Bestand Boekhoudingsoverzicht

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Het Bestand Boekhoudingsoverzicht is een bestand waarin de presentatie van een overzicht wordt ingesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de rekeningen worden gegroepeerd.

Daarna kan het Boekhoudingsoverzicht worden gegenereerd d.m.v. opdrachten uit de boekhouding:

Het groeperingssysteem dat op deze manier gecreëerd wordt kan vanuit de boekhouding worden gebruikt om rekeningen op te halen en te totaliseren.

Dit kan op twee manieren gedaan worden:

 • Groepering gebaseerd op de aangegeven groepen
  Deze manier is nuttig wanneer men de rekeningen wil groeperen volgens afwijkende criteria, bijvoorbeeld het presenteren van de Balans en de Winst & Verlies rekening volgens een groepering die anders is dan die ingesteld in de Rekeningen tabel.
  • in het Externe Boekhoudingsoverzicht wordt de groepering aangemaakt.
  • Voor iedere rekening van de Rekeningentabel, in de kolom GR1 (of een andere kolom), de groep aangeven waarin de rekening ondergebracht wordt.
  • Wanneer het Overzicht aangemaakt wordt worden alle rekeningen die gemarkeerd zijn in groepen in het externe boekhoudingsoverzicht overgedragen.
 • Groepering gebaseerd op aangegeven rekeningen
  Deze manier is nuttig wanneer men niet een overzicht wil met alle rekeningen maar alleen met een paar geselecteerd.
  • geef in het Externe Boekhoudingsoverzicht de rekeningen aan van de Rekeningentabel van het boekhoudbestand die meegenomen moeten worden.
  • Wanneer het Overzicht aangemaakt wordt worden alleen de aangegeven rekeningen overgedragen.

Hoe een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken

Om een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken:

 • Menu Bestand, Nieuw ->
 • Dubbel boekhouden -> Boekhoudingsoverzicht
 • Het is mogelijk een bestaand model te kiezen of te starten met een nieuw
 • Na het aanmaken het bestand met een nieuwe naam opslaan.

De kolommen van het Boekhoudingsoverzicht

Het Boekhoudingsoverzicht bestand heeft dezelfde kolommen als die in het Rekeningschema van het boekhoudbestand. Dit maakt het mogelijk de groeperingen en totalen aan te maken.

Secties
Deze kolom wordt gebruikt om de waarde aan te geven waarmee de presentatie ingedeeld moet worden.
Voor de diverse mogelijkheden, zie de documentatie over de Secties.

Groep
De groep waarin de rekeningen van de boekhouding moeten worden getotaliseerd of een groep van het overzicht.

Rekening (alleen zichtbaar de weergave Compleet)
De rekening die in het overzicht meegenomen moet worden.

 • Als er rekeningen zijn wanneer het overzicht wordt aangemaakt worden alleen die overgdragen die aangegeven zijn.
 • Als er geen rekeningen ziijn aangegeven worden de rekeningen die bij elkaar horen d.m.v. een groep overgedragen.

Beschrijving
Beschrijving voor de groepering of voor de rij zelf.

Gr
In de Gr kolom, geeft men het totaal aan waarin de rij moet worden getotaliseerd.

Tot
Als het woord "Ja" wordt ingevoerd wordt alleen de Totaal rij weergegeven en niet de rekenigen die deel zijn van dit totaal.
Zie ook "Alleen groepstotalen weergeven" in het Boekhoudingsoverzicht.

Behouden
Doorgaans worden de totaalrijen die rekeningen hebben met een saldo meegenomen in het overzicht.
Als u "Ja" aangeeft in deze kolom wordt de rij altijd getoond. Dit kan toegepast worden op zowel de totalen als de rekenigen.

Met trans.
Dit is van toepassing op groepen die een nulsaldo hebben.
De rij wordt alleen getoond als er transacties (boekingen) waren gedurende de overzichtsperiode.

Een Overzich op groepen aanmaken

 • Maak in het Overzicht de gewenste groepen en subgroepen aaan.
 • In de Gr1 of Gr2 kolom van de Rekeningentabel geeft men de groep aan waarin de rekening moet worden getotaliseerd.
  Als de Gr1 kolom (of een andere voorkeurskolom) niet zichtbaar is maak deze dan zichtbaar met het commando Kolommen instellen.
 • De rekeningen die niet worden aangewezen worden niet meegenomen in het Overzicht.
 • Genereer het Overzicht door de opdrachten:

Een Overzicht aanmaken dat alleen geselecteerde rekeningen van de boekhouding groepeert

Deze methode is actief zelfs als in het overzicht maar één rekening wordt aangegeven.
Geef geen enkele rekening aan als u wilt dat het overzicht wordt gegenereerd op groepen.

In het overzicht worden aangegeven:

 • De rekeningen van de boekhouding die gegroepeerd moeten worden.
  Alleen de aangewezen rekeningen worden in het overzicht opgenomen.
 • De groepen waarin de rekeningen gegroepeerd moeten worden.

Genereer het Overzicht met de volgende opdrachten:

 • Uitgebreide Balans op groepen, gedeelte Secties, van het menu Rapporten (dan Rekeningschema -> Secties -> Extern boekhoudingsoverzicht)
 • Boekhoudingsoverzicht van het menu Rapporten (dan het Base tabblad en de optie Extern boekhoudingsoverzicht).

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email