Jaarafsluiting en nieuw jaar

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Aan het eind van ieder boekjaar is het nodig het boekhoudingsbestand opnieuw te controleren voordat de Balans en de Winst & Verlies rekening afgedrukt worden.
Zie ook de pagina Boekhouding controleren.

Belasting aspecten

Voor het afsluiten van de boekhouding is het nodig een aantal bewerkingen uit te voeren die gevolgen hebben voor de belastingen. De rekening goederen moet worden aangepast, de transacties voor afschrijvingen moeten worden ingevoerd, het opgebouwde inkomen en schulden, de BTW aangifte moeten worden gemaakt, bepaling hoe en op welke rekeningen de winst en verlies moeten verrekend en zo zijn er nog veel meer bewerkingen voor controle en waarmerking.

Voor het programma is er geen verschil of de winst hoog is of laag. Echter voor de belastingen maakt dit veel uit. Deze aspecten moeten worden geverifieerd met uw belastingadviseur of accountant. Het kan heel nuttig zijn een specialist te raadplegen om te begrijpen wat er allemaal nodig is voordat u de boeken sluit, vooral als u voor de eerste keer een boekhouding beheert. Accountants zijn erg druk aan het begin van het jaar en gedurende de periode voorafgaand aan de deadline van de belastingaangifte. Het kan daarom handig zijn dit te bespreken met uw accountant - of hem het boekhoudbestand toe te sturen - een paar maanden voordat de boeken gesloten worden, zodat u zelf thuisraakt in wat er moet gebeuren.

Een nieuw jaar beginnen

Om in het nieuwe jaar te beginnen met boeken moet, vanuit het bestand van het huidige jaar, een nieuw boekhoudbestand aangemaakt worden met het commando Nieuw jaar aanmaken... in het menu Taken. Als het bestand voor het nieuwe jaar is aangemaakt en opgeslagen met een nieuwe naam kan de gebruiker werken in het bestand van het nieuwe jaar maar ook in het bestand van het voorafgaande jaar.

U kunt dus het bestand voor het nieuwe jaar aanmaken voordat u het jaar waarin u nog aan het werk bent hebt afgesloten. Na de laatste veranderingen in het voorafgaande jaar te hebben gemaakt gebruikt u het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken om de beginsaldi op te halen en opnieuw de winst van het afgelopen jaar toe te passen.

Uitgevoerde bewerkingen

Het Nieuw jaar aanmaken... commando:

 • Maakt een nieuw bestand aan (zonder naam) met het rekeningschema en de instellingen van uw huidige bestand, maar zonder transacties.
 • Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Opening kolom van het nieuwe bestand (alleen voor de geselecteerde klassen)
 • Telt het geselecteerde bedrag op bij het beginsaldo van de Winst of Verlies rekening(en) van het vorige jaar in het nieuwe bestand.
 • Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Vorig Jaar kolom van het nieuwe bestand (voor alle rekeningen)
 • Werkt de begin en eind data bij in de Bestands en boekhoudingseigenschappen van het nieuwe bestand.
 • Voert in een Vreemde valuta boekhouding de slot wisselkoersen van het vorige jaar in als openings wisselkoersen.

Nieuw jaar aanmaken... commando

 • Open het huidige bestand en klik op het Nieuw jaar aanmaken... commando van het menu Taken: er verschijnt een venster dat een verschil toont dat overeenkomt met de winst of verlies die nog niet toegewezen is. Er kan ook nog een verschil zijn als gevolg van boekhoudingsfouten.
 • Van de lijst die verschijnt kan de gebruiker de rekening selecteren waaraan het resultaat van de boekhoudingsperiode moet worden toegekend, of men kan direct bevestigen met OK als de toewijzing van het resultaat moet worden uitgesteld.

Beginsaldi van de rekeningen overbrengen
De beginsaldi van de geselecteerde opties worden overgebracht.
Geef aan van welke rekeningen de beginsaldi overgebracht moeten worden. Doorgaans worden de saldi van de Winst & Verlies rekening niet overgebracht. U kunt de optie altijd activeren als er een speciale reden voor is.

Winst/Verlies toewijzen

Toe te wijzen totaal
Het programma geeft de winst/verlies aan die verdeeld moet worden tussen de diverse rekeningen.

Rekeningen
Als maar één rekening wordt geselecteerd wordt het bedrag automatisch ingevoerd. Kies de rekening of rekeningen (maximaal 3) waaraan het resultaat van de boekhoudingsperiode moet worden toegekend. In het geval dat er meerdere bestemmings rekeningen zijn voor het resultaat van de boekhoudingsperiode moeten de bedragen handmatig worden ingevoerd in de diverse velden. Het programma werkt de beginsaldi automatisch bij. Het totaal van de Activa zal precies overeenkomen met het totaal van de Passiva.

Toewijzing van het resultaat van de boekhoudingsperiode aan meer dan drie rekeningen
In dit geval, wijs het resultaat van de boekhoudingsperiode automatisch toe aan de overgebrachte Winst of Verlies rekening zoals gebruikelijk en ga verder met het aanmaken van het nieuwe jaar.

In het nieuwe jaar (nieuw bestand), Transactiestabel, vervolg met een samengestelde transactie om het resultaat van de boekhoudingsperiode van de overgebrachte Winst of Verlies rekening toe te kennen aan de diverse bestemmings rekeningen.

 • Bevestig de Bestands en boekhoudingseigenschappen voor het nieuwe jaar
 • Activeer het Opslaan als... commando van het menu Bestand en geef de map aan waar het nieuwe boekhoudbestand opgeslagen moet worden.

 

Beginsaldi bijwerken... commando

Het Beginsaldi bijwerken... commando:

 • Haalt de eindgegevens van het aangegeven bestand op
 • Kopieert deze als gegevens van het vorige jaar naar het huidige bestand (zie Nieuw jaar aanmaken... commando).

Dit commando heeft geen invloed op de reeds ingevoerde boekingen, eigenlijk is het zoals het aanmaken van een nieuw jaar alsof u in het huidige jaar boekingen doet.

Beginsaldi moeten worden bijgewerkt in de volgende situaties:

 • Wanneer u een nieuw jaar hebt aangemaakt en daarna transacties hebt ingevoerd - of correcties gemaakt - in het vorige jaar.
 • Wanneer de winst/verlies van het vorige jaar niet is toegewezen.

Hoe te werk te gaan om de Beginsaldi bij te werken:

 • Open het boekhoudbestand van het huidige jaar en kies het commando Beginsaldi bijwerken... van het menu Taken
 • Kies het boekhoudbestand van het vorige jaar met de Bladeren knop
 • Volg dezelfde stappen als die van het Nieuw jaar aanmaken... commando.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email