Niet-compatibele wisselkoeren van voorgaande versies

Documentatie •
In dit artikel

Als de basis valuta wordt ingevoerd als referentie valuta dan kunnen wisselkoersen met een vermenigvuldigingsfactor groter dan 1 een verschil geven tussen het Banana Plus boekhoudingsprogramma en eerdere versies. In deze zeldzame gevallen wordt een waarschuwing gegeven en het bestand wordt geopend als "alleen lezen" als dit afkomstig is van een eerdere versie van het programma.

Corrigeer de vermenigvuldigingsfactor en de wisselkoers als volgt om dezelfde bedragen te krijgen:
  • Open het bestand in Banana Plus en bevestig de waarschuwing;
  • Herbereken de boekhouding (Shift + F9);
  • De waarschuwing "Transactie vermenigvuldiger is niet hetzelfde als die in de Wisselkoerstabel" kan genegeerd worden;
  • Controleer of de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode verschillend zijn in vergelijking met die van eerdere versies. Als er geen verschillen zijn sla dan het boekhoudbestand op onder een nieuwe naam; anders is het nodig als volgt te werk te gaan;
  • Corrigeer de wisselkoers in de Wisselkoerstabel door deze te vermenigvuldigen met de waarde van de vermenigvuldigingsfactor en zet de vermenigvuldigingsfactor op 1 voor de wisselkoersen met een vermenigvuldigingsfactor groter dan 1, Bijvoorbeeld, als we een vermenigvuldigingsfactor van 100 hebben en een wisselkoers van 0.9944608, corrigeer dan de wisselkoers naar 99.44608 en de vermenigvuldigingsfactor naar 1;
  • Herbereken de boekhouding (Shift + F9);
  • De waarschuwingen "Transactie vermenigvuldiger is niet hetzelfde als die in de Wisselkoerstabel" kan genegeerd worden of het is mogelijk deze te verwijderen door in de overeenkomstige transactie rij op het bedrag in basis valuta te klikken en op F6 te drukken;
  • Controleer of de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode overeenkomen met die van eerdere versies;
  • Sla het bestand op met een nieuwe naam;
  • Vanaf nu kunt u de wisselkoersen en de vermenigvuldigingsfactor in het uw voorkeursformaat definiëren, omgekeerd, met of zonder vermenigvuldigingsfactor, waarbij u de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode controleert na iedere verandering.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email