Alles opnieuw controleren

Documentatie •
In dit artikel

Deze functie is te vinden onder Acties menu. Met het commando Alles opnieuw controleren... berekent en controleert het programma alles opnieuw en geeft eventuele fouten of verschillen weer.

Gebruik dit commando wanneer u twijfelt of er een probleem is.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email