Extensie Instellingen

Documentatie •
In dit artikel

Bij enkele extensie kunt u parameters instellen die door de extensie gebruikt worden.

 • De parameters kunnen worden ingesteld en veranderd met het dialoogvenster.
 • Bij het starten worden de parameters ingesteld op de standaardwaardes.
 • De parameters zijn gerelateerd aan het boekhoudbestand.
 • Een extensie pakket kan meerdere extensies bevatten en daardoor kunnen er meerdere parameters per pakket zijn.

Extensies Instelling Dialoog

De inhoud van de dialoog is verschillend voor iedere extensie. Als voorbeeld wordt de dialoog voor de UNI10 factuur getoond.

estensioni parametri d'impostazione

Invoergebied voor waardes

De instellingen dialoog is opgedeeld in onderdelen die sub-onderdelen bevatten, ieder met:

 • Kolom Eigenschap.
  • Dit is de naam van de eigenschap.
 • Kolom Waarde.
  • Dit is de waarde van de eigenschap. Door te klikken kunt u een waarde invoeren, een ingestelde veranderen of een bestaande verwijderen.

Knoppen

Onderaan de dialoog zijn de volgende knoppen te vinden:

 • Help.
  • Deze knop brengt u naar de documentatiepagina van de extensie die u aan het gebruiken bent.
 • Standaardinstellingen herstellen
  • Door op deze knop te klikken worden alle standaardinstellingen van de kolom Waarde hersteld.
 • Annuleren.
  • Annuleert de gemaakte veranderingen en sluit de dialoog.
 • Ok.
  • Bevestigt en slaat de ingevoerde parameters op. Als u deze per ongeluk heeft opgeslagen kunt u terug naar de vorige situatie met de Annuleren knop.

 

Toegang tot de instellingendialoog

U kunt de instellingendialoog op de volgende oproepen:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email