Rijen markeren door middel van kleuren

Documentatie •
In dit artikel

Door regels te kleuren is het makkelijker in één oogopslag verschillende typen transacties te onderscheiden.

Om regels te markeren moet u deze selecteren en dan op één van de volgende twee icoontjes klikken: Icoontjes voor het markeren van teksten
Het eerste icoontje zet de achtergrondkleur, het tweede de kleur van de tekst.

Om de markering op te heffen selecteert u de rij of rijen en klikt op Geen kleur/Automatisch (aanwezig in het menu van ieder icoontje).

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email