Help Menu

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Het menu Help geeft toegang tot de volgende commando's.

  • Gebruikers-handleiding - toegang tot all documentaite en uitleg over alle technische en boekhoudkundige onderwerpen
  • Sneltoetsen - lijst van alle sneltoetsen met gedetailleerde beschrijvin van het gebruik ervan
  • Controleren op updates... - controleert, via onze website, of er een nieuwere versie van de software is
  • Support center - toegang tot de Banana ondersteuning web pagina
  • Feedback - link to our website contact form where you can leave a feedback
  • Registreren - toegang tot de Banana web pagina voor gebruikers registratie
  • Licentiecodes beheren - hiermee kan de licentiecode voor het programma ingevoerd worden en de registratiecode weergegeven
  • About Banana Boekhouding - geeft technische informatie weer zoals versienummer, serienummer, Copyright, ...

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email