De rekeningen instellen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Instellen van het register

De Leveranciersrekeningen & -groepen kunnen precies zoals de gewone rekeningen direct worden ingevoerd in het Rekeningschema.
 
Het is ook mogelijk een aparte sectie aan te maken met het Leveranciersregister. Op deze manier is alleen het totaal van de Leveranciersgroep zichtbaar in het Rekenschema en in het register worden alle individuele Leveranciersrekeningen weergegeven.
Om het Leveranciersregister aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:


Tabella conti

 • Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de groep 200A van de Gr kolom.
 • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200A) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Leveranciers. Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

 

Het beheren van het Leveranciersregister met de Kostenplaatsen

In het geval dat u niet wilt dat Leveranciers zichtbaar zijn op de Balans (bijvoorbeeld bij transacties met BTW op ontvangen contanten) kunnen Leveranciersrekeningen worden aangemaakt door Kostenplaatsen (KP3) te gebruiken. Dit gaat op dezelfde manier als voor de Klanten kostenplaatsen.

Activeren van de Adres kolommen (optioneel)

Het is mogelijk enkele specifieke kolommen toe te voegen aan de Rekeningentabel om het adres en ander Leveranciersgegevens in te voeren:

 • Kies het commando Nieuwe functies toevoegen... van het menu Extra
 • Kies het commando Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel
  (Als u deze optie niet ziet in de lijst betekent dit dat deze functie al is geactiveerd).

Het programma voegt in de Rekeningentabel toe:

 • Een Adres weergave waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
 • De kolommen waarmee adresgegevens en andere informatie ingevoerd kan worden.
  • Gebruik het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens om een of meer van deze kolommen weer te geven, ook in de andere weergaven.
  • Om andere weergaven aan te maken met alleen bepaalde kolommen gebruikt u het Weergaven instellen commando via het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens.

Kies de Rekeningen tabel, Adres weergave en voeg de gewenste informatie to Klantenrekeningen.

Tabella conti, vista indirizzi

 

Instellen van de Leveranciers parameters

 • Kies het commando Taken - Leveranciers - Instellingen...
 • Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse Leveranciersrekeningen zijn gegroepeerd.
 • Voor een uitleg van de diverse opties zie (het gelijksoortige) Klanteninstellingen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email