Parameters nieuw bestand

Documentatie •
In dit artikel

"Voorbeeld instellen parameters"

Taal
De taal die gebruikt wordt voor de kopteksten van de kolommen van de tabellen.

Decimaalpunten voor bedragen
Om eventuele boekhoudverschillen te vermijden, wordt voor elk bestand het aantal decimaalpunten voor bedragen vastgesteld. Gewoonlijk worden 2 decimaalpunten gebruikt, maar er zijn valuta's waar decimaalpunten niet gebruikt worden; in dat geval moet het getal "0" gebruikt worden.

Voor andere valuta die meerdere decimaalpunten gebruiken zoals de Tunesische Dinar of crypto valuta zoals Bitcoin (9 decimale plaatsen) of Ethereum (18 decimale plaatsen) moet het gerelateerde aantal worden aangegeven.
Banana Boekhouding kan bedragen tot 27 decimale plaatsen verwerken.

Decimaalpunten voor bedragen in vreemde valuta
Wanneer een boekhouding met meerdere valuta's gebruikt wordt, is het nodig ook het aantal decimaalpunten voor de bedragen in vreemde valuta vast te stellen. Bijvoorbeeld, als de boekhouding in EUR is en u beheert crypto valuta zoals Ethereum moet u 18 instellen.
In het algemeen moet het aantal decimalen niet kleiner zijn dan het aantal decimalen in de basis valuta.

Soort afronding
Afronding wordt toegepast op bedragen met een groter aantal decimalen dan het ingestelde aantal.
Als 2 decimalen ingesteld zijn wordt dit type gebruikt om af te ronden:
Afhankelijk van de gebruikte methode worden de volgende bedragen 1.005; 1,015; 1,025; 1,035 verschillend afgerond:

  • Commercieel (half naar boven) wordt afgerond naar de eerstvolgende hogere eenheid (101 / 102 / 103 / 104). Meestal wordt deze methode gebruikt in de boekhouding.
  • Banken (half naar even) wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde even waarde (100 / 102 / 102 / 104).

Adresvelden in de tabel Rekeningen
Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de weergave Adressen gecreëerd in de tabel Rekeningen. Hierin kan men de adressen van klanten, leveranciers en leden invoeren.

Budget Tabel
Als deze optie actief is wordt een Budget tabel aangemaakt waarin de gebruiker zijn budget transacties kan invoeren.

De gebruiker kan op deze manier diverse boekhoudbestanden aanmaken, in verschillende talen, en met verschillende decimaalpunten. Om de taal of de decimaalpunten te wijzigen nà het aanmaken van het boekhoudbestand, moet het boekhoudbestand geconverteerd worden met het commando Naar nieuw bestand converteren in het menu Extra.

 

help_id
DlgBanCartellaImpostazioniNuova
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email