Terugkerende transacties

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Terugkerende Transacties tabel

Om het herschrijven van steeds weer dezelfde teksten te voorkomen is het mogelijk transactie groepen op te slaan in de Terugkerende transacties tabel (menu Taken). Deze groepen worden aangegeduidt met een code en kunnen opgehaald en ingevoerd worden in de Transacties tabel door de overeenkomstige code in te voeren.

Als men in de Doc kolom staat stelt het programma de lijst van terugkerende transacties voor, gegroepeerd per code, als één van deze codes wordt geselecteerd:

 • het programma voert de terugkerende rijen in die dezelfde code hebben
 • het programma vult de ingevoerde rijen aan met de datum en andere gegevens die eerder ingevoerd zijn
 • het programma voert het volgnummer in de Doc kolom in (gebaseerd op eerder ingevoerde gegevens)


Terugkerende transacties invoeren

 • U moet de transactierijen die regelmatig opgehaald moeten worden invoeren in de Terugkerende transactie tabel (of deze copiëren vanuit de Transacties tabel).
 • Voer de code die bij de terugkerende transacties groep hoort in de Doc kolom in.
  Rijen met dezelfde groep code worden samen opgehaald (transactie in meerdere rijen).

 • Oplopende nummering van documenten "docnum"
  Als u, tijdens het ophalen van terugkerende transacties, een Doc nummer wilt anders dan het automatische, moet u een rij aanmaken met de code "docnum" in de Doc kolom en de tekst die u wenst en de Beschrijving kolom. Voor de volgende rijen wordt de tekst gespecificeerd in de Beschrijving kolom toegepast in de Doc kolom bij het ophalen van de transacties.
  • "0" als geen automatische nummering gewenst is
  • "1" oplopende nummering
  • "kas-1" oplopende nummering met het voorvoegsel "kas-" (kas-2, kas-3)
   Het programma vervangt het nummer aan het eind van de tekst door het oplopende nummer.
    
 • Als u wilt dat het programma maar één rij per code voorstelt moet de beschrijving voorafgegaan worden door:
  • Een "*": laat alleen deze rij zien en niet de andere met dezelfde code.
  • Een "**" laat alleen deze rij zien maar haalt deze niet op (alleen titel rij).
  • Een "\*" laat de gebruiker de beschrijving starten met een ster zonder dat dit wordt geïnterpreteerd als een commando.


De Terugkerende transacties naar de Transactions table ophalen

 • Voer de datum en de informatie van de andere kolommen in die niet gewijzigd moeten worden
 • Kies in de Doc kolom een van de codes die gedefinieerd zijn in de Terugkerende Transacties tabel en druk op Enter.
  • Het programma voert de transacties met dezelfde code in waarbij het de gegevens kolom en andere reeds ingevoerde waardes herhaalt.
  • In de Doc kolom wordt een oplopend nummer ingevoerd of niets zoals gespecificeerd in het docnum.
 • Of geef de code op in de Doc kolom en druk op F6.

 

Transactie rijen copiëren in de Terugkerend Transacties tabel

Om rijen vanuit de Transacties tabel te copiëren in de Terugkerende transacties tabel:

 • Selecteer in de Transacties tabel de rijen die gecopieerd moeten worden;
 • Menu Bewerken -> Rijen copiëren commando;
 • Ga in de Terugkerende transacties tabel staan;
 • Menu Bewerken -> Gekopieerde rijen invoegen commando.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email