Uw creditcardtransacties boeken volgens het kas- en facturatiestelsel

Documentatie •
In dit artikel

Creditkaart in een boekhouding met het kasprincipe

Als er geen betalingen worden gedaan op de kredietkaart en de factuur wordt helemaal via de bank betaald moet u de creditkaart factuur boeken op het moment van betalen als de kosten ook geboekt zouden moeten worden.

U moet op meerdere rijen boeken:

 • Voer dezelfde datum en hetzelfde documentnummer in voor iedere transactie op elke rij die voor de boeking gebruikt wordt.
 • Voer in de kolom Credit van de eerste rij de bankrekening in waarmee de factuur wordt betaald.
 • Voer in deze rij in de kolom Bedrag het totale bedrag in dat betaald is op de creditkaart factuur.
 • Voer in de kolom Debet van iedere volgende rij de rekening in die verwijst naar de uitgaven van de creditkaart transactie.
 • Voer het bedrag voor iedere deeltransactie in Debet in.
 • Voer, in het geval van BTW, voor iedere rij een BTW code in de kolom BTW Code in.

Voorbeeld boekingen voor creditcardbetalingen via kasstelsel

Na het boeken van alle mutaties controleert u het creditkaart saldo door de rekeningkaart voor de creditkaart te openen.

Creditcard en boekhouding volgens factuurstelsel

Als de boekingen zijn gebaseerd op het facturatiestelsel worden alle kosten die betrekking hebben op creditkaartaankopen geboekt bij de ontvangst van de creditkaartfactuur:

 • Voer dezelfde datum en hetzelfde documentnummer in voor iedere transactie op elke rij die voor de boeking gebruikt wordt.
 • Alle uitgaven worden Debet geboekt. Iedere uitgave moet een aparte rij ingevoerd worden.
 • Voer in de kolom Bedrag het bedrag van een enkele transactie in Debet in.
 • Boek uw creditkaartrekening als Credit, zoals voor elke leverancier.
 • Voer in de kolom Bedrag het totale bedrag in dat betaald moet worden van de creditkaart.
 • Voer, in het geval van BTW, voor iedere rij een BTW code in de kolom BTW Code in.

Voorbeeld creditcardfactuur geboekt op transactiebasis

Wanneer de creditkaartrekening wordt betaald voert u de betaling in:

 • Als debet op de creditkaartrekening (de schuld is opgeheven)
 • Als credit op de bankrekening waarmee de factuur is betaald.
 • Het totale bedrag van de creditkaartrekening wordt ingevoerd.

Credit card and turnover accounting

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email