Contacten tabel

Documentatie •
In dit artikel

Contacten

Deze tabel bevat de kolommen waarin de adressen kunnen worden ingevoerd.

De kolommen

Er zijn diverse kolommen. De meeste daarvan zijn onzichtbaar. Met het commando Kolommen instellen kan men:

 • Kolommen weergeven
 • De volgorde van de getoonde kolommen veranderen
 • Andere kolommen toevoegen
De naam van de kolommen is gebaseerd op de VCard standaard.
 • Id is het nummer van het contact.
  Dit is nodig wanneer u een contact wilt verbinden aan een dagboek, aan een uitleenlijst of een andere tabel.
  Als u in deze kolom staat kunt u door op F6 te drukken een automatisch oplopende nummering verkrijgen.
 • Voorvoegsel: u kunt hier "Mw.", "Dhr.", etc. invoeren.
 • Achternaam of Bedrijfsnaam (als het om een bedrijf gaat).
  Als het contact een contactpersoon van een bedrijf is kunt u de bedrijfsnaam of de eenheid waartoe het contact hoort in kolom Organisatie invoeren.
  Door op F6 te drukken in de kolom van de Voornaam of de Achternaam splitst het programma de voornaam en achternaam of draait deze om.
  Als er meer dan twee namen zijn kan deze functie geen onderscheid maken tussen de voor- en achternamen.
 • Begroeting: is de begroeting of aanhef die gebruikt wordt aan het begin van een brief. Dit wordt gebruikt voor mailmerge.
  Bijvoorbeeld: Beste Jan of Geachte heer Smit.
  Het programma geeft suggesties voor een mogelijke tekst op basis van de inhoud die al in de kolommen is ingevoerd.

De weergaven

Er zijn diverse weergaven beschikbaar en deze onderscheiden zich van elkaar door de aanwezigheid van specifieke kolommen; in dit voorbeeld (Adresboek bestand) hebben we de weergaven Basis, Naam, Adres2, Archief en Compleet (in de weergave Compleet zijn alle kolommen zichtbaar).

 

 

 

help_id
contacts::Contacts
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email