Wisselkoersen tabel

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Vóór het invoeren van vreemde valuta transacties is het nodig de parameters te definiëren van de gebruike valuta in de Wisselkoerstabel.

Kolommen van de Wisselkoerstabel

Datum
De datum voor de wisselkoers.

 • Wisselkoers rijen zonder datum. Actuele en Openingswisselkoers.
  Voor iedere gebruikte vreemde valuta is er een rij nodig in de wisselkoerstabel met een wisselkoers en zonder datum.
  • Wisselkoers
   Dit is degene die beschouwd wordt als de meest recente en ook als sluit wisselkoers.
   Deze wordt gebruikt voor de berekening van kolom Berekend saldo (Rekeningentabel) en altijd als er geen historische wisselkoers is.
  • K.Opening (Openingswisselkoers)
   Deze wordt gebruikt om de beginsaldi bedragen van de vreemde valuta om te rekenen naar de beginsaldi bedragen van de basis valuta van de boekhouding..
 • Rijen met een datum (historische wisselkoersen)
  In de gevallen die hier aangegeven worden kiest het programma de wisselkoers met de datum die gelijk is aan de transactierij of gelijk aan die van de dichtsbijzijnde vooafgaande datum van die rij.
  • Wanneer u een historische wisselkoers hebt wordt de waarde in de Wisselkoerskolom voorgesteld als de standaard koers als u een nieuwe transactie invoert;
  • Wanneer de transacties voor de wisselkoersafwijkingen worden aangemaakt en de optie om de historische wisselkoers te gebruiken is geactiveerd;
  • Wanneer een wisselkoers wordt ingevoerd met een datum moet de Openingswisselkoers niet worden aangegeven.

Ref. Valuta
Dit is de valuta die dient als de basis voor de wisselkoers (de CHF in ons voorbeeld).

Valuta
Dit is de doel valuta, degene waarin de waarde van de "Ref.Valuta" wordt omgerekend.

Tekst
Een tekst om de vreemde valuta die we gebruiken te omschrijven.

Vastgesteld
Waar of onwaar. Als er een vaste wisselkoers is voer dan in deze kolom "Ja" in. De gebruikte wisselkoers wordt gespecificeerd in de Wisselkoers kolom.

Vermenigv. (Vermenigvuldiger)
De vermenigvuldigingsfactor is doorgaans 1, 100 of 1000 en wordt gebruikt om de effectieve wisselkoers te krijgen. De vermenigvuldigingsfactor wordt gebruikt voor valuta die een erg lage waarde hebben om te voorkomen dat wisselkoersen moeten worden ingevoerd met veel nullen. De vermenigvuldigingsfactor kan ook negatief zijn (-1). In dit geval gebruikt het programma een omgekeerde wisselkoers of doet anders alsof de valuta, die in de Valuta en Ref.Valuta kolommen ingevoerd zijn, zijn omgekeerd. Verander de vermenigvuldigingsfactor niet als er al transacties zijn in dezelfde valuta, anders geeft het programma een foutmelding als gevolg van foute wisselkoersen.

Wisselkoers
Deze kolom laat de actuele wisselkoers of de sluitingswisselkoers voor de valuta zien, vergeleken met de referentie valuta.
Deze kolom wordt ook gebruikt voor de berekening van het wisselkoersverschillen. Voordat de wisselkoersverschillen berekend worden of het sluiten van de boekhouding moet deze waarde bijgewerkt worden door de sluitingswisselkoers in te voeren.

De wisselkoers en de vermenigvuldigingsfactor worden toegepast volgens de volgende formules

 • Met vermenigvuldigingsfactor > 0
  Valuta bedrag = Ref. Valuta bedrag * (wisselkoers / |vermenigvuldigingsfactor|)
 • Met vermenigvuldigingsfactor < 0
  Ref. Valuta bedrag = Valuta bedrag * (wisselkoers / |vermenigvuldigingsfactor|)

Openingswisselkoers
Dit is de wisselkoers op het moment dat de boekhouding gestart. Moet ingevoerd worden in een rij zonder datum.

 • Deze wordt gebruikt om het beginsaldo van de vreeemde valuta om te rekenen naar het beginsaldo van de basis valuta van de boekhouding.
 • Moet overeenkomen met de sluitingswisselkoers van het voorafgaande jaar.
  Wanneer de sluitingswisselkoersen niet gelijk zijn aan de openingswisselkoersen kunnen de Activa en de Passiva verschillende totalen hebben; zie Verschillen in beginsaldi.
 • De openingswisselkoers moet nooit veranderd worden in de loop van het jaar anders ontstaan er wisselkoersverschillen in het totaal van de beginsaldi.
 • Wanneer een nieuw jaar wordt aangemaakt of wanneer de beginsaldi worden bijgewerkt definieert het programma de openingswisselkoers met de waarde aangegeven in de Wisselkoers kolom (rij zonder datum) van de boekhouding van het vorige jaar.

Minimum
Deze kolom toont de minimun geaccepteerde wisselkoers. Als een lagere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

Maximum
Deze kolom toont de maximun geaccepteerde wisselkoers. Als een hogere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

Decimaal Punten
Deze kolom toont het aantal cijfers achter de comma dat gebruikt moet worden bij het afronden van bedragen in valuta2.

 

Veranderingen in de Wisselkoerstabel

De wisselkoersen ingevoerd in de transacties staan op zichzelf en zijn onafhankelijk van de wisselkoersen die getoond worden in de Wisselkoerstabel. Als u een wisselkoers verandert in de Wisselkoerstabel heeft dit geen gevolgen voor de transacties die al ingevoerd zijn.

Echter, de volgende veranderingen hebben wel gevolgen:
 • Verandering van de Openingswisselkoers
  De volgende keer dat u de boekhouding opnieuw berekent worden de saldi in de basis valuta van de rekeningen opnieuw berekent met de nieuwe wisselkoers. Daarom, let op bij het veranderen van de Openingswisselkoersen nadat u de beginsaldi heeft ingevoerd.
  Het is belangrijk de boekhouding opnieuw te laten berekenen wanneer u de Openingswisselkoersen verandert en er beginsaldi zijn.
 • Verandering van de vermenigvuldigingsfactor
  • Wanner de vermenigvuldigingsfactor van een valuta, die al in gebruik is in de Transactiestabel, wordt veranderd geeft het programma een foutmelding zodra de boekhouding opnieuw wordt berekent of het programma gaat op de transactierij staan.
   Het transactiebedrag en het correcte bedrag in de basis valuta moeten dan opnieuw worden ingevoerd.
  • Wanneer de boekhouding wordt herberekend worden als gevolg daarvan de beginsaldi in de basisvaluta herberekend.

Directe en indirecte wisselkoersen

 • Directe wisselkoersen zijn de wisselkoersen waar de basisvaluta en de vreemde valuta in dezelfde rij staan.
  In het voorbeeld hieronder staan directe wisselkoersen USD->EUR en USD->TRL.
 • Indirecte wisselkoersen zijn de wisselkoersen waar een directe uitwisseling tussen twee valuta niet wordt aangegeven (niet aanbevolen).
  De wisselkoers wordt door het programma afgeleid van andere combinaties van ingevoerde wisselkoersen.
  In dit voorbeeld is de EUR->TRL wisselkoers niet gedefinieerd en het programma gaat uit van de combinatie USD-EUR en USD-TRL.
Het programma ondersteunt indirecte wisselkoersen. Echter, wij bevelen aan om alleen directe wisselkoersen te gebruiken. Vermijd het gebruik van rekeningen waar de directe wisselkoers tussen de basisvaluta en de valuta van de rekenign niet gespecificeerd wordt. Met indirecte wisselkoersen is het niet altijd duidelijk welke wisselkoers toegepast wordt.
 
 
 
 
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email