You are here

Hoe beginnen - Vreemde valuta

Aanmaken van een boekhoudbestand uitgaande van een online model

Ga als volgt te werk:

  1. Menu Bestand, commando Nieuw....
  2. Selecteer Online Modellen
  3. Selecteer het land, de taal, de categorie en het type boekhouding
  4. Uit de lijst van de Online modellen, kies het model dat het dichtst komt bij wat u nodig heeft.
  5. Door op de het gekozen model te klikken opent het programme direct het bestand.

In het gedeelte "Zoeken" worden bij het invoeren van een sleutelwoord in het programma de modellen weergegeven die het ingevoerde sleutelwoord bevatten.

Het is ook mogelijk om vanuit een leeg bestand te beginnen, door de optie blanco bestand aanmaken te activeren. Om de start te vergemakkelijken en groeperingsfouten te vermijden, raden wij u altijd aan om steeds te beginnen met een bestaand model.

Meer informatie over het aanmaken van een nieuw bestand vindt u op de pagina Nieuw bestand aanmaken.
 


 

Bestands- en boekhoudingseigenschappen tabblad

Rekening voor wisselkoerswinst
Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoerswinst.

Rekening voor wisselkoersverlies
Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoersverlies.

Valuta 2
Het is mogelijk een tweede valuta op te geven om de saldi weer te geven in een munteenheid anders dan de basis valuta.

U moet het rekeningschema zo opzetten dat er rekeningen met vreemde valuta in voorkomen en dat er rekeningen zijn voor de winst en verlies van wisselkoers veranderingen.


 

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.