You are here

Banana.ch SA Privacyverklaring

Banana.ch SA Privacyverklaring

In deze verklaring over het privacybeleid wordt aangegeven hoe banana.ch SA, Lugano, Zwitserland (hierna: “banana.ch” of “wij”) informatie die u ons tijdens het gebruik van deze website geeft, gebruikt en beschermt.

Banana.ch verplicht zich te garanderen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u bepaalde gegevens vragen aan de hand waarvan het mogelijk is u tijdens het gebruik van deze website te identificeren, dan kunt u er verzekerd van zijn dat deze uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring worden gebruikt.

Wij kunnen ons beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. U dient deze pagina dan ook regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat eventuele wijzigingen uw goedkeuring genieten.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • naam en functie;
 • contactgegevens, met inbegrip van uw e-mailadres;
 • andere persoonsgegevens die u ons tijdens het gebruik van de website of onze diensten verstrekt;
 • informatie over de diensten en producten die u bij ons heeft besteld en uw gebruikshistorie op onze website;
 • andere informatie die relevant is voor uw contractuele betrekkingen met ons, betalingsgegevens daarbij inbegrepen;
 • andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen.

Wat doen we met de verzamelde informatie?

Wij vragen deze informatie om uw behoeften beter te begrijpen en onze dienstverlening te verbeteren, met name om de volgende redenen:

 • de uitvoering van onze contractuele betrekkingen en dienstverlening;
 • interne gegevensregistratie;
 • het gebruik van informatie om onze producten en diensten te verbeteren;
 • periodieke verzending van promotie-mails naar het e-mailadres dat u ons heeft gegeven, over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie die uw belangstelling zou kunnen hebben;
 • om van tijd tot tijd per e-mail, telefoon of post contact met u op te nemen voor marktonderzoeken;
 • om de informatie te gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of uitlenen aan derden tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben of daartoe wettelijk verplicht zijn. Als u heeft aangegeven dat u dat wenst, mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de toezending van promotionele informatie over derden, waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent.

Veiligheid

Wij verplichten ons de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Ter voorkoming van ongeoorloofde toegang of openbaarmaking hebben we passende fysieke, elektronische en beleidstechnische procedures ingevoerd die de online verzamelde informatie beschermen en beveiligen.

Het gebruik van cookies

Onze website kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een bestandje dat toestemming vraagt om op de hard disk van uw computer te worden bewaard. Tenzij u deze functie uitzet op uw browser, wordt het bestandje toegevoegd om uw surfgedrag beter te kunnen analyseren of u te laten weten wanneer u een bepaalde site bezoekt.

Dankzij het gebruik van cookies kunnen webapplicaties een individuele respons genereren en zich aanpassen aan uw behoeften en aan wat u wel of niet leuk vindt door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

In het algemeen beschouwd helpen cookies ons om de website aantrekkelijker voor u te maken omdat ze ons in staat stellen te bepalen welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft absoluut geen toegang tot uw computer, noch tot andere informatie over u dan de gegevens die u bewust met ons heeft gedeeld.

U kunt het gebruik van cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar het is meestal mogelijk om de browserinstellingen te wijzigen en het gebruik van cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan ertoe leiden dat u de mogelijkheden van de website niet ten volle kunt benutten.

Ingesloten inhoud van andere websites of gebruik van externe diensten

U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat onze website ingesloten inhoud of routines van derden kan bevatten, of diensten van derden kan benutten die het gebruik van onze websites of software traceren (hierna: “Ingesloten Externe Diensten”). Ingesloten Externe Diensten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Wij houden een geactualiseerde lijst van Ingesloten Externe Diensten bij met een link naar de desbetreffende privacyverklaringen die onder meer verwijzen naar het doel van dergelijke diensten. U kunt de lijst onderaan deze Privacyverklaring vinden. De leveranciers van de Ingesloten Externe Diensten kunnen in landen buiten de EU en de EER gevestigd zijn en de gegevensverwerking van die derde partijen kan onderworpen zijn aan een andere wetgeving dan die van de EU/EER/Zwitserland.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere voor u interessante websites bevatten. Wij wijzen u erop dat wanneer u deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten, wij geen controle over die andere websites kunnen uitoefenen. Dientengevolge zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en de privacy van informatie die u tijdens uw bezoek aan die sites verschaft en zijn die sites niet aan deze privacyverklaring onderworpen. Daarom is voorzichtigheid geboden en is het raadzaam de privacyverklaring van de desbetreffende website eerst door te lezen.

Onze website kan materiaal en informatie van derde leveranciers bevatten, zoals advertenties, nieuws, interfaces van social media enz. Dergelijke inhoud en alle daarmee verbonden functies vallen niet onder ons beheer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derde leveranciers kunnen maken van de persoonsgegevens die zij tijdens uw bezoek aan hun materiaal en informatie verzamelen. Dientengevolge raden wij u aan de privacyverklaringen van de desbetreffende derde leverancier te raadplegen.

Hoe kunt u controle op uw persoonsgegevens uitoefenen?              

U kunt ervoor kiezen het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens te beperken door dit via een e-mail aan info@banana.ch of per brief door te geven.

U kunt details van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, opvragen door via bovenstaand e-mailadres of per brief contact met ons op te nemen.

Indien u denkt dat onze informatie over u niet juist of niet compleet is, schrijft u dan zo spoedig mogelijk een brief of een e-mail naar bovenstaand adres. Wij zullen er dan onmiddellijk voor zorgen dat de onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.

Laatste update: 10 september 2015

Lijst van ingesloten externe diensten

Onze website maakt gebruik van de volgende ingesloten externe diensten:

 • Google Analytics
 • Swiss Postfinance payment services

Share this article: Twitter | Facebook | Email