Secties

Documentatie •
In dit artikel

De kolom Sectie moet een codering bevatten die wordt gebruikt om de verschillende instellingen van de afdrukken  te bepalen. De verschillende onderdelen van de boekhoudoverzichten zijn verdeeld in diverse secties; elke sectie staat op zichzelf.

Met deze onderverdeling in secties kunt u kiezen of u de hele balans en reseltatenrekening wil afdrukken of welke secties afgedrukt moeten worden (bijvoorbeeld alleen de balans of juist een groep waarbij andere onderdelen worden weggelaten van de afdruk).

Hieronder een tabel met codes die gebruikt moeten worden in de kolom Sectie van de rekeningentabel:

* Titel 1 het sterretje scheidt de secties en geeft de hoofd-koppen aan
** Titel 2 te gebruiken voor de tweede-niveau-koppen
1 Activa te gebruiken in de titelrij van de Activa
2 Passiva te gebruiken in de titelrij van de Passiva
3 Lasten te gebruiken in de titelrij van de Lasten
4 Baten te gebruiken in de titelrij van de Baten
01 Klantenlijst te gebruiken in de titelrij van de Klantenlijst
02 Leverancierslijst te gebruiken in de titelrij van de Leverancierslijst
03 Kostenplaatsen te gebruiken in de titelrij van de Kostenplaatsen
04 Winstcentra te gebruiken in de titelrij van de Winstcentra
# Opmerkingen te gebruiken in de titelrij van de Opmerkingen
#X Verborgen gegevens

te gebruiken in de rij vanwaar de gegevens onzictbaar moeten blijven

De code in de kolom Sectie wordt gebruikt om de afdrukinstellingen te bepalen voor de uitgebreide balans op groepen.

Iedere sectie wordt afgedrukt alsof het een aparte tabel is.

De rubrieken

 • * Titel 1 levert een niveau 1 rubriek op.
  Deze kan niveau 2 secties of rubrieken bevatten.
  Dit is handig voor het groeperen van secties die samen afgedrukt moeten worden zoals de balans die zowel activa als passiva bevat.
 • ** Titel 2 levert een niveau 2 rubriek op.

De basis secties

Het sectienummer bepaalt:

 • Hoe de bedragen worden afgedrukt: de bedragen kunnen worden weergegeven zoals in het rekeningschema of omgekeerd.
  De creditbedragen (negatief) worden positief weergegeven als deze omgekeerd zijn, terwijl de positieve bedragen negatief worden weergegeven.
 • Welke kolommen worden gebruikt om bedragen weer te geven: of de kolom Saldo of de kolom Totaal transacties in periode wordt gebruikt.
  • De kolom Saldo geeft het saldo van de rekening aan op een bepaalde tijd (saldo per 30 juni).
  • De kolom Totaal transacties in periode geeft het totaal van de transacties in de aangegeven periode aan; dit wordt gebruikt voor de resultatenrekening en geeft de uitgeven of inkomsten voor een bepaalde periode aan.

Uitleg van de verschillende secties

 • 1 Activa (bedragen zoals in het rekeningschema, kolom saldo).
 • 2 Passiva (negatieve bedargen, kolom saldo).
 • 3 Kosten (bedragen zoals in het rekeningschema, kolom totaal transacties in periode).
 • 4 Inkomsten (negatieve bedargen, kolom totaal transacties in periode).
  Deze sectie kan ook alleen worden gebruikt en bevat zowel kosten als baten (resultatenrekening). In dit geval worden baten positief weergegeven en lasten negatief.

Deze secties moeten uniek zijn. Er kan maar één sectie 1 activa of 2 passiva zijn. Gelijksoortige secties kunnen worden gebruikt voor andere secties, grootboeken of kostenplaatsen.

Afgeleide secties

Secties die werken zoals de hoofdsecties:

 • 01 Als Activa (bedragen zoals in het rekeningschema, kolom saldo)
  Wordt gebruikt voor het klantenregister.
 • 02 Als Passiva (negatieve bedargen, kolom saldo)
  Wordt gebruikt voor het leveranciersregister.
 • 03 Als Uitgaven (bedragen zoals in het rekeningschema, kolom totaal transacties in periode)
  Wordt gebruikt voor kostenplaatsen.
 • 04 Als Inkomsten (negatieve bedargen, kolom totaal transacties in periode)
  Wordt gebruikt voor winstcentra.

Andere Secties

Er zijn andere soorten secties:

 • # Gebruikt om de sectie met notities (alleen afdruk beschrijving)
  Te gebruiken voor budget bijlagen.
 • #X Verborgen sectie. Deze sectie wordt niet opgenomen in de selectie van de secties noch in de afdruk. Deze wordt gebruikt om een gedeelte aan te geven dat u niet af wilt drukken.

Opstelling en breedte van de kolommen bij het afdrukken

De kolomopstelling en de breedte van de kolommen worden automatisch bepaald door het programma:

 • De secties 1, 2, 01, 02 worden afgedrukt met de saldi op de aangegeven datum.
 • De secties 3, 4, 03, 04 worden afgedrukt met de bewegingen voor de periode.

Secties van de Balans

Om de balans in de verschillende rubrieken te kunnen indelen, moeten de in de kolom Sectie de volgende codes worden ingevuld:

 • Een * op dezelfde rij als de titel van de Balans.
 • Een 1 op dezelfde rij als de titel van de Activa.
 • Een 2 op dezelfde rij als de titel van de Passiva.

Voorbeel codering van de Balans

Secties van de Winst & Verlies rekening

 • Voer een * in op dezelfde regel als de titel van Winst & Verlies.
 • Voer een 4 in op dezelfde regel als de titel van Baten.
 • Voer een 3 in op dezelfde regel als de titel van Lasten.

Winst & Verlies codes

Secties van Winst & Verlies in een trapsgewijs formaat

In het geval van een trapsgewijze resultatenrekening wisselen de groepen van uitgaven en inkomsten elkaar af is er daardoor geen duidelijk onderscheid tussen de sectie van kosten en inkomsten; voer daarom alleen in:

 • Een * op dezelfde rij als de titel van de Winst & Verlies rekening.
 • Een 4 op de lege rij onder als de titel van de Winst & Verlies rekening.

Voorbeeld van secties voor trapsgewijze winst en verlies rekening

Secties in het klanten / leveranciers register

De weergave van de bedragen is hetzelfde als voor activa en passiva. Deze codering is ook van toepassing als klanten en leveranciers worden ingesteld als kostenplaatsen.

 • Voer een * in op dezelfde regel als de titel van het Klanten / Leveranciers register of op een lege regel (zoals in het voorbeeld).
 • Voer 01 in op dezelfde regel als de titel van het Klanten register.
 • Voer 02 in op dezelfde regel als de titel van het Leveranciers register

Voorbeeld sectie klanten / leveranciers register

Als er kostenplaatsen en winstcentra zijn moet u invoeren:

 • Een * in dezelfde regel als de Kostenplaatsen en Winstcentra of in een lege regel
 • 03 in dezelfde regel als de titel van de Kostenplaatsen of in een lege regel (voorafgaande aan de kostenplaatsen).
 • 04 in dezelfde regel als de titel van de Winstcentra of in een lege regel (voorafgaande aan de Winstcentra).

De kostenplaatsbedragen worden positief getoond als kosten; winstcentra bedragen worden negatief weergegeven als inkomsten.

Voorbeeld secties winstcentra en kostenplaatsen

 

Gerelateerd document: Uitgebreide Balans op groepen

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email