Transacties invoeren om andere gegevens te veranderen

Documentatie •
In dit artikel

De standaard weergave van de Transactietabel laat de verandering in boekwaarde zien. De complete weergave laat alle andere kolommen zien om de verandering van andere gegevens mogelijk te maken.

Voorbeeld transactietabel in complete weergave

Transacties om de aankoop-, historische of fiscale waarde te veranderen

U kunt transacties invoeren die de de aankoop-, historische of fiscale waarde veranderen door de gerelateerde kolommen te gebruiken.

 • Voeg een nieuwe rij toe en voer de gegevens handmatig in.
 • Het bedrag moet handmatig door de gebruiker ingevoerd worden.
 • Gebruik het juiste transactie type voor de transactie.
 • Gebruik een afschrijvingstype code als het een afschrijving is.
 • Kolommen voor veranderingen in bedragen:
  • +/- Aankoop
   • Een positief bedrag voor een nieuwe aankoop (transactie type 11).
   • Een negatief bedrag voor gedeeltelijke of hele verkoop (transactie type 15).
  • +/- Historisch
   • Een positief bedrag voor een opwaardering (transactie type 21).
   • Een negatief bedrag voor gedeeltelijke of hele afwaardering (transactie type 25).
  • +/- Fiscaal
   • Een positief bedrag voor een stijging van de fiscale waarde (transactie type 41).
   • Een negatief bedrag voor een daling van de fiscale waarde (transactie type 45).

Aanpassing van het Beginbedrag

Het beginbedrag in de itemtabel moet niet veranderd worden. Als aanpassingen nodig zijn moet boekingen worden ingevoerd die één van de volgende gegevens veranderen:

 • de Aankoop waarde.
 • of de Historische waarde (op- of afwaarderingen).

Interne waarde verschilt van de waarde in de boekhouding

Er kunnen situaties zijn waar de marktwaarde van het bezit hoger is dan de boekwaarde zodat er een interne verborgen reserve bestaat.

Om deze verschillen bij te houden kunt u op twee manieren te werk gaan:

 • Laat in de itemstabel de kolom Marktwaarde zien en voer het bedrag in.
  Met dit systeem moet u telkens de waarde bijwerken wanneer deze verandert als gevolg van de feitelijke afschrijving.
 • Gebruik de kolom Fiscale waarde als interne waarde.
  Hierbij wordt aangenomen dat de kolom Fiscale waarde niet al gebruikt is en dat daardoor de fiscale waarde gelijk is aan de boekwaarde.
  • Vervang in de item- en transactietabel de kolomkoppen, gebruik "Interne waarde" in plaats van "Fiscale waarde" en "+/-Intern" in plaats van "+/-Fiscaal".
  • De beschrijving van code 41 en 45 verandert in de transactietype tabel.
  • Voer de transacties in met code 41 en 45 en geef het verschil als positief aan in de "+/-Intern" kolom.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email