Verschil in beginsaldi (moet 0 zijn)

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Aan het begin van het boekjaar moet het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva, anders is het niet mogelijk een correcte balans te hebben. U moet controleren dat er in het informatiescherm geen bericht Verschil in beginsaldi staat. Als dit wel het geval is moet u eerst de beginsaldi van de Balans corrigeren zodat het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva (Beginsaldi kolom).

In het volgende voorbeeld laat het programma een foutmelding zien van een verschil van 250.- EURO.

Na de correctie van de beginsaldi moet het totaal van de Activa overeenkomen met het totaal van de Passiva.

Het is ook mogelijk dit evenwicht in de Totalentabel te controleren.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email