Compositie

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Composities zijn opgeslagen gepersonaliseerde instellingen die op een later tijdstip gebruikt kunnen worden.

Alle composities kunnen worden getoond in het menu Favorieten. (Zie ook de pagina Menu Favorieten).

Voor de volgende boekhoudgegevens/overzichten kunnen Composities worden gemaakt:

 • Rekening kaarten
 • BTW overzicht
 • Uitgebreide Balans
 • Uitgebreide Balans op groepen
 • Raporten
 • PDF bestand aanmaken
 • Bestand exporteren
 • Rijen ophalen en sorteren
 • Adressen / Etiketten

Hoe Composities te maken

Composities kunnen gemaakt worden via het menu Rapporten waar het gaat over Rekeningkaarten, de Uitgebreide Balans, de Uitgebreide Balans op groepen, de Overzichten en het BTW ovezicht, en ook via het menu Bestand voor de composities met betrekking tot PDF bestand aanmaken en Bestand exporteren

 • Als het aan te maken document is gekozen begin dan met het overeenkomstige menu (bv Rekeingkaarten of Uitgebreide balans op groepen...) en klik op Standaard
 • klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Compositie en dan op de knop Nieuw
 • voer de naam van de nieuwe compositie in
 • kies de gewenste opties
 • klik op de knop Toepassen

Iedere compositie verschijnt in het menu van het overeenkomstige commando en kan aangepast, hernoemd, gedupliceerd of verwijderd worden.

Naam
Voer een naam in om de compositie te identificeren (bijvoorbeeld Onderverdeling per kwartaal).

Beschrijving
Voer de beschrijving in van de compositie.

Dit venster elke keer weergeven
Wanneer deze optie is geactiveerd (standaard) wordt de dialoog voor het aanpassen van de instellingen getoond als een compositie uit het menu gekozen wordt. Als deze optie niet is geactiveerd wordt de voorbeeldweergave van het gevraagde overzicht (Balans, Overzicht, etc.) direct getoond.

In menu weergeven (afhankelijk van het menu/commando waarin men zich bevind)
Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie in het menu van het commando.

In het 'Favorieten' menu weergeven
Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie in het menu Favorieten.

Alleen lezen
Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie is het niet mogelijk de instellingen te veranderen.

Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuwe compositie aanmaken.

Verwijderen
Met deze knop kunt u een bestaande compositie verwijderen.

Dupliceren
Met deze knop kunt u een compositie dupliceren.

Importeren...
Met deze knop kunt u een compositie importeren vanuit een ander Banana Boekhouding bestand.

Toepassen
Met deze knop kunt u de gekozen instellingen voor de nieuwe compositie opslaan.

Weergave in het menu waarmee u begint

Afhankelijk van het menu waar u zich in bevindt worden de Standaard compositie en uw opgeslagen persoonlijke composities getoond.

Compositie (Standaard)
Dit is de compositie die standaard gebruikt wordt door het programma, als er geen andere compositie was aangemaakt.

In het volgende voorbeeld wordt het menu van de Boekhoudingsoverzichten getoond.


Directe toegang tot de composities

In de tabellen waar de composities worden getoond en in de voorbeeldweergaves worden het compositie menu en het instellingen icoon getoond. Dit maakt het mogelijk gemakkelijk van de ene compositie naar de andere te gaan dit geeft snel toegang tot de instellingen voor het geval dat u deze wilt aanpassen. (Let op: het Compositie menu verschijnt alleen als er naast de standaard compositie een andere is aangemaakt).

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email