Kostenplaatsen en Winstcentra

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

De Kostenplaatsen en Winstcentra (hierna aangeduid als Kostenplaatsen) maken het voor de gebruiker mogelijk de transacties te ordenen volgens andere maatstaven dan de gebruikelijke rekeningen.

Kenmerken van Kostenplaatsen

 • De Kostenplaatsen (KP) zijn rekeningen met namen voorafgegaan door de ".", "," en ";" symbolen
 • Er zijn drie kostenplaatsen niveaus:
  • KP1 voorafgegaan door een punt "."
  • KP2 voorafgegaan door een komma ","
  • KP3 voorafgegaan door een puntkomma ";"
 • Ieder niveau is onafhankelijk van het andere
 • Voor ieder niveau kan er een onbeperkt aantal kostenplaatsen zijn.
 • Een hoger niveau kan gebruikt worden zonder een lager niveau te gebruiken
 • Kostenplaatsen codes kunnen letters of cijfers zijn
 • Kostenplaatsen kunnen hun eigen groepering hebben verschillend van die van normale rekening. Subgroepen kunnen worden aangemaakt voor hetzelfde niveau van kostenplaatsen. Let er op kostenplaatsen niet te mengen met andere groepen van een ander niveau of met normale rekeningen of segmenten.
 • Iedere kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaard kompleet met transacties en saldo
 • Boeken op een kostenplaats is onafhankelijk van de rekening waarop in debet of credit geboekt wordt. Men kan zelfs boeken op een kostenplaats zonder een enkele rekening in de debet of credit kolom.

Wanneer kostenplaatsen te gebruiken

Kostenplaatsen worden doorgaans gebruikt om zekere kosten, voor specifieke activiteiten die niet noodzakelijk verbonden zijn met elkaar, vast te leggen.

 • Projecten, Evenementen, Bouwplaatsen
 • Klanten en leveranciers, Leden, Vertegenwoordigers
 • Extra details voor zekere kosten

De segmenten daarentegen volgen de debet en credit rekeningen en worden gebruikt voor een verdere onderverdeling van lasten en baten.

Het is mogelijk kostenplaatsen en segmenten samen tegelijk te gebruiken.

Instellen van kostenplaatsen de Rekeningen tabel

 • Maak een specifieke sectie aan voor de kostenplaatsen
  Dit is nodig voor de weergave van kostenplaatsen in de Uitgebreide Balans op groepen.
  • Voer een sectie in met een sterretje * voor de overgang naar een sectie
  • Voer in de volgende rij 03 (of 04 voor een winstcentrum) in.
 • Voeg enkele lege rijen toe voor de kostenplaats
  • Voer in de Groep kolom de groep, waartoe de kostenplaats rekening hoort, in
  • Voer in de Rekening kolom de kostenplaatsrekeningnaam in voorafgegaan door een punt "." voor namen die in de KP1 kolom (in de Transacties tabel) ingevoerd worden, een komma "," voor namen die in de KP2 kolom ingevoerd worden en een puntkomma ";" voor namen die in de KP3 kolom ingevoerd worden.
  • Geef in de Gr kolom de groep aan waarin de bedragen opgeteld moeten worden.
  • In een Vreemde valuta boekhouding wordt de munteenheid van de rekening ook gespecificeerd.
 • Voeg de kostenplaatsen groepen toe
  • In een en dezelfde groep alleen één specifiek niveau optellen.
  • Verschillende niveaus kunnen worden aangemaakt zoals bij normale rekeningen.

 


Bestandseigenschappen (BTW)

In het Bestandseigenschappen (BTW tab) kunt u instellen hoe de BTW berekend wordt over het bedrag van de kostenplaatsen met de volgende opties:

 • Transactie bedrag gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt overeenkomstig het bedrag in de rekening waarop geboekt is.
 • Bedrag zonder BTW gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt exclusief de BTW.
 • Bedrag met BTW gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt inclusief de BTW.

Transacties

Om op kostenplaatsen te kunnen boeken moeten de kostenplaatsenrekeningen wel al ingevoerd zijn in het Rekeningschema.

Om boekingen te doen moet u in de Transactiestabel zijn, in de Kostenplaatsen weergave; u moet de kostenplaatsenrekeningen invoeren in de KP1, KP2, KP3 kolommen zonder het symbool (. of , of ;) dat eraan voorafgaat.

 • Om te op een kostenplaats in credit te boeken moet de kostenplaats ingevoerd worden voorafgegaan door een minteken (-).
 • Voor de Winst- en Verliesrekening kunt u in de Bestands-en boekhoudingseigenschappen (Opties tab) definieren dat de kostenplaatsen het teken van de categorie volgen.
 • Om een algemeen bedrag te boeken op meer dan één kostenplaats van hetzelfde niveau moet een aparte rij worden aangemaakt voor iedere kostenplaats.


Kostenplaats rekeningkaart

Een kostenplaats wordt op dezelfde manier behandeld als elke andere rekening, dus iedere kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaart met een rekeningsaldo en transacties.
Om alle kostenplaatsen rekeningkaarten te bekijken klikt u op het commando Rekening- /Categorie kaarten in het menu Rapporten en dan op de Kostenplaatsen knop (in de Filter optie).

 

Verwant document:

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email