Groepen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Het groeperings- en totalisatie systeem

Het Banana groeperings- en totalisatie systeem is gebaseerd op het gebruik van de volgende kolommen:

 • Groep (TOTAAL rij)
  Als een groep identificatie wordt ingevoerd in een rij dan wordt de rij een TOTAAL rij.
  In deze rij worden de bedragen van de GR kolom opgeteld die dezelfde identificatie bevatten.
  Als er een groep is kan er geen rekening zijn.
 • Gr (Telt deze rij op in de TOTAAL rij)
  Het getal dat hier gebruikt wordt moet één van de getallen zijn die gedefinieerd zijn in de Groep kolom.

Met dit systeem kan een rekening getotaliseerd worden in een groepsrij, de groep in een andere groep en zo verder... om zo diverse totalisatieniveuas te creëren. Dit totalisatiesysteem is erg krachtig en flexibel, maar het kost wat tijd om er aan te wennen om het echt goed te kunnen gebruiken.

Voorbeelden van de hoofdgroepen in het Dubbel Boekhouden

Ieder Rekeningschema gebruikt zijn eigen totalisatiesysteem. Hierna worden de hoofdgroepen van het Dubbel Boekhouden uitgelegd.

In het Dubbel Boekhouden moet het totaal van de Debet saldi (positief) samen met de Credit saldi (negatief) een 0 (nul) opleveren.

 • De 00 is de rij waar alle bedragen bij elkaar opgeteld worden.
  Het is de "Summa summarum" van alle Debet & Credit saldi.
  Als de Saldi kolommen geen nul opleveren is er een Debet/Credit verschil en is er hoogstwaarschijnlijk een fout gemaakt. In dat geval is het verstandig de boekhouding te controleren (zie volgende punt).
  In de Debet en Credit kolommen van de Transacties weergave (Rekeningentabel) staan alleen positieve bedragen, dus ook in de rij van de 00 groep zal het totaal van de transacties niet gelijk zijn aan nul.

De volgorde van de berekeningen om tot het resultaat in 00 te komen is als volgt:

 • De 1000 rekening -> groep 1 (Totaal Activa) -> Groep 00
 • De 2000 rekening -> groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00
 • De 3000 rekening -> groep 3 (Totaal Uitgaven) -> Groep 02 (resultaat Winst & Verlies rekening)  ->  Groep 2301 (Winst/Verlies van het huidige jaar in de Balans) -> Groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00.
 • De 4000 rekening -> groep 4 (Totaal Inkomsten) -> Groep 02 (resultaat Winst & Verlies rekening)  ->  Groep 2301 (Winst/Verlies van het huidige jaar in de Balans) -> Groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00.

Het resultaat van de Winst & Verlies rekening wordt toegevoegd aan het eigen vermogen

Zoals u kunt zien in het voorbeeld wordt de Groep 02 (Winst/Verlies van de Winst & Verlies rekening) opgeteld in de groep 2301 passiva (resultaat van het huidige jaar).
Met deze organisatie van de groep hebben we meerdere voordelen:

 • In het lopende jaar wordt het bedrijfsresultaat weergegeven in de balans
 • Het Totaal Passiva komt overeen met het Totaal Activa (op voorwaarde dat er geen fout in de boekhouding zit).

 

Toevoegen of verwijderen subgroepen

Toevoegen van een totalisatieniveau

Met dit systeem is het makkelijk om totalisatieniveaus toe te voegen.
Als we een subgroep voor de Contanten & Contanten-achtige rekeningen willen maken:

 • Voeg een lege rij toe achter de bank rekening
  • Voer de waarde 10 in de Groep kolom in
  • Voer de waarde 1 in de Gr kolom in
 • Geef de Gr 10 aan in de rekeningen 1000 en 1020
 • De volgorde voor de berekening wordt:
  De 1000 rekening -> Groep 10 (Contanten & Contanten-achtige) -> Groep 1 (Totaal Activa) -> Groep 00.

Als u een andere subgroep "Vlottende Activa" wilt toevoegen gaat u op dezelfde manier te werk:

 • Voeg een lege rij toe boven de rij van de Totale Activa
  • Voer de waarde 11 in de Groep kolom in
  • Voer de waarde 1 in de Gr kolom in
 • Geef de Gr 11 aan in "Klanten en Goederen voor verkoop (voorraad)" rijen.

Verwijderen van subgroepen

Als de Rekeningentabel subgroepen laat zien die niet langer nodig zijn of ongewenst kunnen deze worden verwijderd. Verwijder eenvoudigweg de rij van de subgroep en verander de Gr van elke rekening die deel uitmaakte van die subgroep.

Contoleren van de structuur

Als het Rekeningschema eenmaal opgezet is voer dan het Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten uit. Als er fouten zijn geeft het programma daarvan een melding.

Oneindige lus fout

Deze waarschuwing verschijnt als aan Groep wordt opgeteld in een Groep van een lager niveau waardoor een oneindige lus fout wordt veroorzaakt.
Er zou een oneidige lus ontstaan als, in het voorafgaande voorbeeld, de Activa Groep (1) zou worden opgeteld in Groep 10.
Het programma zou, nadat het de Groep 1 had berekend, het bedrag in Groep 10 optellen waarna dat op zijn beurt in Groep 1 opgeteld zou worden en daarna weer in 10 zonder dat er een eind aan kwam.

Winst & Verlies Rekening met Bruto Winst

Het is ook mogelijk een Winst & Verlies Rekening te gebruiken die begint met het totale Bedrijfsresultaat en die daar de kosten van aftrekt.
Hieronder staat een voorbeeld van het Zwitserse PME Rekeningschema.


Uitgebreid gebruik van het totalisatiesysteem

Het totalisatiesysteem is erg flexibel:

 • Het is mogelijk zowel Groepen als Rekeningen op te tellen in een Groep
  Dit is te zien in het eerder getoonde voorbeeld waar de Groep Liquide middelen (10) en de rekeningen (1030 en 1090) worden opgeteld in de Activa.
 • U kunt wat voor soort nummering ook gebruiken
 • U kunt tot honderd totalisatieniveaus creëren
  • De Totaal rij kan na de rijen staan
  • De Totaal rij kan voor de rijen staan
  • De Totaal rij kan totaal ergens anders staan op een aparte plaats
   Dit wordt gebruikt om registers te maken (bijvoorbeeld een klantenregister)
 • De rekeningen en de Groepen kunnen opgeteld worden in één enkele andere Groep.
  Het is niet mogelijk één en dezelfde rekening tegelijk in twee Groepen op te tellen.
 • Dit systeem wordt ook gebruikt om de Kostenplaatsen en de Segmenten op te tellen.
  Let er echter op geen verschillende groepen te gebruiken voor normale rekeningen en voor kostenplaatsen, omdat de resulterende bedragen dan niet correct zullen zijn. 

Optelling van de Rekeningkolommen

De berekeningsprocedure telt de kolommen met bedragen op:

 • De kolommen met bedragen gedefinieerd door het systeem worden opgeteld.
 • De kolommen met bedragen toegevoegd door de gebruiker worden opgeteld.

De volgorde van de berekening

Het programma berekent de totalen op de volgende manier:

 • Zet de waardes van de kolommen met Bedragen van de Groepen op nul
 • Telt de bedragen van de Rekeningrijen in de Groepsrijen (eerst berekeningsniveau)
 • Telt het saldo van de Groepsrijen in de Groepen van een hoger niveau
  Herhaalt de bewerking totdat alle niveaus zijn berekend.
Gerelateerde Documenten

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email