Pagina instelling

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Hiermee kunnen de afdruk eigenschappen ingesteld worden. Iedere weergave heeft zijn eigen afdrukinstellingen.

Koptekst links
Hier wordt de titel van de actieve weergave getoond. De titel kan gewijzigd worden en verschijnt links bovenaan op de afgedrukte pagina.

Koptekst rechts
Het is mogelijk hier een andere tekst in te voegen die afgedrukt zal worden rechts bovenaan op de afgedrukte pagina.

Marges
In deze zone kan men de marges voor de af te drukken pagina's inbrengen. De meeteenheid is de centimeter.

Pagina aan afdrukbereik gebied aanpassen
Met deze functie kan men het afdrukbereik aanpassen wanneer de afdruk over de eerder ingestelde pagina grenzen gaat.

In afdruk opnemen

Wanneer deze functies geactiveerd worden maken ze het afdrukken van de volgende gegevens mogelijk:

Bestandkoptekst
Dit is de tekst die ingebracht is in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen van het menu Bestand.

Paginakopteksten
De paginakoptekst wordt meegenomen in de afdruk.

Tabelnaam
De tabelkoptekst (bijvoorbeeld Rekeningen, Transacties, etc.) worden afgedrukt.

Kolomkoptekst
Dit zijn de kopteksten van de diverse kolommen in de tabel.

Grote letters
Bij de afdruk van de koptekst worden lettertekens gebruikt die een beetje groter zijn.

Pagina-einde
Deze optie zorgt ervoor dat ingevoerde pagina-eindes afgedrukt worden. Als deze optie niet actief is worden de pagina-eindes niet afgedrukt, zelfs al zijn ze aanwezig.

Paginanummers
Dient voor het nummeren van de pagina's.

Tijd afdrukken
Deze optie maakt het mogelijk het tijdstip af te drukken.

Datum afdrukken
Deze optie maakt het mogelijk de datum af te drukken.

Rijnummers
Deze optie kan men activeren om aan elke rij een oplopend nummer toe te kennen.

Raster
Het raster kan afgedrukt worden op dezelfde wijze zoals het op het scherm verschijnt.

Layout

Het programma past automatisch de grootte van de pagina aan.

Tekengrootte %
Geeft de mogelijkheid om, volgens het percentage, de maat van de af te drukken lettertypes te vergroten of te verkleinen.

Aan paginabreedte aanpassen
Indien enkele kolommen de paginabreedte overschrijden, reduceert het programma de afdruk (reduceert de zoom), zodat alle kolommen correct op het blad afgedrukt worden.

Zoals op scherm
De afdruk ziet er precies het zelfde uit als op het scherm.

Als de inhoud over de pagina grenzen heengaat:

  • Als de optie "Pagina aan afdrukbereik gebied aanpassen" geactiveerd is, wordt de teken grootte verkleind;
  • Als de optie "Pagina aan afdrukbereik gebied aanpassen" niet geactiveerd is, wordt het gedeelte dat niet op het papier past niet afgedrukt.

Zwart/Wit afdrukken
Alle kleuren worden weergegeven in grijs-waardes.

Liggend afdrukken
Om de pagina in liggend (landschap) formaat af te drukken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email