Aanpassing

Documentatie •
In dit artikel

Een Aanpassing is een weergave of afdruk met aangepaste instellingen die kan worden opgeslagen. Aanpassingen kunnen weer opnieuw worden gebruikt voor het afdrukken van documenten zonder dat de instellingen opnieuw gedaan hoeven te worden.

Aanpassingen kunnen vanuit de volgende menu's gedaan worden, voor de volgende documenten:

 • Rapporten voor:
  • Rekeningkaarten
  • Uitgebreide Balans
  • Uitgebreide Balans op groepen
  • Boekhoudoverzichten
  • BTW overzichten
 • Bestand voor:
  • Pdf bestand aanmaken
  • Bestand exporteren
 • Gegevens voor:
  • Rijen ophalen en sorteren
  • Rijen ophalen
 • Extensies - voor Adressen aanpassing.

Zo gaat u te werk

Afhankelijk van het document dat gecreëerd moet worden begint u met op het betreffende menu en commando te klikken (Rekeningkaarten, Account cards, Financiële overzichten, Bestand exporteren ...).

In het dialoogvenster dat verschijnt:

 • Klik op de tab Aanpassing.
 • Klik on de knop Nieuw.
 • Voer de naam van de nieuwe compositie in.
 • Kies de gewenste opties in de verschillende secties.
 • Klik op de knop Toepassen.

Voorbeeld dialoogvenster aanmaken van een Aanpassing

Iedere aanpassing verschijnt in het menu van het overeenkomstige commando en kan aangepast, hernoemd, gedupliceerd of verwijderd worden.

Naam

Voer een naam in om de aanpassing te identificeren (bijvoorbeeld Onderverdeling per kwartaal overzicht).

Beschrijving

Voer de beschrijving in van de aanpassing.

Dit venster elke keer weergeven

Wanneer deze optie is geactiveerd wordt de dialoog voor het aanpassen van de instellingen getoond. Als deze optie niet is geactiveerd wordt het afdrukvoorbeeld van het aangevraagd overzicht (Balans, overzicht, etc.) meteen getoond.

In menu weergeven (afhankelijk van het menu/commando waarin men zich bevind)

Als deze optie is geactiveerd verschijnt de aanpassing in het menu van het commando.

In het 'Favorieten' menu weergeven

Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie in het menu Favorieten.

Alleen lezen

Als deze optie is geactiveerd is het niet mogelijk de instellingen te veranderen.

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuwe compositie aanmaken.

Verwijderen

Met deze knop kunt u een bestaande aanpassing verwijderen.

Dupliceren

Met deze knop kunt u een aanpassing dupliceren.

Importeren...

Met deze knop kunt u een aanpassing importeren vanuit een ander Banana Boekhouding bestand.

Toepassen

Met deze knop kunt u de gekozen instellingen voor de nieuwe compositie opslaan.

Weergave in het menu waarmee u begint

Afhankelijk van het menu waar u zich in bevindt worden de Standaard compositie en uw opgeslagen persoonlijke composities getoond.

Aanpassing (Standaard)

Dit is de aanpassing die standaard gebruikt wordt door het programma, als er geen andere aanpassing was aangemaakt.

In het volgende voorbeeld wordt het menu van de Boekhoudoverzichten getoond.

Voorbeeld dialoogvenster Boekhoudoverzichten

Directe toegang tot de aanpassingen

In de tabellen waar de aanpassingen worden getoond en in de voorbeeldweergaves worden het menu aanpassing en het instellingen icoon getoond. Dit maakt het mogelijk gemakkelijk van de ene aanpassing naar de andere te gaan en dit geeft snel toegang tot de instellingen voor het geval dat u deze wilt aanpassen.

Voorbeeld tabel met iconen voor kiezen en bijwerken Aanpassingen

 

help_id
TabPreferito
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email