Dubbel Boekhouden

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Het professionele gereedschap om activa, passiva, uitgaven en inkomsten te beheren, volgens de internationale regels van het Dubbel boekhouden (debit en credit) en om een Balans en een Winst/verlies Rekening te maken.

De dubbel boekhouden applicatie is beschikbaar met of zonder BTW beheer.

Kenmerken

 • Beheer van rekeningen van de bezittingen en de winst/verlies rekeningen (activa, passiva, kosten en opbrengsten)
 • De boekhouding met BTW levert de BTW berekeningen en BTW rapporten
 • Produceert alle boekhouding overzichten: journaal, rekening kaarten, saldi per periode en de jaarlijkse balansen
 • Maakt het beheer van Kostenplaatsen en Segmenten mogelijk
 • Levert diverse manieren om gegevens te presenteren
 • Exporteren van gegevens naar Excel, Html, Xml, Pdf
 • Importeren van gegevens vanuit diverse bestandsformaten

Tabellen en Bestandseigenschappen

Het dubbel boekhouden systeem bestaat uit de volgende tabellen:

 • Rekeningen tabel
  Waar zich het rekeningschema bevindt met de beginsaldi en waar groepen en subgroepen gedefinieerd kunnen worden samen met kostenplaatsen en segmenten.
 • Transacties tabel
  Waar de financiële transacties worden ingevoerd.
 • BTW Codes tabel
  Waar de BTW codes worden ingesteld, alleen als de BTW beheer functie gebruikt wordt.
 • Wisselkoersen tabel
  Waar de diverse valuta worden ingesteld, alleen als de vreemde valuta functie gebruikt wordt.
 • Bestandseigenschappen
  Waar de algemene instellingen van de boekhouding worden vastgelegd.

Veranderen van boekhoudtype

Om uw bestandstaal of afrondingssysteem te veranderen, of om BTW of vreemde valuta kolommen toe te voegen raadpleeg het Naar nieuw bestand converteren commando van het menu Extra.

 


 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email