Menu Bewerken

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Toevoegen en verwijderen van rijen

Volg deze stappen om lege rijen in te voegen onder de geselecteerde rij:

 • Plaats de cursor boven de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
 • Selecteer het Rijen toevoegen commando van het Bewerken menu
 • Voer het aantal rijen dat toegevoegd moet worden in in het venster dat verschijnt
 • Bevestig door op OK te klikken

Er is nog een andere manier om lege rijen toe te voegen:

 • Plaats de cursor boven de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
 • Klik 1 maal op het icon  in the Werkbalk, voor iedere rij die u wilt toevoegen. Deze methode wordt aangeraden als het aantal toe te voegen rijen beperkt is. De sneltoets hiervoor is Ctrl+Enter.

Volg deze stappen om lege rijen in te voegen boven de geselecteerde rij:

 • Plaats de cursor onder de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
 • Selecteer het Rijen invoegen commando van het Bewerken menu
 • Voer het aantal rijen dat toegevoegd moet worden in in het venster dat verschijnt
 • Bevestig door op OK te klikken

Om een of meer rijen te verwijderen selecteert u de rij of rijen die verwijderd moeten worden en klik op het Rijen verwijderen commando van het Bewerken menu.


Rijen beveiligen

Door het Rijen beveiligen commando, van het menu Bewerken, activeert de gebruiker de beveiliging van rijen om te voorkomen dat per ongeluk veranderingen gemaakt worden. De beveiligde rijen kunnen niet bewerkt worden totdat de beveiliging wordt verwijderd door het Beveiliging rijen opheffen commando.

Om de beveiliging in werking te stellen:

 • Selecteer de gewenste rijen om te beveiligen
 • Kies het Rijen beveiligen commando van het menu Bewerken
 • Bevestig het aantal rijen dat beveiligd moet worden door op OK te klikken.

Beveiligde rijen hebben lichtgrijze rijnummers. Om deze te bewerken moet eerst de beveiliging verwijderd worden met het Beveiliging rijen opheffen commando van het menu Bewerken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email