Wijzigingsgeschiedenis

In this article

Banana 10.1.18 - 24031

Released on January 31 2024

Banana 10.1.15 - 23339 

Gereleased op 5 december 2023

Bekende problemen:

 • Op Windows, met kleine high-definition schermen, activeert Banana de bewegende schermmodus zonder menubalk. 
  Banana moet in volledig scherm worden gebruikt of versie 10.1.8 (zie hieronder) moet opnieuw worden geïnstalleerd.

Banana 10.1.8 - 23193 Windows / 10.1.8 - 23198 Mac

Gereleased op 12 juli 2023 / 17 juli 2023

Download:

Nieuw:

 • Commando toegevoegd om automatisch de Zwitserse BTW code tabel bij te werken naar de nieuwe codes voor 2024.
 • Opgelost: instellingen niet opgeslagen bij het schakelen tussen thema's in Linux
 • Opgelost: DocLink kolom automatisch aanvullen liet het pad naar het bestand niet correct zien.
 • Opgelost: Lijst met herinneringen voor klanten werd niet alfabetisch gesorteerd.
 • Correcties voor kopiëren & plakken commando's.
 • Gebaseerd op Qt 6.4.3.

Bekende problemen:

Banana 10.1.7 - 23164

Gereleased op 13  juni 2023

Zie de officiële feature presentatie (Engelstalig).

 • Nieuw: Rijen tijdelijk sorteren & filteren (alleen voor het Advanced plan).
  • Filter de gegevens in elke tabel en pas direct de gefilterde gegevens aan.
  • Kolomkoppen met commando om op- of aflopend te sorteren.
 • Nieuw: Regels voor het automatisch aanvullen van transacties (alleen voor het Advanced plan).
  • Automatisch aanvullen van geïmporteerde transacties door de regels te gebruiken die gedefinieerd zijn in de tabel Terugkerende Transacties table (bijvoorbeeld bij het importeren van bankafschriften en toekennen van een rekening gebaseerd op de transactiebeschrijving).
 • Nieuw: Aflevernota's en herinneringen met QR-Codes  (alleen voor het Advanced plan).
  • Met het facturen afdrukken commando kunt facturen als aflevernota's of herinneringen afdrukken.
  • Met het herinneringen commando kunt u herinneringen afdrukken door factuurmodellen te gebruiken.
 • Nieuw: Mutatiekolom in de rekeningkaart.
  • Laat debet en credit mutaties zien in een enkele kolom waardoor u uw boekhouding beter kunt beheren.
 • Nieuw: Grafieken
  • Grafieken kunnen apart worden opgeslagen, gekopieerd of afgedrukt als afbeeldingen.
 • Reportage
  • Uitgebreide balans op groepen: Werk de kolom Vorig jaar bij met het correcte jaartal.
  • Vaste lettertypen zonder UTF-8 codering in PDF afdrukken.
  • Markdown opmaaktaal: hiermee kunt u een takenlijst met selectievakjes maken.
 • Boekhoudfuncties
  • Dialoogvenster voor het Importeren naar de boekhouding: Knop toegevoegd om de instellingen van extensies direct te aan te passen.
  • De tabel met bestand- en systeeminfo laat de API versie informatie zien.
  • Opgelost: incorrect gedrag van de F6 toets in de kolom Beschrijving.
  • Opgelost: gekleurde regels vanuit het vorige jaar bij het aanmaken van het bestand voor een nieuw jaar.
  • Opgelost: de eerste kopregel van rekeningkaarten.
  • Opgelost: probleem in de rekeningkaarten dialoog bij het selecteren van alle rekeningen en het zoeken naar tekst.
  • Opgelost: weergave van kolommen opgehaald door de composities in het boekhoudingsoverzicht
  • Opgelost: probleem met de BTW code voorafgegaaan door een dubbele punt bij het verwijderen van de inhoud van de kolom BTW code.
  • Opgelost: ongeldige bladwijzers voor OneDrive bestanden.
  • Opgelost: de optie Groep per leverancier in het overzicht "ontvangen facturen van leveranciers".
  • Extensies beheren dialoog: diverse verbeteringen voor de weergave.
 • Inventaris
  • Opgelost: aanpassingen in itemkaarten
  • Nieuw: commando Hernoemen toegevoegd voor groepen en Id van items.
 • Facturen
  • Aanpassen van lege QR stroken en QR brieven.
  • Opgelost: de trage invoer van tekst in tabellen met de applicatie voor offertes en facturen op sommige PC's.
 • Timesheet
  • De door de gebruiker gebruikte kleuren onthouden.
 • Abonnement
  • Offline activering en daarna het abonnement online opsturen.
  • Offline activering staat toe dat de .ini bestanden direct in de map Lang wordt opgeslagen.
 • JS API
  • Nieuwe methoden Banana.Xml.RemoveChild en Banana.Xml.ReplaceChild toegevoegd.
 • JS API Property Editor Dialog (Banana.Ui.openPropertyEditor)
  • Toestaan om instellingen van andere bestanden te importeren of om eigen functies aan te roepen vanuit het dialoogvenster.
  • Update widget focus na event onCurrentIndexChanged().
  • Nieuw type Color en type Font toegevoegd aan to de dialoog Banana.Ui.openPropertyEditor.
  • Nieuw type Date toegevoegd.
  • Herpositionering naar combobox na aanroep van het event onCurrentIndexChanged_().
 • JS API DocumentChange
  • De mogelijkheid toegevoegd om de kolom breedte en uitlijning te veranderen.
  • De mogelijkheid toegevoegd om rijen een stijl te geven.
  • Js API toegevoegd om kolom informatie te krijgen.
  • Js API toegevoegd om markdown tekst in het overzicht toe te voegen.
 • Alle oplossingen van de vorige Banana 10.1.6 RC
 • Gebaseerd op Qt 6.4.3

Banana 10.1.6 RC - 23128

Gereleased op 8 mei 2023

 • Opgelost: kopiëren en plakken van rijen.
 • Opgelost: Zoeken met een geactiveerde selectie optie.
 • Opgelost: Importeren van een bestand vanuit het klembord.
 • Gebaseerd op Qt 6.4.3.

Banana 10.1.5 RC - 23111

Gereleased op 21 april 2023

 • Verschillende kleine verbeteringen.
 • Filteren, opgelost, commando Rijen verwijderen met niet opeenvolgende rijen.
 • Forceer extensie update bij een nieuwere versie.
 • Facturen & Offertes, opgelost, installatie conflict met eerdere versie.
 • Diverse Bugs opgelost.
 • Gebaseerd op Qt 6.4.3.

Banana 10.1.1 RC - 23095

Gereleased op 5 april 2023

 • Nieuw: Rijen filteren & sorteren (alleen advanced plan versie).
  • Filter de gegevens in elke tabel en maak direct aanpassen van de gefilterde gegevens mogelijk.
  • Kolomkoppen met oplopend/aflopend sorteercommando.
 • Nieuw: Regels voor het automatisch aanvullen van transacties (alleen voor advanced plan versie).
  • Automatische aanvulling van geïmporteerde transacties door de regels te gebruiken die in de tabel Terugkerende transacties gedefinieerd zijn.
 • Nieuw: Aflever nota's en Herinneringen (alleen voor advanced plan versie).
  • Aflevernota's/herinneringen afdrukken met QR-Codes vanuit de dialoog Facturen afdrukken.
  • Herinneringen afdrukken met QR-Codes vanuit de dialoog Herinneringen afdrukken.
 • Nieuw: Mutatie kolom in de rekeningenkaart.
  • Toon debet en credit mutaties in een enkele kolom.
 • Boekhoud functies
  • Opgelost: incorrect gedrag van de F6 toets in de kolom Beschrijving.
  • Opgelost: gekleurde regels vanuit het vorige jaar bij het aanmaken van het bestand voor een nieuw jaar.
  • Opgelost: de eerst kopregel van rekeningkaarten.
  • Opgelost: probleem in de rekeningkaarten dialoog bij het selecteren van alle rekeningen en het zoeken naar tekst.
  • Opgelost: weergave van kolommen opgehaald door de composities in het boekhoudingsoverzicht
  • Opgelost: probleem met de BTW code voorafgegaan door een dubbele punt bij het verwijderen van de inhoud van de kolom BTW code.
  • Opgelost: ongeldige bladwijzers voor OneDrive bestanden.
  • Opgelost: de optie Groep per leverancier in het overzicht "ontvangen facturen van leveranciers".
  • Extensies beheren dialoog: diverse verbeteringen voor de weergave.
  • Nieuw: knop Instellingen toegevoegd aan de dialoog "Naar boekhouding importeren".
  • Nieuw: API versie informatie toegevoegd in de tabel bestand en systeem Info.
 • Grafieken
  • Qt grafieken module geïntegreerd en grafieken afdrukken of opslaan/kopiëren als een afbeelding.
 • Inventaris
  • Opgelost: aanpassingen en item kaarten.
  • Nieuw: Toegevoegd commando Hernoemen voor groepen en Id van items.
 • Facturen
  • Aanpassen en afdrukken lege QR stroken en brieven.
  • Opgelost: trage invoer van tekst in tabellen met de Offertes en Facturen extensie op sommige PCs.
 • Rapportage
  • Uitgebreide balans op groepen: De kolom Vorig jaar bijwerken met de correcte datum.
   Het jaar in de kolom Vorig jaar van de uitgebreide balans op groepen wordt ingesteld op 1 januari in plaats van 31 december.
  • PDF: problemen opgelost met lettertypes zonder UTF-8 codering.
  • Markdown: takenlijsten met keuzevakjes toegevoegd.
 • Abonnement
  • Offline activeren en daarna het abonnement online bevestigen.
  • Offline activeren staat het direct opslaan van .ini bestanden in de map Lang toe.
 • Timesheet
  • Handhaaf de kleuren ingesteld door de gebruiker.
 • Extensies beheren dialoog
  • Door een pakket uit te schakelen worden alle inbegrepen extensies uitgeschakeld.
  • Bij het selecteren van een sbaa pakket in de boomweergave wordt de inhoud uitgeklapt en geselecteerd.
 • JS API
  • Nieuwe methoden Banana.Xml.RemoveChild en Banana.Xml.ReplaceChild toegevoegd.
 • JS API Property Editor Dialog (Banana.Ui.openPropertyEditor)
  • Toestaan om instellingen van andere bestanden te importeren of om eigen functies aan te roepen vanuit het dialoogvenster.
  • Update widget focus na event onCurrentIndexChanged().
  • Nieuw type Color en type Font toegevoegd aan to de dialoog Banana.Ui.openPropertyEditor.
  • Nieuw type Date toegevoegd.
  • Herpositionering naar combobox na aanroep van het event onCurrentIndexChanged_().
 • JS API DocumentChange
  • De mogelijkheid toegevoegd om de kolom breedte en uitlijning te veranderen.
  • De mogelijkheid toegevoegd om rijen een stijl te geven.
  • Js API toegevoegd om kolom informatie te krijgen.
  • Js API toegevoegd om markdown tekst in het overzicht toe te voegen.
 • Andere kleine veranderingen
 • Gebaseerd op Qt 6.5

Banana 10.0.12 - 22054

Download voor degenen die een operating systeem hebben dat niet langer compatibel is met de nieuwe versies:

Gereleased op 23 februari 2022

 • Algemeen
  • Verbeteringen: Abonnement dialoogvenster.
  • Opgelost: Afdrukvoorbeeld venster verdwijnt naar de achtergrond.
  • Opgelost: Weergave regel afbreken in PDF documenten.
  • Opgelost: Vertaling problemen met Xml naam van kolom LetterStart in tabel Contacten.
  • Opgelost: Kopiëren en plakken naar Excel.
 • Boekhouding
  • Opgelost: Probleem met trage invoer van transacties in een boekhouding in meerdere valuta's met veel valuta's en wisselkoersen.
  • Opgelost: Commando Nieuw jaar aanmaken converteert de datum van kolommen in tabel Rekeningen en Categorieën.
  • Opgelost: Auto-aanvullen stelt het jaar 2022 niet correct voor.
  • Verbetering: Rekeningselectie in de Rekeningkaarten dialoog.
  • Opgelost: Het commando Factuurrijen ophalen toevoegen aan het contextmenu van de transactietabel.
  • Opgelost: Foutweergave kleur weergeven zelfs op regels in de BTW tabel.
  • Opgelost: Bij het afdrukken van een factuur wordt de rij mogelijk niet goed bijgewerkt als de indicatie kolom afgedrukt aanstaat in de transactietabel.
 • Offertes en facturen applicatie
  • Nieuw: De kolom Koppelingen toegevoegd in de offertes en facturen bestanden.
  • Nieuw: De kolommen fiscaal en BTW nummer toegevoegd in de  tabel facturen contacten.
  • Opgelost: De naam van de kolom Taal veranderd in Taalcode.
 • Inventaris
  • Opgelost: De rij totalen in de kolommen Beginwaarde en Huidige waarde van de Items tabel niet goed berekend.
  • Opgelost: Ontbrekende koppeling voor de help knop in de rekeningenkaart dialoog.
 • Web server
  • Opgelost: http request voor het aanmaken van een document.
 • API Javascript
  • Opgelost: DocumentChange bij het aanmaken van een kolom worden de decimalen niet ingesteld.
  • Opgelost: Methode onCurrentIndexChanged() was niet zichtbaar in sbaa pakketten.
  • Opgelost: Methodes validateParams() en restoreDefaultValues() in Banana.Ui.openPropertyEditor class resetten lege waardes niet.
 • Andere kleine veranderingen.
 • Gebaseerd op Qt 5.15.8.

Banana 10.0.11 - 21349

Gereleased op 15 december 2021 on Microsoft Store

Banana 10.0.10 - 21294

Gereleased op 21 oktober 2021

 • Algemeen
  • Nieuw: Rijen kopiëren commando kopieert ook de kolomkoppen naar het klembord.
  • Nieuw: De auto-aanvullen functie voor rekeningnummers, koppelingen en BTW codes, gebruikt een spatie als een scheiding voor gecombineerd zoeken.
  • Nieuw: Markdown syntax voor bestandsbijlagen (alleen voor het Advanced plan).
  • Nieuw: Hernoemen commando verbeteringen (alleen voor het Advanced plan).
   • De hernoemen functie is ook beschikbaar in de Items tabel voor het applicaties Activabeheer (dubbel boekhouden), Inventaris en Vaste Activa Register.
   • Het Hernoemen commando gebruikt in de kolommen Koppeling of DocLink hernoemd ook de originele bestandsnaam in de map waarin dit is opgeslagen.
  • Nieuw: Mogelijkheid om de afstand tussen rijen in tabellen te definiëren (menu Extra → Programma opties).
  • Nieuw: Het commando Rijen dupliceren neemt nu ook de kleuren opmaak mee.
  • Opgelost: Bij het gebruik van het PDF aanmaken commando vanuit menu Bestand en het afdrukken, is de PDF inhoudsopgave nu correct.
  • Opgelost: Bij het gebruiken van gekoppelde tabellen wordt de zichtbaarheid van de kolom Beschrijving nu correct hersteld.
  • Dialoog Extensies Beheren: bij het openen van de dialoog wordt het taalfilter leeggemaakt.
  • Opgelost: Fout gedrag van enkele modale dialoogvensters is gecorrigeerd.
  • Bij het aanmaken van een PDF worden de afbeeldingen opgeslagen in het bestand (logo, artikelfoto's plaatjes, etc.) automatisch verkleind om de bestandsgrootte te minimaliseren.
 • Boekhouding
  • Opgelost: Het weergeven van boekhoudsaldi in de grafieken is gecorrigeerd.
  • Opgelost: Het F6 Rijen kopiëren commando met gelijke tekst neemt ook de waarde van de kolom BTW type mee.
  • Opgelost: Het commando Nieuw Jaar Aanmaken in menu Acties verhoogt niet meer de geboortedatum in de rekeningentabel.
 • BTW functies
  • Nieuw: De verleggingsregeling voor btw bewerking is nu mogelijk op één enkele transactie rij.
  • Opgelost: het is nu mogelijk om vanuit de tabel BTW overzicht terug te gaan naar de originele rij in transactietabel.
 • Klanten/Leveranciers
  • Nieuw: Bij het handmatig aanpassen van de grootte van de Factuur kolom slaat het programma nu de veranderingen van de gebruiker op en gebruikt ze opnieuw.
  • Nieuw: Het is nu mogelijk de inhoud van de kolommen Notities, Doc en eigen kolommen weer te geven in de factuurtabellen.
  • Nieuw: Wisselkoersaanpassingen in de lijst van.
 • Geïntegreerde facturatie
  • Nieuw: In de kolom docType van de transactietabel zijn nieuw mogelijkheden voor types toegevoegd: 10:ordn (ordernummer) en 10:ordd (orderdatum).
 • Offertes en facturen applicatie
  • Nieuw: Context menu's zijn toegevoegd aan de factuurtabel.
  • Opgelost: De eenheidsprijs en de korting worden nu correct weergegeven.
  • Nieuw: Het is nu mogelijk een eenheidsprijs, een korting en een hoeveelheid met meer dan 2 decimalen in te voeren.
  • Opgelost: Het afdrukvoorbeeld van de factuur wordt nu bijgewerkt als er veranderingen worden gemaakt in de leveranciersgegevens (menu Bestand → Bestand en File en boekhouding eigenschappen).
 • API Javascript
  • Nieuw: De nieuw taak attribuut create.init is toegevoegd.
  • Nieuw: In Banana.Ui.OpenPropertyEditor is de optie 'ignore warnings/errors' toegevoegd.
  • Nieuw: De kolom TransactionDate is toegevoegd aan Banana.Document.invoicesCustomers() en Banana.Document.invoicesSuppliers().
  • Opgelost: De openDirDialog attribuut werkt nu correct onder Windows.
 • Diverse kleine veranderingen
 • Gebaseerd op Qt 5.15.7

Banana 10.0.9 - 21138

Gereleased op 18 mei 2021

 • Algemeen
  • Nieuwe tabel commando's in het Edit Menu:
   • Rijen naar boven verplaatsen  (Alt + Pijl Omhoog)
   • Rijen naar beneden verplaatsen (Alt + Pijl Omlaag)
  • Nieuwe sneltoetsen voor tabellen:
   • Cursor naar vorige positie verplaatsen (Alt + Pijl naar links)
   • Cursor naar volgende positie verplaatsen (Alt + Pijl naar rechts)
  • Nieuw Weergave menu:
   • Mogelijkheid om de verschillende elementen van het hoofdvenster te tonen/verbergen
   • Mogelijkheid om het thema Donkere of Heldere modus te selecteren
    (Windows→Weergave→Weergavethema).
  • Toepassingsdirectory gewijzigd van appdata/local naar appdata/roaming
  • Rijen dupliceren: Update de selectie door alle gedupliceerde rijen te markeren
  • Kolomkop Gr hernoemd naar Tel Op In
  • Opgelost: Bij het aanmaken van een nieuw bestand wordt alleen de kolom DocLink gegenereerd in de transacties tabel. Als de kolom Links bestaat, wordt deze verwijderd en worden de gegevens naar DocLink verplaatst.
  • Opgelost: zoek opdracht Volgende retourneerde 'Tekst niet gevonden' na één enkele keer
  • Opgelost: dubbelklik op kolom om de grootte aan te passen activeerde de knop Opslaan niet
  • Opgelost: probleem met downloaden van Google contacten
  • Opgelost: Rekening hernoemen in de Inkomsten- en Uitgavenboekhouding werkte de transactie niet bij
  • Opgelost: Abonnementsdialoog geeft geen proxy fout weer
  • Verbeteringen aan de lay-out van het dialoogvenster Rekeningkaart: descriptieve rekeningen werden niet correct uitgelijnd in de lijstbox
  • Verbeteringen in de lay-out van het dialoogvenster Over Banana Boekhouding
  • Verbeteringen aan de lay-out van het dialoogvenster Nieuw jaar aanmaken
  • Verbeteringen in de lay-out van het dialoogvenster Bestand, Nieuw
  • Verbeteringen aan de lay-out van het dialoogvenster Abonnement beheren
 • Segmenten
  • Opgelost: Bij het toevoegen van de segmentkolom aan oude boekhoudbestanden, werd er geen hoofdletter gebruikt indien nodig.
  • Opgelost: Er was geen waarschuwing bij het invoegen van een niet-bestaand segment in de segment kolom
  • Opgelost: Als het segment scheidingsteken "-" was geselecteerd, verscheen de segment-rekeningkaart niet.
 • Geïntegreerde facturatie
  • Opgelost: correcties op factuurregels met geen bedrag en btw code 0% (de regels werden genegeerd)
  • Opgelost: correcties op factuurregels van het type Notitie (10:not) of Parameter (10:par) met bedragen (de bedragen werden genegeerd)
 • Offertes en Facturen
  • Opgelost: afrondingsverschil in het factuurtotaal
  • Het veld LetterStart is hernoemd naar NamePrefix in de Duitse vertaling
 • Inventaris
  • Bedrag correctie in de Items tabel, kolom Bedrag Totaal
 • API Javascript
  • Nieuw extensie-attribuut @visibility
  • Wijzigingen in het Banana javascript object Banana.application.license, dat de nieuwe eigenschap isWithinMaxFreeLines teruggeeft
  • Banana.Ui.OpenPropertyEditor: kalender popup toegevoegd voor type datum en verbeteringen aan de vormgeving van het dialoogvenster
 • Android
  • Toegang tot bestandsprovider onder Android verbeterd
 • MacOS
  • Donkere modus thema verbeterd op macOS
 • Diverse kleine wijzigingen
 • Gebaseerd op Qt 5.15.3

Banana 10.0.6 - 210118

Gereleased op 18 januari 2021

 • Algemeen
  • Nieuwe sneltoets Ctrl+D voor het commando Dupliceer rijen.
  • Correctie van de dialooggrootte op HDPI schermen.
  • Het commando Rijen verwijderen toegevoegd in het contextmenu van de tabellen.
  • Verbeterde dialoog en help voor beheer van abonnementen.
  • Opgelost : laden van gebruikerslettertypen.
  • Opgelost : kopiëren en plakken van een rij of gegevens uit Microsoft Access.
  • Nieuwe manier toegevoegd om een zo veilig mogelijk wachtwoord op te slaan.
  • Verbeterde compatibiliteit met macOS donkere modus.
  • Verbeterde vertalingen.
 • Boekhouding
  • De openingssaldi van de segmenten worden correct gerapporteerd.
  • In het Budget van de Cash manager boekhouding, brengt dubbelklikken op het regelnummer u terug naar de juiste bronregel.
  • Bij het toevoegen van een nieuwe rekening worden de kolommen Gr1 en Gr2 automatisch ingevuld.
  • De betaaldatum van een over meerdere jaren geboekte factuur wordt correct aangegeven.
 • Facturatie
  • De snelheid van het afdrukken van facturen en betalingsherinneringen is verbeterd..
 • Offertes en Facturen
  • Opgelost :  Het blanco factuurvoorbeeld.
  • Opgelost : Het niet zichtbaar zijn van de opdracht Factuur afdrukken.
  • Veld toegevoegd voor het invoegen van de korting op de factuur.
  • In de instellingen de parameter geldigheid in dagen voor de offertes toegevoegd.
  • Kopiëren en plakken van facturen en offertes mogelijk gemaakt..
 • Inventaris
  • Correctie in de kolom Artikelen, bij het klikken op het Rekeningkaart symbool voor het geselecteerde artikel.
  • Verschillende verbeteringen.
 • Diverse kleine wijzigingen en verbeteringen

 

 

Banana 10.0.5

Release voor mobiel (iOS, Android)

Banana Boekhouding Plus 10.0.4 - 201111

Gereleased op 11 november 2020

 • Algemeen
  • De openingspagina verschijnt direct zelfs als netwerkbestanden niet toegankelijk zijn.
  • Verbeterde informatieweergave en dialoogvenster over abonnementen.
  • Opgelost: onderbrekingen bij het veranderen in cellen.
  • Verbeterde vertalingen.
 • Boekhouding
  • Bij het bijwerken van de saldi in de rekeningentabel wordt rekening gehouden met de nieuwe segment kolom.
  • Pictogram voor het openen van de rekeningen tab in de nieuwe segment kolom.
  • In de budgettabel wordt een waarschuwing gegeven als de datum een verkeerd duizendtal heeft.
 • Cash Manager en Inkomsten en Uitgaven Boekhouding
  • De instelling voor het horizontaal afdrukken van pagina's wordt correct weergegeven als er veel kolommen zijn.
 • Facturen en offertes
  • Kopiëren en Plakken functie vanuit rijen neemt ook waardes over uit de factuur.
  • Verbeterd dialoogvenster.
 • Diverse kleine veranderingen en verbeteringen.

Banana Boekhouding Plus 10.0.3 - 201015

Gereleased op 15 oktober 2020

 • Algemeen
  • Bij het commando bestand sluiten wordt het venster gesloten zonder dat het commando herhaald hoeft te worden.
 • Boekhouding
  • Bij het aanmaken van een nieuw bestand vanuit een model wordt de datums vervangen door de datums van het huidige jaar.
  • Als u bij het aanmaken van een nieuw vreemde valuta boekhoudbestand de basis valuta verandert wordt ook de valuta in de rekeningentabel ingesteld.
 • Facturen en offertes
  • Er is een kolom Vervaldatum voor offertes toegevoegd.
 • Diverse kleine veranderingen en verbeteringen.

Banana Boekhouding Plus 10.0.2 - 201013

Gereleased op 13 oktober 2020

 • Algemeen
  • Correcties in automatisch opslaan.
  • Extensies zijn afgestemd op bestanden zodat automatisch de aangegeven extensies worden geïnstalleerd als u een model opent.
 • Boekhouding
  • Met de functie Nieuw jaar aanmaken kunt u de saldi van segmenten ook weergeven.
 • Timesheet
  • Kolommen toegevoegd voor het automatisch berekenen van toeslag.
  • Mogelijkheid voor het gebruik van extra kolommen om werktijd en afwezigheid te berekenen.
 • Etiketten
  • Correctie van het afdrukken van etiketten op een horizontale pagina.
 • Diverse kleine veranderingen en verbeteringen.

Banana Boekhouding Plus 10.0.1 - 200918

Gereleased op 18 september 2020

 • Eerste versie 10 release.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email