Wisselkoersafwijkingen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Op het eind van de boekhoudperiode als deze wordt afgesloten moeten de valuta worden geherwaardeerd in Basisvaluta door aanpassingstransacties aan te maken voor wisselkoersverlies of -winst door fluctuaties van de wisselkoersen. (zie voor de theorie pagina Revaluations and exchange rate differences).

Het commando Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking... van het menu Taken berekent de herwaarderingen voor vreemde valuta rekeningen.

Datum van de transacties voor de wisselkoersafwijkingen
Voer de datum in die uw wisselkoersafwijkingen transacties moeten hebben.

Het programma stelt de einddatum van de maand voor waarin de laatste transactie is ingevoerd. Wordt bijvoorbeeld op 3 mei 2016 de laatste boeking gedaan dan stelt het programma 31.05.2016 voor.

Als er transacties zijn voor wisselkoersafwijkingen met dezelfde datum vraagt het programma of deze vervangen moeten worden.
Het programma beschouwt de transacties voor wisselkoersafwijkingen als bestaand als deze dezelfde datum, doc, beschrijving, rekenigen en valuta hebben en als er geen bedrag staat in de rekening valuta.

Documentnummer
Voer het documentnummer in dat uw wisselkoersafwijkingtransacties moeten hebben.

Historische wisselkoersen gebruiken (wisselkoers-rijen met datum)
Voor de berekening van de wisselkoersafwijkingen gebruikt het programma de wisselkoersen van de Wisselkoersentabel zonder een datum (de meest recent wisselkoersen). Met de optie Historische wisselkoersen gebruiken gebruikt het programma inplaats daarvan de wisselkoersen van de Wisselkoersentabel met een datum eerder of gelijk aan de datum die aangegeven is.

Waardes die gebruikt worden om de transacties aan te maken

Voor meer informatie verwijzen we naar onze pagina Vreemde valuta transacties.

Bedrag van de transactie

 • Transacties voor de wisselkoersafwijkingen worden alleen aangemaakt voor de rekeningen in vreemde valuta die een afwijkend saldo hebben in baisvaluta vergeleken met het berekende saldo op een specifieke datum.
 • Voor het bedrag in basisvaluta wordt het verschil tussen rekeningsaldo in basisvaluta en het rekeningsaldo in vreemde valuta, omgerekend naar basisvaluta, gebruikt.

Rekeningsaldo
Voor de berekening van de wisselkoersafwijkingen worden de saldi in de rekeningvaluta en in basisvaluta, op de gespecificeerde datum, gebruikt.

Wisselkoers winst en wisselkoers verlies rekeningen
Als wisselkoers winst en verlies rekeningen worden gebruikt, in de volgende volgorde:

 1. De rekeningen ingevoerd in de specifieke kolom van het rekeningschema met vreemde valuta.
 2. De wisselkoers winst & verlies rekeningen aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

Positie van de ingevoerde rijen
Wanneer u zich in de Transactiestabel bevindt terwijl u dit commando uitvoert worden de rijen ingevoegd op de positie van de cursor.
Anders worden ze ingevoegd aan het eind van de transactiestabel of op de positie van bestaande transacties in het geval dat ze deze vervangen.

Voordat u het commando gebruikt

 1. In het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen... van het menu Bestand, sectie Vreemde Valuta: zorg ervoor dat de Wisselkoers winst en verlies rekening worden aangegeven. Het is ook mogelijk dezelfde rekening voor zowel wisselkoers winsten als wisselkoers verliezen aan te geven.
 2. Zorg ervoor dat de rekeningen in vreemde valuta worden bijgewerkt en dat de saldi in vreemde valuta van deze rekeningen (bijvoorbeeld bankrekeningen) overeenkomen met de saldi aangegeven door de bank.
 3. Werk de huidige wisselkoersen van de Wisselkoersentabel bij.
  U moet de sluitings wisselkoersen of die van een periode-einde aangeven in de rijen zonder een datum in de Wisselkoers kolom (verander niet de begin wisselkoers in de K.Opening kolom). Om de Wisselkoersafwijkingen te berekenen gebruikt het programma de wisselkoersen van de rijen zonder een datum. Als deze laatste er niet zijn geeft het programma een foutmelding.


Wisselkoersen voor het Nieuwe Jaar

Om de Beginsaldi van het Nieuwe Jaar in basisvaluta exact te laten overeenkomen met de Eindsaldi van het voorafgaande jaar moeten de Openings Wisselkoersen van het Nieuwe Jaar, aangegeven in de Wisselkoersentabel, hetzelfde zijn als die worden gebruikt voor het afsluiten van de boekhouding, dus:

 • De sluitings wisselkoersen moeten worden aangegeven in de Wisselkoers kolom van de rijen zonder een datum;
 • De openings wisselkoersen moeten worden aangegeven in de K.Opening kolommen van de rijen zonder een datum.

De procedure om een nieuw jaar aan te maken of om de beginsaldi bij te werken copiëert de sluitingssaldi (Wisselkoers kolom, rijen zonder een datum) van het vorige jaar in de openings wisselkoersen (Wisselkoersentabel, K.Opening kolom, rijen zonder een datum) van het bestand van het nieuwe jaar.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email