Submenu Leveranciers

Documentatie •
In dit artikel

Leveranciersregister en beheer van uitstaande facturen

Direct in het boekhoudbestand is het mogelijk om:

 • De leveranciersrekeningen aan te maken met hun adres en andere leveranciersgegevens.
 • In de transacties in te voeren:
  • Gegevens over de ontvangen facturen (factuurnummer, leverancier, bedrag, vervaldatum).
  • Gegevens over de betalingen aan leveranciers en de ontvangst van creditnota's.
 • Overzichten van facturen en betalingen te maken.

Leveranciers functies instellen en gebruiken

 1. Rekeningen instellen voor het factuurstelsel (op transactiebasis).
 2. Rekeningen instellen voor het kasstelsel (op afrekenbasis).
 3. Leveranciers instellingen configureren(dezelfde uitleg als voor klanten).
 4. Het instellen van de transactietabel en boeken van leveranciersfacturen.
 5. Ontvangen, openstaande of vervallen leveranciersfacturen weergeven.

Let op

 • In een vreemde valuta boekhouding worden de overzichten gebaseerd op de saldi in de valuta van de leveranciersrekening. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met wisselkoersverschillen.
 • De wisselkoersverschillentransacties worden wel weergegeven in de tabel Ontvangen facturen terwijl in de andere overzichten alleen het bedrag in valuta van de leverancier geldig is.
 • De kolom Beschrijving van de overzichten bevat de eerste transactieregel voor iedere factuur.
 • Voor de boekhouding via het kasstelsel is het mogelijk een leveranciersregister op te zetten met kostenplaatsen.

Voorbeeld bestand

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email