Een nieuw boekhoudbestand beginnen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Er zijn diverse manieren om een nieuw boekhoudbestand aan te maken.

Aanmaken van een boekhoudbestand uitgaande van een prototype dat bij het programma inbegrepen is

Hier leggen we uit hoe men met een boekhouding begint uitgaande van een in het programma inbegrepen prototype.

 1. Menu Bestand, commando Nieuw...
 2. In de sectie Groep selecteer Dubbel boekhouden
 3. In de sectie Bestand selecteer Dubbel boekhouden of Dubbel boekhouden met BTW.
 4. In de sectie Voorbeelden/Prototypes selecteer de taal/land combinatie en kies een van de prototypes die het dichtst komt bij wat u nodig heeft.
 5. Door op de knop Online modellen te klikken kunt u onze website bereiken waar we alle gratis modellen hebben gepubliceerd.

Het instellen van de bestands- en boekhoudingseigenschappen (basis gegevens, Boekhouding tab)

 • Dit kan vanuit het menu Bestand, commando bestands- en boekhoudingseigenschappen. Hier geeft u de bedrijfsnaam aan die in de afdrukken, en op andere plaatsen, verschijnt.
 • Kies de basis valuta waarin de boekhouding gedaan wordt.

Algemeen gebruik van het programma

Banana Boekhouding is geïnspireerd op Excel. De gebruikersaanwijzingen en commando's zijn zoveel mogelijk het zelfde gehouden als die van Microsoft Office.
Op de pagina Interface vindt u meer uitleg over het algemene gebruik van het programma.
De boekhouding wordt gedaan in tabellen; deze werken allen op dezelfde manier.

Het bestand opslaan

 1. Geef vanuit het menu Bestand het Opslaan als... commando, en geef in de bestandsnaam bij voorkeur de bedrijfsnaam en het huidige jaar (bijvoorbeeld "Fred_ZZP_2017") op.
 2. Kies de map waar het bestand opgeslagen moet worden (bijvoorbeeld, Documenten -> Boekhouding)
 3. Het programma voegt de "ac2" extensie toe.

Het Rekeneningschema aanpassen

Pas in de Rekeningen tabel het Rekeningschema aan uw eigen wensen aan:

 • Voeg rekeningen toe en /of verwijder bestaande rekeningen (zie Rijen toevoegen in het menu Bewerken)
 • Verander de rekekeningnummers, de beschrijvingen (bijvoorbeeld, voer de naam van uw eigen Bankrekening in), voer andere groepen in, etc.
 • Raadpleeg onze Groepen pagina over het aanmaken van subgroepen.

In het Rekeningschema kunt u ook Kostenplaatsen en Winstcentra of Segmenten definiëren die gebruikt worden om bedragen op een ander detailniveau te groeperen en te specificeren.

De Transacties

De Transacties moeten in de Transacties tabel ingevoerd worden; gezamenlijk vormen deze het Journaal.

In de specifieke kolommen (zie ook Transacties pagina):

 • Voer de Datum in
 • Voer het Documentnummer in dat aan het papieren boekhouddocument is toegekend. Hiermee kunnen documenten gemakkelijk teruggevonden worden als de transactie eenmaal is ingevoerd in de boekhouding.
 • Voer de Beschrijving in
 • Voer in de Debetrekening de doelrekening in
 • Voer in de Creditrekening de bronrekening in.
 • Voer het bedrag in. Voer het totale bedrag in, inclusief BTW, in een boekhouding met BTW  Het programma scheidt de BTW, terwijl het de netto kosten of de netto winsten apart berekent.

Versnellen van het invoeren van de transacties

Om het invoeren van de transacties te versnellen kuntt u de volgende functies gebruiken:

 • de Smart fill functie die het mogelijk maakt gegevens die al eens eerder ingevoerd zijn automatisch aan te vullen.
 • de Terugkerende transacties functie die wordt gebruikt om terugkerende transacties in een aparte tabel te onthouden.
 • het importeren vanuit uw gedownloade banktransacties.

Transacties met BTW

Om BTW transacties in te voeren gaat u als volgt te werk:

 • vanuit het menu Bestand kies het commando Nieuw en dan Dubbel Boekhouden met BTW
 • Kies een van de bestaande modellen voor uw land met Dubbel Boekhouden met BTW en een BTW Codes tabel.
  Om te zien hoe de transacties met BTW ingevoerd moeten worden bezoekt u de panina Transacties.

Transacties in meerdere rijen

Transacties in meerdere rijen of Samengestelde transacties zijn transactie die betrekking hebben op meer dan twee rekeningen en credit/debet bedragen in meerdere rekeningen (bijvoorbeeld, als diverse facturen zijn betaald per bank). In dit geval moet u de transacties in meerdere rijen invoeren:

 • In de eerste rij voert u het totale bedrag in en de rekening die gedebiteerd of gecrediteerd wordt
 • als alle afzonderlijke debet en credit rijen ingevoerd zijn zou er geen verschilsaldo moeten zijn.

Voor meer details zie het gedeelte Samengestelde transacties op de pagina Transactie-soorten.

Controleren van klanten- en leveranciersfacturen

Met Banana kunt u de facturen die u moet betalen en de facturen waarvoor u nog geld tegoed hebt in het oog houden. Zie pagina's:

De Rekeningkaart

De Rekeningkaart laat automatisch alle transacties zien die ingevoerd zijn voor de zelfde rekening (bijvoorbeeld, contanten, bank, klanten, etc.).

Om een rekeningkaart weer te geven klikt u met de muis eenmaal op een rekeningnummer (of selecteert u de cel met de pijltjestoetsen) en klikt u vervolgens op het kleine blauwe symbool dat verschijnt.

Rekeningkaart per periode

Om de rekeningkaart met saldi voor een bepaalde periode te laten zien klik op het menu Rapporten, commando Rekening-/Categorie kaarten, en activeer in de Periode sectie Geselecteerde periode en voer de Startdatum en Einddatum in van de periode.

Kijk voor meer details op de pagina Periode.

De Rekeningkaart afdrukken

Om de één rekeningkaart af te drukken roept u de kaart op vanuit de Rekeningen of Transactiestabel en start het afdrukken van het menu Bestand.

Om meerdere of alle rekeningkaarten af te drukken klik op het menu Rapporten, commando Rekening-/Categorie kaarten, en selecteer de rekeningkaarten die afgedrukt moeten worden. Met het Filter kunt u alle rekeningkaarten, of een deel ervan, (bijvoorbeeld, alleen rekeningen, kostenplaatsen, segmenten) die afgedrukt moeten worden, selecteren.

Kijk voor meer details op de pagina Rekening-/Categorie kaarten

De Balans en Winst- en Verliesrekening

De Balans laat de saldi zien van alle rekeningen van bezittingen, Activa & Passiva. Het verschil tussen de Activa en de Passiva bepaalt het Kapitaal.

 

De Winst- en Verliesrekening laat alle Uitgaven en Inkomsten rekeningen zien. Het verschil tussen de Uitgaven & Inkomsten bepaalt de Winst of Verlies van het Boekjaar.

Het weergeven en afdrukken van de Balans wordt gedaan vanuit het menu Rapporten, commando's Uitgebreide balans en Uitgebreide balans op groepen.

 • De Uitgebreide balans opdracht laat eenvoudigweg alle rekeningen zonder onderscheid van Groepen en Subgroepen zien
 • De Uitgebreide balans op groepen opdracht laat alle rekeningen zien met een onderverdeling van Groepen en Subgroepen; daarnaast biedt deze opdracht talrijke mogelijkheden om de weergave aan te passen, iets wat niet mogelijk is met de Uitgebreide balans.

Gegevens opslag in PDF formaat

Aan het einde van het jaar, als de hele boekhouding voltooid, gecorrigeerd en gecontroleerd is, kunnen alle boekhoudgegevens opgeslagen worden met het PDF bestand aanmaken commando van het menu Bestand.

Het Budget

Voordat u begint met een boekjaar kunt u een inschatting maken van de uitgaven en inkomsten zodat u de economische en financiële situatie van uw bedrijf onder controle hebt.
 
Het budget kan op twee manieren opgezet worden:
 1. Rekeningentabel in Budget weergave, Budget kolom. Voor iedere rekening wordt het jaarbudget aangegeven.
  Op deze manier geven de Budget kolommen de bedragen weer die op het hele jaar betrekking hebben, als u het Budget opstelt vanuit het menu Uitgebreide balans op groepen.
 2. In de Budgettabel die aangemaakt kan worden vanuit het menu Extra, Nieuwe functies toevoegen commando.
  Op deze manier kunt u alle gebudgeteerde kosten en inkomsten door middel van transacties invoeren. Als u deze tabel gebruikt wordt de kolom van de rekeningentabel automatisch gedeactiveerd.
  Op deze manier kunt u een gedetailleerde begroting opzetten die alle mogelijke veranderingen gedurende verschillende periodes van het jaar meerekent.

Kijk voor meer details op de pagina Budget.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email