepast aan de geselecteerde periode en onderverdeling NIEUW
 • Gedetailleerde boekhoudoverzichten met subgroepen (Dubbel boekhouden en Utgebreid boekhouden) NIEUW
 • Mogelijkheid om rapporten en boekhoudoverzichten te maken gebruikmakend van Composities (beveiligde persoonlijke instellingen) NIEUW
 • Mogelijkheid om rekening overzichten met rekeningkaarten direct in de tabel te veranderen en bij te werken NIEUW
 • Mogelijkheid om direct in Afdrukvoorbeeld rekening overzichten te veranderen en favoriete instellingen te selecteren
 • Verschillende stijlen beschikbaar (standaard boekhoudoverzicht modellen)
 • Mogelijkheid om de koppen van het Boekhoudoverzicht en de Winst & Verlies Rekening te veranderen
 • Mogelijkheid om Boekhoudoverzichten en rapporten aan te passen door verschillende kleuren te gebruiken
 • Mogelijkheid om groepen, subgroepen en rekeningen uit te sluiten van Boekhoudoverzichten en rapporten
 • Boekhoudoverzichten en rapporten per periode
 • De gegevens die voor een bepaalde periode gevraagd worden kunnen op hun beurt weergegeven worden per periode
 • Boekhoud overzichten en rapporten kunnen worden opgeslagen als Excel, Html, XML, PDF bestand of gekopieerd naar het klembord

Segmenten

 • Segmenten zijn een soort van kostenplaatsen zonder beperkingen in indeling en niveaus. Ze zijn erg nuttig om rapporten te maken van projecten of andere rapporten van de belangrijkste uitgaven en inkomsten
 • De segmenten worden tegelijk met de debet en credit rekeningen ingevoerd
 • Rapporten per segment

Kostenplaatsen

 • Direct vastgelegd in de rekeningenkaart
 • Hebben dezelfde eigenschappen als rekeningen
 • Mogelijkheid om kostenplaatsen te beheren in vreemde valuta
 • Tot drie soorten kostenplaatsen voor iedere transactie
 • Mogelijkheid om gegevens in te voeren met of zonder BTW bedrag
 • Periodieke kostenplaatsen rapporten beschikbaar

Overgang naar een nieuw jaar

 • Automatische toekenning van winst/verlies over de boekhoud periode (Dubbel boekhouden)
 • Aanmaken van de "Winst of verlies van het huidige jaar" goep in de Passiva om de balans tussen activa en passiva te op te maken
 • Begeleiding bij het openen van een nieuw jaar bij het aanmaken van een nieuw bestand
 • Overdragen van Rekeningkaarten, de BTW tabel en de beginsaldo's
 • Mogelijkheid om een nieuw jaar te openen zelfs als het vorige nog niet is afgesloten
 • Mogelijkheid om de eindbalans van het vorige jaar over te hevelen

Beveiliging en opslag van gegevens

Gegevens beveiligiing

 • Rijen kunnen worden beveiligd om bewerkingen te voorkomen
 • Mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen
 • Beveiliging van de rijen kan ook gedaan worden op een selectie
 • Beveiligingssysteem gebaseerd op elektronische handtekening techniek
 • Gepatenteerde methode US Patent Nº 7,020,640
 • Transactie blokkeren tot aan een bepaalde datum
 • Berekent controle getallen om de echtheid van de gegevens te verifieren
 • Controleert of de geblokkeerde gegevens zijn bewerkt
 • Laat de mogelijke bewerkingen in detail zien
 • Beveiligingsinformatie rapporten
 • Mogelijkheid om de blokkering op te heffen

Opslag
Alle gegevens kunnen worden opgeslagen in archieven en in een PDF formaat.

Exporteren van gegevens

 • Exporteren naar HTML
 • Exporteren naar Excel
 • Exporteren naar XML
 • Exporteren naar PDF - het aantal pagina's is maximaal 65.000
 • Exporteren van globale gegevens of per periode
 • De mogelijkheid om Composities te maken, met een specifieke instelling die kan worden beveiligd, voor elk soort gegevens uitvoer NIEUW
 • Uitvoer van een hele tabel of geselecteerde rijen in de vorm van tekst bestanden met velden gescheiden door tabs, in Ascii of Utf8 (Unicode) karakters

Importeren van gegevens

 • Importeren van ISO 20022: toegevoegd zijn importeren van de camt.052, camt.053 en camt.054 formaten NIEUW
 • Bankafschriften in ISO 20022 (*.xml) en MT940 (*.txt) formaat kunnen direct geopend en weergegeven worden in Banana NIEUW
 • Importeren van bankafschriften in ISO 20022 formaat - het standaard formaat geaccepteerd door alle banken en instellingen NIEUW
 • Importeren van bankafschriften van verschillende banken (UBS, Credit Suisse, Raiffeisen Bank, ...) direct in Banana - het is niet meer nodig om filters voor iedere bank apart in te voeren en bij te werken NIEUW
 • Het is mogelijk om in de import scripts het datumformaat en het formaat van de bedragen te definiëren die geconverteerd moeten worden naar intern formaat NIEUW
 • Tekstbestanden: importeren van alle tekstbestanden die velden hebben gescheiden door tabs
 • Mogelijkheid om de hele tabel of enkele rijen te importeren
 • Automatische aanvulling van ontbrekende velden (BTW codes, wisselkoersen)
 • Mogelijkheid om te importeren in Ascii of Utf8 (Unicode) karakters
 • Mogelijkheid om direct van het klembord te importeren
 • AC2: importeren van Banana Boekhouding .ac2 bestanden
 • Mogelijkheid om de boekhoud periode aan te geven van waaruit de gegevens geimporteerd moeten worden
 • De rekeningen en categorieen worden in de correcte volgorde geimporteerd
 • Importeren van BTW Codes: de gebruiker kan BTW Codes importeren vanuit een ander bestand (ook vanuit een .txt formaat)

Functies die niet langer ondersteund worden

 • DDE interface - in versie 7 wordt een nieuwe interface gepresenteerd, gebaseerd op het http protocol NIEUW

Systemeisen

 • Windows XP of een recentere versie, 32 of 64 bit
 • Mac OSX 10.5 "Leopard" of een recentere versie, 10.9 "Mavericks" (alleen 64-bit) NIEUW
  (iOS en iPad worden niet ondersteund)
 • Ubuntu 12.04 LTS of een recentere versie LTS NIEUW
 • Intel of AMD Processor
  (Mac met PowerPC wordt niet ondersteund)
 • 150 MB Ram geheugen - De benodigde hoeveelheid RAM hangt of van het aantal transacties en rekeningen in de boekhouding.
  De waarde die hier aangegeven wordt is voor een boekhouding met 200 rekeningen en 2000 transacties. Het aantal boekhoudingen, rekeningen en transactie is onbeperkt.
 • Internet verbinding om de Help functie van het programma te kunnen gebruiken.
 • Internet connection for accessing the Help function of the program.


Documentatie

 • Online help - direct toegankelijk vanuit het programma met een directe link naar onze website / gedetailleerde uitleg van alle dialoogvensters NIEUW
 • Een index die rechtstreeks is gelinkt aan de onderwerpen
 • Foutmeldingvensters en waarschuwingvenster direct toegankelijk NIEUW
 • Help centrum en online handleiding op onze website

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email