In this article

  Kwitantie voor giften

  Productiviteit
  Universeel

  Met Banana Boekhouding kunt u op een heel eenvoudige manier kwitanties voor giften voor verenigingen maken zonder dat u externe programma's zoals Word nodig heeft.

  Een kwitantie voor een gift is een bewijs van een gift die vrijwillig is gedaan aan een vereniging. De vereniging moet een verklaring afgeven waarmee de ontvangst van de gift bevestigd wordt.

  Met deze BananaApp kunt u een kwitantie voor een gift aanmaken voor donateurs die u in uw Banana Boekhouding geregistreerd heeft (gebruikmakend van kostenplaats KP3).

  Deze BananaApp werkt alleen met de Banana Experimental versie.

  Er is een Banana Boekhouding voorbeeldbestand beschikbaar:

  Installatie en gebruik van de App

  • Installeer de Banana Experimental versie.
  • Installeer de BananaApp Kwitantie voor giften voor verenigingen (zie pagina Apps beheren).
  • Eenmaal geïnstalleerd is de App zichtbaar en klaar om gebruikt te worden vanuit het menu Apps.

  Hoe een kwitantie voor een gift aan te maken

  1. Voer alle gegevens van de Vereniging in in het tabblad adres van het boekhoudbestand.
  2. Van het menu Apps kies de Kwitantie voor giften in Nederland app.
  3. Voer een periode in het dialoogvenster in door het selectierondje voor het hele jaar of het selectierondje voor een periode te kiezen en daarna eventueel de velden aan te passen om de periode precies in te stellen.
  4. Klik Ok.

  Instellingenvenster

  Om gegevens in te vullen dubbelklikt u in het veld in de kolom "Waarde".

  • Voer rekeningnummer in (leeg = alles afdrukken)
   • Voer een enkele rekening in van de donateur (bijvoorbeeld "0002").
   • Voer meerdere rekeningen in gescheiden door een "," (bijvoorbeeld. "0001,0002,0005").
   • Laat dit veld leeg om de rekeningen van alle donateurs af te drukken.
  • Rekeningen met nulsaldo opnemen: dit vakje aanvinken om donateurs-rekeningen op te nemen met een nulsaldo.
  • Teksten
   • Gebruik standaard teksten: vink het vakje aan om de standaardteksten te gebruiken (alle persoonlijke teksten worden overschreven).
   • Titel (facultatief): voer het onderwerp van de brief in.
   • Tekst 1 (facultatief): voer de tekst van de eerste alinea in.
   • Tekst 2 (facultatief): voer de tekst van de tweede alinea in.
   • Tekst 3 (facultatief): voer de tekst van de derde alinea in.
   • Tekst 4 (facultatief): voer de tekst van de vierde alinea in.
   • Giften detail opnemen: vink het vakje aan om een samenvatting van de giften op te nemen.

    Voor alle teksten:
    U kunt een of meer worden of zelfs de hele tekst als vetgedrukt markeren.
    Om het gewenste woord vetgedrukt te krijgen, voert u het in tussen dubbele sterren (bijvoorbeeld **woord**).
    Om de hele tekst vetgedrukt te krijgen voert u twee sterren in aan het begin van de tekst (bijvoorbeeld **tekst...).

    Als de volgende waardes (in het Engels) worden ingevoegd in de tekstregels worden deze vervangen door de overeenkomstige waardes uit de gegevens in het boekhoudbestand (bijvoorbeeld <Account> wordt vervangen door 0001):

    <Period>: geselecteerde periode
    <Account>: rekening van de donateur
    <FirstName>: naam van de donateur
    <FamilyName>: achternaam van de donateur
    <Address>: addres van de donateur
    <StartDate>: start datum van de geselecteerde periode
    <EndDate>: eind datum van de geselecteerde periode
    <Currency>: valuta
    <Amount>: totaalbedrag van de giften.
  • Handtekening: voer de naam en achternaam in van de persoon die de kwitantie uitgeeft.
   • Plaats en datum: voer de plaats en de datum in van uitgifte van de kwitantie.
   • Handtekening met afbeelding: vink het vakje aan om een afbeelding voor de handtekening te gebruiken.
   • Afbeelding: voer de afbeelding in die gebruikt moet worden.
    • documents:<id_name>: om een afbeelding te gebruiken die is opgeslagen in de Tabel Documenten, waar <id_name> de naam aangeeft in de ID kolom van de tabel (bijvoorbeeld "documents:handtekening").
    • file:document/<image_name>: om een afbeelding te gebruiken die opgeslagen is buiten Banana, maar wel in dezelfde map als het.ac2 bestand. Geef ook de extensie .png of .jpg aan van de afbeelding (bijvoorbeeld "file:document/handtekening.png").
   • Hoogte afbeelding (mm): verander de hoogte van de afbeelding om het formaat ervan te wijzigen. De hoogte is in millimeters.
  • Stijl
   • Logo: Een logo opnemen in de koptekst. Het logo wordt gedefinieerd via het commando in Menu Bestand → Logo instelling.
   • Naam logo: Voer de naam van de te gebruiken logo-compositie in.

  De ingevoerde gegevens worden gebruikt om de kwitantie aan te maken. Deze kunt u opslaan en afdrukken.

  Voorbeeld van een dialoog:

   

  Voorbeeld van een kwitantie:

   

  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email