Verschillen in beginsaldi

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Het programma signaleert een verschil in de beginsaldi in het nieuwe jaar wanneer in het vorige jaar de wisselkoersverschillen niet berekend zijn.

Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen:

Wanneer het vorige boekjaar nog niet is gecontroleerd bereken dan de wisselkoersverschillen in het vorige jaar,
Wanneer het vorige jaar al afgesloten is moet u een aanpassing doen van de beginsaldi van het nieuwe jaar:
  • Open het bestand van het nieuwe jaar
  • Voer in de Activa of de Passiva (Rekeningentabel), afhankelijk van de situatie, een nieuwe rekening Niet geboekte Wisselkoersverschillen in of boek het bedrag op de rekening 2100 Verschillenrekening (zoals in het volgende voorbeeld)
  • Voer in de Opening Valuta kolom het bedrag overeenkomend met het wisselkoersverschil in.

  • Op 1 januari moet de wisselkoersverschillen rekening op nul gezet worden door middel van een transactie (Transactiestabel) waarbij de rekening die betrekking heeft op de wisselkoersafwijkingen (Wisselkoers winst/verlies) van de Winst & Verlies rekening als tegenrekening gebruikt wordt.

Nadat de transactie om het wisselkoersverschil te boeken gemaakt is moet de rekening die gebruikt is een saldo nul hebben of een saldo gelijk aan het bedrag overeenkomend met het saldo voor de transactie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email