De Logica van de secties

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

De diverse codes voor de secties in de Sectie kolom bepalen hoe de afdruk er uit gaat zien.

Iedere sectie wordt afgedrukt als een aparte tabel.

De mappen

 • * Titel 1 maakt een niveau 1 map aan.
  Deze kan niveau 2 secties of mappen bevatten.
  Het is handig om secties te groeperen die samen afgedrukt moeten worden, zoals de Balans die de Activa en Passiva bevat.
 • ** Titel 2 maakt een niveau 2 map aan.

De Basis secties

Het nummer of de code van de sectie bepaalt:

 • hoe de bedragen worden afgedrukt; de bedragen kunnen zichtbaar gemaakt worden zoals in de Balans of omgekeerd worden weergegeven.
  Als de Credit bedragen (negatief) worden omgekeerd worden ze positief weergegeven en de positieve bedragen worden negatief weergegeven.
 • welke kolommen met bedragen worden gebruikt; de Saldo kolom of de Mutatie kolom van de periode worden gebruikt.
  De Saldo kolom geeft het saldo van de rekening op een specifieke datum (saldo op 30 juni).
  De kolom met het totaal van de mutaties van de periode geeft het bedrag van de mutaties over de aangegeven periode aan.
  Deze wordt gebruikt voor de Winst-en Verlies rekening en geeft de lasten of de baten van een zekere periode aan.

De uitleg van de diverse secties:

 • 1 Activa (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, saldo kolom)
 • 2 Passiva (omgekeerde bedragen, saldo kolom)
 • 3 Lasten (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, het totaal van de transacties kolom)
 • 4 Baten (omgekeerde bedragen, het totaal van de transacties kolom)
  Deze sectie kan ook alleen gebruikt worden en kan zowel lasten als baten bevatten (in geval van een Winst & Verlies Rekening die begint met het totale Bedrijfsresultaat en die daar de kosten van aftrekt). In dit geval worden baten positief weergegeven en lasten negatief.

Deze secties moeten uniek zijn. Er kan daarom maar één "1 Activa" of één "2 Passiva" sectie zijn. Voor andere secties zoals de klanten/leveranciers lijst of de kostenplaatsen kunnen gelijkwaardige secties worden gebruikt.

Afgeleide Secties

Dit zijn Secties die lijken op de Basis Secties

 • 01 Gelijksoortig aan Activa (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, saldo kolom)
  Gebruikt voor de klantenlijst.
 • 02 Gelijksoortig aan Passiva (omgekeerde bedragen, saldo kolom)
  Gebruikt voor de leverancierslijst.
 • 03 Gelijksoortig aan Lasten (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, het totaal van de transacties kolom)
  Gebruikt voor de Kostenplaatsen.
 • 04 Gelijksoortig aan Baten (omgekeerde bedragen, het totaal van de transacties kolom)
  Gebruikt voor de Winstcentra.

Andere Secties

Er zijn nog andere soorten secties

 • # Geeft een Opmerkingen Sectie aan (deze drukt alleen de kolom Beschrijving af)
  Gebruikt voor de bijlagen bij de Balans.
 • #X Verborgen Sectie. Deze sectie wordt niet meegenomen in de selectie van de secties en wordt niet afgedrukt.
  Gebruikt om delen aan te geven die niet afgedrukt moeten worden.

Kolombreedte in de afdruk

De kolombreedte wordt automatisch ingesteld door het programma.

Secties 1, 2, 01, 02 hebben dezelfde kolombreedte.

Secties 3, 4, 03, 04 hebben dezelfde kolombreedte

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email