Bestandsinfo

Documentatie •
In dit artikel

Het Bestandsinfo commando van het menu Extra laat de eigenschappen van het boekhoudbestand zien.

Kolommen

Door op weergave Compleet te klikken worden ook de XML kolommen weergegeven waarmee het mogelijk is om gegevens automatisch over te dragen als de tabel geëxporteerd wordt.

  • Sectie: de Groepnaam van de waarden
  • ID: de specifieke en explicite identificatie van de waarde
  • Beschrijving: geeft een uitleg van de waarde
  • De rijen die vetgedrukt worden weergegeven zijn de sectietitels die de diverse elementen groeperen
  • Waarde: de opgemaakte waarde
  • Sectie in XML: de naam van de sectie in het Engels
  • ID in XML: de identificatie in het Engels
  • Waarde in XML: de inhoud van het veld in XML formaat.

De Sectie in XML en de ID in XML identificeren de waarde ondubbelzinnig.
 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email