Wijzigingsgeschiedenis

In this article

Zie ook Roadmap (in het Engels).

Banana 10.0.9 - 21138

Gereleased op 18 mei 2021

 • Algemeen
  • Nieuwe tabel commando's in het Edit Menu:
   • Rijen naar boven verplaatsen  (Alt + Pijl Omhoog)
   • Rijen naar beneden verplaatsen (Alt + Pijl Omlaag)
  • Nieuwe sneltoetsen voor tabellen:
   • Cursor naar vorige positie verplaatsen (Alt + Pijl naar links)
   • Cursor naar volgende positie verplaatsen (Alt + Pijl naar rechts)
  • Nieuw Weergave menu:
   • Mogelijkheid om de verschillende elementen van het hoofdvenster te tonen/verbergen
   • Mogelijkheid om het thema Donkere of Heldere modus te selecteren
    (Windows-Weergave-Weergavethema)
  • Toepassingsdirectory gewijzigd van appdata/local naar appdata/roaming
  • Rijen dupliceren: Update de selectie door alle gedupliceerde rijen te markeren
  • Kolomkop Gr hernoemd naar Tel Op In
  • Opgelost: Bij het aanmaken van een nieuw bestand wordt alleen de kolom DocLink gegenereerd in de transacties tabel. Als de kolom Links bestaat, wordt deze verwijderd en worden de gegevens naar DocLink verplaatst.
  • Opgelost: zoek opdracht Volgende retourneerde 'Tekst niet gevonden' na één enkele keer
  • Opgelost: dubbelklik op kolom om de grootte aan te passen activeerde de knop Opslaan niet
  • Opgelost: probleem met downloaden van Google contacten
  • Opgelost: Rekening hernoemen in de Inkomsten- en Uitgavenboekhouding werkte de transactie niet bij
  • Opgelost: Abonnementsdialoog geeft geen proxy-fout weer
  • Verbeteringen aan de lay-out van het dialoogvenster Rekeningkaart: descriptieve rekeningen werden niet correct uitgelijnd in de lijstbox
  • Verbeteringen in de lay-out van het dialoogvenster Over Banana Boekhouding
  • Verbeteringen aan de lay-out van het dialoogvenster Nieuw jaar aanmaken
  • Verbeteringen in de lay-out van het dialoogvenster Bestand, Nieuw
  • Verbeteringen aan de lay-out van het dialoogvenster Abonnement beheren
 • Segmenten
  • Opgelost: Bij het toevoegen van de segmentkolom aan oude boekhoudbestanden, werd er geen hoofdletter gebruikt indien nodig.
  • Opgelost: Er was geen waarschuwing bij het invoegen van een niet-bestaand segment in de segment kolom
  • Opgelost: Als het segment scheidingsteken "-" was geselecteerd, verscheen de segment-rekeningkaart niet.
 • Geïntegreerde facturatie
  • Opgelost: correcties op factuurregels met geen bedrag en btw code 0% (de regels werden genegeerd)
  • Opgelost: correcties op factuurregels van het type Notitie (10:not) of Parameter (10:par) met bedragen (de bedragen werden genegeerd)
 • Offertes en Facturen
  • Opgelost: afrondingsverschil in het factuurtotaal
  • Het veld LetterStart is hernoemd naar NamePrefix in de Duitse vertaling
 • Inventaris
  • Bedrag correctie in de Items tabel, kolom Bedrag Totaal
 • API Javascript
  • Nieuw extensie-attribuut @visibility
  • Wijzigingen in het Banana javascript object Banana.application.license, dat de nieuwe eigenschap isWithinMaxFreeLines teruggeeft
  • Banana.Ui.OpenPropertyEditor: kalender popup toegevoegd voor type datum en verbeteringen aan de layout van het dialoogvenster
 • Android
  • Toegang tot bestandsprovider onder Android verbeterd
 • MacOS
  • Donkere modus thema verbeterd op macOS
 • Diverse kleine wijzigingen
 • Gebaseerd op Qt 5.15.3

Banana 10.0.6 - 210118

Gereleased op 18 januari 2021

 • Algemeen
  • Nieuwe sneltoets Ctrl+D voor het commando Dupliceer rijen.
  • Correctie van de dialooggrootte op HDPI schermen.
  • Het commando Rijen verwijderen toegevoegd in het contextmenu van de tabellen.
  • Verbeterde dialoog en help voor beheer van abonnementen.
  • Opgelost : laden van gebruikerslettertypen.
  • Opgelost : kopiëren en plakken van een rij of gegevens uit Microsoft Access.
  • Nieuwe manier toegevoegd om een zo veilig mogelijk wachtwoord op te slaan.
  • Verbeterde compatibiliteit met macOS donkere modus.
  • Verbeterde vertalingen.
 • Boekhouding
  • De openingssaldi van de segmenten worden correct gerapporteerd.
  • In het Budget van de Cash manager boekhouding, brengt dubbelklikken op het regelnummer u terug naar de juiste bronregel.
  • Bij het toevoegen van een nieuwe rekening worden de kolommen Gr1 en Gr2 automatisch ingevuld.
  • De betaaldatum van een over meerdere jaren geboekte factuur wordt correct aangegeven.
 • Facturatie
  • De snelheid van het afdrukken van facturen en betalingsherinneringen is verbeterd..
 • Offertes en Facturen
  • Opgelost :  Het blanco factuurvoorbeeld.
  • Opgelost : Het niet zichtbaar zijn van de opdracht Factuur afdrukken.
  • Veld toegevoegd voor het invoegen van de korting op de factuur.
  • In de instellingen de parameter geldigheid in dagen voor de offertes toegevoegd.
  • Kopiëren en plakken van facturen en offertes mogelijk gemaakt..
 • Inventaris
  • Correctie in de kolom Artikelen, bij het klikken op het Rekeningkaart symbool voor het geselecteerde artikel.
  • Verschillende verbeteringen.
 • Diverse kleine wijzigingen en verbeteringen

 

 

Banana 10.0.5

Release voor mobiel (iOS, Android)

Banana Boekhouding Plus 10.0.4 - 201111

Gereleased op 11 november 2020

 • Algemeen
  • De openingspagina verschijnt direct zelfs als netwerkbestanden niet toegankelijk zijn.
  • Verbeterde informatieweergave en dialoogvenster over abonnementen.
  • Opgelost: onderbrekingen bij het veranderen in cellen.
  • Verbeterde vertalingen.
 • Boekhouding
  • Bij het bijwerken van de saldi in de rekeningentabel wordt rekening gehouden met de nieuwe segment kolom.
  • Pictogram voor het openen van de rekeningen tab in de nieuwe segment kolom.
  • In de budgettabel wordt een waarschuwing gegeven als de datum een verkeerd duizendtal heeft.
 • Cash Manager en Inkomsten en Uitgaven Boekhouding
  • De instelling voor het horizontaal afdrukken van pagina's wordt correct weergegeven als er veel kolommen zijn.
 • Facturen en offertes
  • Kopiëren en Plakken functie vanuit rijen neemt ook waardes over uit de factuur.
  • Verbeterd dialoogvenster.
 • Diverse kleine veranderingen en verbeteringen.

Banana Boekhouding Plus 10.0.3 - 201015

Gereleased op 15 oktober 2020

 • Algemeen
  • Bij het commando bestand sluiten wordt het venster gesloten zonder dat het commando herhaald hoeft te worden.
 • Boekhouding
  • Bij het aanmaken van een nieuw bestand vanuit een model wordt de datums vervangen door de datums van het huidige jaar.
  • Als u bij het aanmaken van een nieuw vreemde valuta boekhoudbestand de basis valuta verandert wordt ook de valuta in de rekeningentabel ingesteld.
 • Facturen en offertes
  • Er is een kolom Vervaldatum voor offertes toegevoegd.
 • Diverse kleine veranderingen en verbeteringen.

Banana Boekhouding Plus 10.0.2 - 201013

Gereleased op 13 oktober 2020

 • Algemeen
  • Correcties in automatisch opslaan.
  • Extensies zijn afgestemd op bestanden zodat automatisch de aangegeven extensies worden geïnstalleerd als u een model opent.
 • Boekhouding
  • Met de functie Nieuw jaar aanmaken kunt u de saldi van segmenten ook weergeven.
 • Timesheet
  • Kolommen toegevoegd voor het automatisch berekenen van toeslag.
  • Mogelijkheid voor het gebruik van extra kolommen om werktijd en afwezigheid te berekenen.
 • Etiketten
  • Correctie van het afdrukken van etiketten op een horizontale pagina.
 • Diverse kleine veranderingen en verbeteringen.

Banana Boekhouding Plus 10.0.1 - 200918

Gereleased op 18 september 2020

 • Eerste versie 10 release.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email