Boekhoudingsoverzicht

 • Met dit commando kan de gebruiker de bedragen van de rekeningen zichtbaar maken met een specifieke groepering, voor een specifieke periode of met een specifieke onderverdeling.
 • Kies het commando Boekhoudingsoverzichten... van het menu Rapporten.
 • Transacties zonder een datum worden beschouwd als openingstransacties en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies rekening.

Base tabblad

Rapport
Hier kunt u de gewenste groepering kiezen:

 • Zoals in Rekeningen-tabel - het rapport laat een lijst van alle rekeningen precies zoals in de Rekeningen-tabel zien met de Beginsaldi en Saldokolommen
 • Rekening op klasse - het rapport laat de rekeningenlijst, maar zonder de subgroepen, zien
 • Extern boekhoudingsoverzicht - het rapport laat de gegevens zien volgens een groepering ingesteld in een apart bestand (menu Bestand, Nieuw... commando, Groep Dubbel boekhouden, Bestand Boekhoudingsoverzicht).

Opties
Hier kunt u de rekeningen kiezen die wel- of niet meegenomen moeten worden:

 • Alleen groepstotalen weergeven - alleen de groepstotalen worden getoond
 • Rekeningen met transacties opnemen - alleen rekeningen met transacties worden afgedrukt
 • Rekeningen met nulsaldo opnemen - ook rekeningen met een nulsaldo worden afgedrukt
 • Groepen zonder rekeningen uitsluiten - groepen die uitsluitend rekeningen met een nulsaldo bevatten worden niet afgedrukt.
   

Andere tabbladen

De andere tabbladen worden uitgelegd in de volgende paginas:

 

Rapport resultaat

Een nieuwe tabel wordt aangemaakt waarind de resultaten worden getoond.

Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.

Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | Email