Debet en Credit

In this article

Dubbel boekhouden in de praktijk

We laten de belangrijkste regels zien om het dubbel boekhouden te leren doen.

Het dubbel boekhouden is gebaseerd op vier hoofd rekeningcategorieën:

ACTIVA De rekeningen die de positieve elementen van bezit weergeven
PASSIVA De rekeningen die de negatieve elementen van bezit weergeven
KOSTEN De rekeningen die de kosten weergeven (maar niet die horen bij de aankoop van onroerende goederen )
OPBRENGSTEN De rekeningen die de inkomsten weergeven (maar niet die verkregen door de verkoop van onroerende goederen )


De rekening is een eenheid die de bedragen groepeert die tot dezelfde transactiecategorie behoren. Elke rekening moet worden geboekt als debet of credit, afhankelijk van het soort boekhoudtransactie.

Debet en Credit

De regel van debet en credit is een vast punt waarop het dubbel boekhouden is gebaseerd.

De algemene regel

ACTIVA

DEBET

PASSIVA

CREDIT

KOSTEN

DEBET

OPBRENGSTEN

CREDIT

De activa, passiva, kosten en opbrengsten zijn onderhevig aan voortdurende schommelingen: stijgingen en dalingen.

De stijgingen

STIJGINGEN IN ACTIVA

DEBET

STIJGINGEN IN PASSIVA

CREDIT

STIJGINGEN IN KOSTEN

DEBET

STIJGINGEN IN OPBRENGSTEN

CREDIT

 

De dalingen

DALING IN ACTIVA

CREDIT

DALING IN PASSIVA

DEBET

DALING IN KOSTEN

CREDIT

DALING IN OPBRENGSTEN

DEBET

De instrumenten van het dubbel boekhouden

Dubbel boekhouden gebruikt de volgende onderdelen als belangrijke instrumenten: het rekeningschema, het journaal, de balans en de winst- en verliesrekening.

Het rekeningschema

Dit is de lijst van alle rekeningen die de verschillende transactiecategorieën groeperen (bijvoorbeeld kasboek, bank, aankopen, verkopen, etc.).

Om Banana Boekhouding te gebruiken moet men eenvoudig een al bestaand rekeningschema nemen, dat aanpassen aan de juiste wensen en de transacties invoeren. De rest wordt gedaan door het programma.

Het journaal

Dit is de lijst van alle bewerkingen die de dagelijkse activiteit beïnvloeden (opnames, stortingen, aankopen, verkopen, salarissen, huur, etc.). Dit komt overeen met dat wat het grootste deel van de kleine bedrijven al hebben, al is het alleen maar op papier of in excel, om aan de accountant te overhandigen.

De balans

Dit is de samenvatting van de activa en passiva. Het verschil tussen de activa en de passiva geeft het nettovermogen van het bedrijf weer.

De winst & verlies rekening

Dit is de samenvatting van alle kosten en opbrengsten. Het saldo geeft het resultaat van het jaar weer (winst of verlies).
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email