Exporteren

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Met Banana Boekhouding kunt u de gegevens van een enkele tabel of van een heel bestand exporteren naar diverse formaten:

Rijen exporteren
Kies het Rijen exporteren commando van het menu Gegevens om de inhoud van een enkele tabel te exporteren.
Als u enkele rijen selecteert voordat u het commando start wordt de optie Alleen selectie exporteren geactiveerd.

Bestand exporteren
Kies het Bestand exporteren commando van het menu Bestand om meer den één tabel te exporteren. Na een keuze in een uitklapmenu uit het formaat voor de geëxporteerde gegevens vindt u In het dialoogscherm dat verschijnt de volgende tabbladen:

 • Base, om de o.a. de naam van het exportbestand en specifieke dingen per formaat op te geven
 • Opnemen tabblad, om de tabellen en de rapporten te bepalen die meegenomen moeten worden in de export
 • Periode, om te bepalen uit welke periode de gegevens geëxporteerd moeten worden
 • BTW, (in boekhoudbestanden met BTW beheer)
 • Compositie, om een vooraf bepaalde instellingen te gebruiken

Export formaten
Er zijn diverse bestandsformaten beschikbaar, ieder met zijn eigen specifieke instellingen.

 • Pdf
  Met dit formaat kunt u alle boekhoudbestand inhoud exporteren naar een enkel pdf bestand.
 • Excel
  Met dit formaat kunt u Excel rekenbladen maken, vergelijkingen, begrotingen, index berekeningen, Balans analyse, grafieken die direct verbonden zijn aan boekhoudbedragen.
 • HTML
  Met dit formaat kunnen de gegevens en boekhoudstaten gemakkelijk benaderd worden met een internet browser (Explorer, Mozilla, Opera).
  Dit formaat voldoet volledig aan de wettelijke eisen met betrekking tot het lange termijn archiveren van boekhoudgegevens.
 • XML
  Dit is het standaardformaat voor het uitwisselen van gegevens. De boekhoudgegevens kunnen makkelijk gelezen en opnieuw gebruikt worden door andere programma's of met XSLT stijlbladen.
 • TXT
  Met dit formaat kunt u tabelrijen exporteren naar een tekst formaat.
   

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email