Menu Opmaak

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

In het menu Opmaak zijn de volgende commando's aanwezig:

Standaard stijl

Dit is de standaard stijl voor het hele bestand.

Punts

U kunt diverse lettertypegroottes instellen met 8pt, 10pt, etc.

Vet en Cursief
Gebruik dit om tekst vetgedrukt resp. schuingedrukt weer te geven.

Standaardstijl wijzigen

Om de standaardstijl te wijzigen:

  • pas de gewenste stijl toe op een rij;
  • kies de Standaardstijl wijzigen van het menu Opmaak

Alle rijen met de oorspronkelijke standaardstijl worden vanaf nu getoond in de nieuwe standaardstijl.

Rijhoogte berekenen

Als de tekst in een cel in een rij erg lang is zorgt het commando Rijhoogte berekenen van het menu Opmaak ervoor dat de tekst helemaal zichtbaar wordt door de hoogte van de rij aan te passen en de tekst overlopend (met tekstterugloop) weer te geven. Dit werkt alleen als de Tekstterugloop optie in de weergave attributen van de kolom is geactiveerd. (menu Gegevens, Kolommen instellen commando - Weergave tab).

Alle Rijhoogten berekenen

Dit commando werkt op dezelfde manier als het vorige commando maar dan op alle rijen van de tabel in plaats van op slechts één rij.

Pagina-einde

Op elk punt in het bestand kan de gebruiker een pagina-einde invoegen.
Om een pagina-einde in te voegen:

  • plaats de cursor op de eerste rij waar de nieuwe pagina moet beginnen;
  • open het menu Opmaak;
  • kies het Pagina-einde commando

Om een pagina-einde te verwijderen:

  • plaats de cursor op de rij met het pagina-einde;
  • open het menu Opmaak;
  • kies het Pagina-einde commando opnieuw

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email