Sneltoetsen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

U kunt de lijst met sneltoetsen ook direct raadplegen door vanuit het programma het commando Sneltoetsen te kiezen van het menu Help.
 

Sneltoetsen

Boekhoudtoetsen

Beschrijving

F9

Voer een eenvoudige controle uit.

Shift+F9

Voer een algehele controle uit.

F6

Deze sleutel voert verschillende functies uit afhankelijk van de kolom die de gebruiker bewerkt. De functies worden toegelicht in het informatievenster.

Alt+ Klikken met linkermuisknop

De rekeningkaart of de tabel Rijen ophalen tonen wanneer men op een rekeningnummer klikt.

. (Punt)

In een datum-kolom, voer de huidige datum in.

Bewerkingstoetsen

Beschrijving

Enter, Tab

Ingetoetste tekst bevestigen en één cel verder gaan.

Alt+Enter

Ingetoetste tekst bevestigen en één rij verder gaan.

Shift+Tab

Ingetoetste tekst bevestigen en terugkeren naar de vorige cel.

F2

Cel-inhoud bewerken.

Dubbele klik

Cel-inhoud bewerken. Onder de programmaopties, kunt u aangeven dat de cel-inhoud met een enkele klik bewerkt kan worden.

Backspace, Spatie

De inhoud van de huidige cel verwijderen en de inhoud bewerken.

Backspace

Het voorgaande letterteken verwijderen.

Delete

De volgende lettertekens verwijderen.

Ctrl+C

Geselecteerde tekst of cellen kopiëren.

Ctrl+V

Geselecteerde tekst of cellen plakken.

Delete

Inhoud van de selectie verwijderen.

niet toegewezen

Verwijder tekst vanaf de cursor naar het einde van de cel.

F4

Kopieer de vorige cel van dezelfde kolom.

Shift+F4

Kopieer de vorige cel van dezelfde kolom en ga één cel vooruit.

Ctrl+Shift+C

Geselecteerde rijen kopiëren.

Ctrl+Shift+V

Gekopieerde rjien invoegen.

Ctrl+-

Geselecteerde rijen verwijderen.

Ctrl++

Rijen invoegen voor de positie van de cursor.

Ctrl+Enter, Ctrl+Return

Voeg één rij toe onder de positie van de cursor.

Verplaatstoetsen

Beschrijving

Links

Schuif naar links.

Rechts

Schuif naar rechts.

Omhoog

Schuif naar boven.

Omlaag

Schuif naar beneden.

PgUp

Schuif één scherm-pagina naar boven.

PgDown

Schuif één scherm-pagina naar beneden.

Home

Schuif naar het begin van de rij.

Einde

Schuif naar het eind van de rij.

Ctrl+Home

Schuif naar de linker bovenhoek van de tabel.

Ctrl+Einde

Schuif naar de rechter onderhoek van de tabel.

Ctrl+Links

Schuif naar boven naar de rand van het huidige gegevensgebied.

Ctrl+Rechts

Schuif naar rechts naar de rand van het huidige gegevensgebied.

Ctrl+Omhoog

Schuif naar boven naar de rand van het huidige gegevensgebied.

Ctrl+Omlaag

Schuif naar beneden naar de rand van het huidige gegevensgebied.

Alt+PgDown

Volgende weergave.

Alt+PgUp

Vorige weergave.

Ctrl+PgDown

Volgende tabel.

Ctrl+PgUp

Vorige tabel.

Ctrl+Tab

Volgend venster.

Ctrl+Shift+Backtab

Vorig venster.

F5

Ga naar de gewenste rij door het intoetsen van het rijnummer in het actieve venster.

Shift+F5

Naar oorspronkelijke rij gaan.

Selectietoetsen

Beschrijving

Shift+PgUp

Selecteer kolom zich verplaatsend naar boven, pagina per pagina.

Shift+PgDown

Selecteer kolom zich verplaatsend naar beneden, pagina per pagina.

Shift+Links

Selecteer rij aan de linkerkant.

Shift+Rechts

Selecteer rij aan de rechterkant.

Shift+Omhoog

Bovenste kolom selecteren.

Shift+Omlaag

Onderste kolom selecteren.

Shift+Home

Terug naar het begin van de rij selecteren.

Shift+Einde

Vooruit tot einde van rij selecteren.

Ctrl+Shift+Home

Terug naar top van tabel selecteren.

Ctrl+Shift+Einde

Vooruit naar het einde van tabel selecteren.

Ctrl+A

Gehele tabel selecteren.

Andere toetsen

Beschrijving

Ctrl+F4

Sluit het actieve venster.

niet toegewezen

Programma afsluiten.

Ctrl+N

Nieuw bestand.

Ctrl+S

Opslaan.

Ctrl+O

Openen.

Ctrl+P

Afdrukken.

Esc

Bewerking annuleren.

Ctrl+Z

Bewerking ongedaan maken.

Ctrl+Y

Bewerking opnieuw uitvoeren.

Ctrl+F

Zoeken.

F3

Volgende zoeken.

Ctrl+B

Vette tekst.

Ctrl+I

Tekst cursief weergeven.

F1

Help weergeven.

Multimediatoetsenbord

Wordt uitgevoerd door

Functietoets (bijv. F6)

Druk op de fn-toets, alsmede de bijbehorende functietoets (bijv. Fn + F6).

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email