In this article

  Restaurant Management (Inkomsten & Uitgaven)

  Universeel
  Boekhouding inkomsten & uitgaven
  Business

  Ideaal model om de boekhouding van een restaurant, een bar, een pizzeria of een afhaalrestaurant te beheren, eenvoudigweg met de Inkomsten en Uitgaven methode

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open tutorial in WebApp

  Model documentatie

   

  Hoe een budget op te zetten voor een restaurant

  Het nemen van beslissingen over de bedrijf- en financiële situatie gedurende het jaar is een essentieel onderdeel in alle bedrijven en vereist kalmte en vooral de mogelijkheid  om in een vroeg stadium in te grijpen voordat het te laat is. Daarom heeft Banana Boekhouding de "Budget" functie geïntegreerd waarmee u de begroting voor uw restaurant kunt aanmaken.

  We leiden u stap voor stap door het maken van uw budget en om dit te doen hoeft u alleen maar de volgende instructies te volgen. Het gaat snel en makkelijk zodat u zich meteen weer kunt concentreren op het beheer van uw bedrijf en de zorg voor uw klanten!

  1.  Voer uw Inkomsten in

  Verwijs naar een vastgestelde opbrengst maar gebruik als vuistregel de opbrengst van vorig jaar (als deze bestaat).
  Opbrengsten bestaan meestal uit:

  • Voedselverkopen
  • Drankverkopen

  Het is handig om de voedsel- en drankverkopen op te delen per maand omdat deze nogal kunnen variëren afhankelijk van vakanties, seizoen, etc. U kunt uiteraard de verkopen indelen naar uw eigen inzicht, bijvoorbeeld in soorten voedsel en drank.

  Er kunnen bovendien nog inkomsten zijn die niet gerelateerd zijn aan de hoofdactiviteit:

  • Inkomsten uit onroerend goed
  • Renteinkomsten

  Voor technische instructies over het invoeren van de begrotingsgegevens in het Banana Boekhouding programma zie pagina de Budgettabel.

  Hoe je een budget voor een restaurant kunt opzetten, inkomsten

   

  2.  Voer vaste en variabele uitgaven in

  U moet een lijst maken van alle uitgaven die u voorziet gedurende het komende jaar. Hier kunt u ook gebruikmaken van de uitgaven van vorig jaar en de bedragen naar uw inzicht wijzigen.

  De belangrijkste uitgaven kunnen zijn:

  • Inkopen van goederen of grondstoffen (voedsel en drank)
  • Salarissen
  • Bedrijfsuitrusting
  • Bijdragen sociale zekerheid
  • Personeelsverzekering
  • Auto- en inboedelverzekering
  • Huur of hypotheek en rente
  • Belastingen & Vergoedingen
  • Elektra, water en gas
  • Telefoon- en internetkosten
  • Schoonmaak
  • Advertenties

  Het is raadzaam de kosten van voedsel en dranken per maand in te delen.

  Hoe je een budget voor een restaurant kunt opzetten, uitgaven

   

  3. Houdt uw inkomsten en uitgaven onder controle

  Als u eenmaal al uw inkomsten en uitgaven heeft ingevoerd is het tijd deze af te zetten tegen uw budget om te zien of u de verdiensten die u zich had voorgesteld gaat halen.

  Om een vergelijkingsoverzicht tussen uw rekeningen en bezittingen aan te maken gaat u als volgt te werk: als u ons Banana Boekhouding model gebruikt, kies Rapporten > Uitgebreide balans op groepen..., en kies een budget dat u wilt gebruiken (gewoonlijk wordt een jaarbudget aangegeven).

  Bij het controleren van het budget heeft u een overzicht van de liquide middelen die u ter beschikking heeft, uw schuldenlast en uw totale vermogen, gebaseerd op gebudgetteerde inkomsten en uitgaven.

  Als het resultaat een mogelijk verlies is, kunt u onmiddellijk ingrijpen en opnieuw bepalen waar winst te halen is door de bedragen van uw budget te bekijken en aan te passen.

  Hoe je een budget voor een restaurant kunt opzetten, rapport

   

  4.  Eindejaars verificatie van de balans

  Aan het eind van het jaar, als u alle boekingen heeft gedaan, kunt u een overzicht maken dat de bedragen weergeeft van alle rekeningen in de eindbalans en deze vergelijken met het budget. U kunt nauwkeurig nagaan of de begroting van het begin van het jaar betrouwbaar is en of u het voor elkaar heeft gekregen te verdienen wat u aan het begin van het jaar verwachtte.

  Om uw eindbalans te vergelijken met uw budget kies Rapporten, klik op Uitgebreide balans op groepen... en kies Vergelijking Effectief en Budget... .

  Als u een mogelijk verlies ziet kunt u onmiddellijk bedenken waar u geld kunt besparen door de diverse kosten die u heeft opgesomd te evalueren en bedragen aan te passen.
   

  Modelvoorbeeld

  Restaurant

  Boekhouding 2022

  Basisvaluta: EUR

  Boekhouding inkomsten & uitgaven

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In
      VERMOGEN  
         
      ACTIVA  
    1000 Contanten 1
    1020 Bankrekening 1
    1090 Interne overschrijvingen 1
    1100 Klantenrekening 1
    1200 Vastgoed 1
    1201 Keukenapparatuur 1
    1301 Voedsel 1
    1302 Drank 1
    1304 Bier 1
    1305 Wijn 1
    1306 Likeur 1
    1307 Koopwaar 1
  1   Totaal activa 1-2
         
      PASSIVA  
    2000 Salarissen 2
    2030 Leveranciers 2
  2   Totaal passiva 1-2
         
  1-2   Netto vermogen  
         
         
  Tabel: Categorieën
  Groep Categorie Beschrijving Tel Op In
      BEDRIJFSRESULTAAT  
         
      INKOMSTEN 4
    4000 Voedsel 4
    4001 Drank 4
    4002 Bier 4
    4003 Wijn 4
    4004 Likeur 4
    4005 Koopwaar 4
    4010 Rente inkomsten 4
    4020 Inkomsten van verkopen 4
  4   Totaal Inkomen 00
         
      UITGAVEN 3
    3000 Voedsel 30
    3001 Drank 30
    3002 Bier 30
    3003 Wijn 30
    3004 Likeur 30
    3005 Koopwaar 30
  30   Totale kosten van verkochte goederen 30-31
    3100 Arbeidskosten 31
    3101 Belastingen & Voorzieningen 31
    3102 Personeelsverzekering 31
  31   Totale loonkosten 30-31
  30-31   Totale Primaire kosten 3
    3201 Schoonmaak 32
    3202 Schoonmaakmiddelen 32
    3203 Credit card kosten 32
  32   Totale directe bedrijfskosten 3
    3301 Verkoop en marketing 33
    3302 Kortingen en coupons 33
    3303 Water & Elektra 33
    3304 Gas 33
    3305 Hout 33
    3306 Reparatie en Onderhoud 33
  33   Totaal Bedrijfskosten 3
    3401 Huur 34
    3402 Onroerendgoedbelasting 34
    3403 Onroerendgoed onderhoud 34
    3404 Onroerendgoed verzekering 34
  34   Totaal huisvestingskosten 3
    3501 Aansprakelijkheidsverzekering 35
    3510 Werknemersvergoedingen 35
    3520 Telefoon & DSL 35
    3521 Kabel / Satelliet TV 35
    3530 Licenties & vergunningen 35
    3531 Inkrimping 35
    3532 Betaalsystemen / IT Service 35
    3533 Alarm kosten 35
    3534 Ongediertebestrijding 35
    3535 Vuilnisdienst 35
    3536 Handdoek-/Schortenservice 35
    3540 Kantoorbenodigdheden 35
    3541 Bankkosten 35
    3542 Accountantskosten 35
    3543 Juridische kosten 35
    3545 Adviseur afdeling gezondheidszorg 35
    3560 Diverse uitgaven 35
  35   Totaal vaste uitgaven 3
  3   Totaal uitgaven 00
         
  00   Totaal bedrijfsresultaat  
         
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email