In questo articolo

  Administratiekantoor

  Nederland
  Dubbel boekhouden met vreemde valuta
  Business

  Speciaal voor administratiekantoren, met vreemde valuta verwerking, zonder verkooprekeningen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  Apri in Banana WebApp

  Provate Banana Contabilità Plus sul vostro browser senza alcuna installazione. Personalizzate il modello, inserite le registrazioni e salvate il file sul vostro computer.

  Apri il modello in Banana WebApp

  Documentazione del modello

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een boekhouding met vreemde valuta beginnen.
   

  Anteprima modello

  Administratiekantoor XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met vreemde valuta

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Valuta Tel Op In Gr1
      BALANS      
             
      ACTIVA      
    1000 Contanten EUR 1  
    1010 Rekening ING EUR 1  
    1020 Bankrekening EUR 1  
    1025 Bankrekening USD USD 1  
    1030 Klanten EUR 1  
    1040 Vooruitbetaalde belastingen EUR 1  
    1050 Tijdelijke activa EUR 1  
    1060 Kantoormeubilair EUR 1  
    1070 Kantooruitrusting EUR 1  
    1080 Computer/ software EUR 1  
    1090 Wagenpark EUR 1  
    1200 Kruisposten EUR 1  
  1   Totale ACTIVA   00 1
             
             
      PASSIVA      
    2000 Leveranciers EUR 2  
    2010 Banklening korte termijn EUR 2  
    2030 Tijdelijke passiva EUR 2  
    2040 Beginkapitaal / bedrijfskapitaal EUR 2  
    2050 Privé-rekening EUR 2  
    2070 Overgedragen winst of - verlies EUR 2  
  230   Winst of verlies lopend jaar   2  
  2   Totale PASSIVA   00 1
             
            1
             
      WINST- en VERLIES REKENING      
             
      KOSTEN      
    3000 Salarissen EUR 3  
    3010 Sociale bijdragen EUR 3  
    3020 Pensioenfonds EUR 3  
    3030 Ongevallenverzekering EUR 3  
    3040 Ziektekostenverzekering EUR 3  
    3050 Belasting aan de bron EUR 3  
    3060 Terugbetaling van kosten: werkelijke EUR 3  
    3070 Terugbetaling van kosten: forfait EUR 3  
    3080 Overige persoonlijke uitgaven EUR 3  
    3100 Huur EUR 3  
    3200 Voertuigreparaties EUR 3  
    3210 Brandstofkosten EUR 3  
    3220 Autoverzekering EUR 3  
    3400 Kantoorbenodigdheden EUR 3  
    3410 Telefoon EUR 3  
    3420 Portokosten EUR 3  
    3500 Tussenpersoon EUR 3  
    3600 Negatieve bankrente EUR 3  
    3610 Bankkosten en kosten postbank rekening EUR 3  
    3700 Afschrijving meubilair EUR 3  
    3800 Indirecte kosten en belastingen EUR 3  
    3900 Wisselkoersverschillen EUR 3  
  3   Totale KOSTEN   02 1
             
             
      BATEN      
    4000 Honoraria EUR 4  
    4010 Inkomsten uit investeringen EUR 4  
  4   Totale BATEN   02 1
             
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening   230 1
             
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn     1
             
  Tabel: Wisselkoersen
  Ref.Valuta. Valuta Tekst
  EUR USD USA Dollars
  EUR CHF Swiss Francs
       
  Dicci come possiamo aiutarti meglio
  Se le informazioni contenute in questa pagina non sono quelle che cerchi, non sono sufficientemente chiare o non sono aggiornate, facci sapere.

  Condividi questo articolo: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email