Bestandseigenschappen - Begin

In dit artikel

Stel uw gegevens in via Bestands- en boekhoudingseigenschappen... van het menu Bestand in het tabblad Begin.

In het tabblad Begin kunt u de startgegevens voor werktijden en vakantie opgeven.

Overbrengen

De beginwaardes van de periode of van het vorige jaar worden overgebracht:

 • Gewerkte uren
  Voer het totaal in van de uren van de vorige periode of het voorgaande jaar (bijvoorbeeld extra gewerkte uren die nog niet betaald zijn of nog niet gerekend als vakantie).
  Deze uren worden meegerekend in de regel Overbrengen van de tabel Journaal.
 • Uren vakantie
  Voer de niet opgenomen vakantieuren in van vorig jaar.
  Deze worden getoond de regel Overbrengen, in de kolom Vakantie, van de tabel Journaal.

Verschuldigde uren en wekelijkse feestdagen.

Voer uw wekelijkse gegevens in.

 • Verschuldigde uren
  Voer de werktijden voor de weekdagen in. In ons voorbeeld wordt een flexibel rooster voor part-time werk weergegeven.
  Het programma geeft automatisch het totaal van de wekelijkse uren weer.
  De vooraf vastgestelde werktijden worden automatisch vastgelegd in de kolom Verschuldigd van de tabel Journaal.
 • Feestdagen
  Bepaalt werkdagen of dagen waarop niet gewerkt wordt.
  In de kolom Verschuldigd van de tabel Journaal wordt een code getoond die overeenkomt met de gekozen optie (Werkdag, Geen werkdag of Feestdag).

 

help_id
FTimesheetTabDatiStart

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email