Gebruikersvoorwaarden voor het gebruik en het ontwikkelen van Banana Extensies

In this article

Gebruikersvoorwaarden voor Banana Extensies en Modellen

De Banana extensies, plug-ins en modellen zijn gratis te gebruiken.

Banana.ch biedt al een grote selectie gratis gereedschappen, en is van plan deze nog verder te verbeteren, dankzij de ontwikkeling door de community.
De gebruikers zelf hebben bijgedragen, en dragen nog steeds bij, aan de creatie en verbetering van de Banana Extensies en modellen.
Hoe meer gebruikers deelnemen aan het ontwikkelen, testen en verbeteren, hoe hoger het aanbod zal zijn dat voor iedereen beschikbaar komt.

Voor het gebruik van enig materiaal en de Banana Extensies zijn de licenties en specifieke wettelijke voorwaarden Banana.ch SA van toepassing, die geacht worden te zijn aanvaard door de gebruikers, vanaf het moment dat zij toegang hebben tot onze site, de documentatie, of vanaf het moment dat zij enig materiaal downloaden of gebruiken.

Ontwikkeling door de community

De ontwikkeling van de Banana Extensies, modellen en ander materiaal wordt uitgevoerd met een community aanpak en een open source modus. Al het ontwikkelde materiaal wordt voor iedereen gratis beschikbaar gesteld, in overeenstemming met de licenties, van toepassing op een specifiek project dat te vinden is op github.com/BananaAccounting .
Als algemene regel geldt de Apache 2.0 licentie, maar sommige Banana Extensies gebruiken ook bibliotheken die onder specifieke licenties vallen. De gebruiker is gebonden aan alle toepasselijke licenties.

In de Apache 2.0 licentie (Engelstalig) staat onder andere ook dat:

 • het mogelijk is om de software voor elk doel te gebruiken en distribueren.
 • het mogelijk is om de software eigenhandig te bewerken en aan te passen.
 • er geen garantie is dat de applicatie zal werken zoals men verwacht.
 • de ontwikkelaars niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van de software, de betrouwbaarheid ervan voor een bepaald gebruik of voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden.

Deze beperking van de aansprakelijkheid is essentieel, omdat het de gebruikers in staat stelt hun eigen bijdrage te leveren, zonder zich zorgen te maken over aansprakelijkheidskwesties.  Wie deelneemt aan de software ontwikkeling en verbetering van de documentatie doet zijn best, maar kan niet garanderen dat de oplossing geschikt is voor een specifiek gebruik of een specifieke context. Bovendien verandert de regelgeving vaak en kan een oplossing verouderd en onbruikbaar worden.

Het aangeboden materiaal is derhalve geschikt voor mensen die zelf of met een accountant willen nagaan of hetgeen beschikbaar wordt gesteld voor hen geschikt is, ongeacht de gegeven beschrijvingen en documentatie.

Verzoeken voor nieuwe ontwikkelingen

Banana.ch heeft een specifieke afdeling die zich richt op assistentie, consulting en de ontwikkeling van nieuwe Banana Extensies en boekhoudmodellen.

Neem contact met ons op voor uw specifieke wensen:

 • Specificeer:
  • het gewenste resultaat.
   Als dit een afdruk is geef ons dan een voorbeeld in Excel of Word.
  • een bestand met boekhoudgegevens (bij voorkeur fictieve en test gegevens) die moeten worden afgedrukt.
 • Raming en medefinanciering van de ontwikkelingskosten:
  • Als de ontwikkeling specifiek is voor bepaalde wensen, is gehele of gedeeltelijke deelname aan de kosten vereist.
  • Gewoonlijk wordt de offerte gebaseerd op de benodigde ontwikkeltijd.
   Als de applicatie nuttig zou zijn voor meerdere gebruikers wil Banana.ch de ontwikkeling ervan gedeeltelijk gratis aanbieden.
  • Onze Gebruiksvoorwaarden en licentie voorwaarden zijn van toepassing
  • Tenzij anders overeengekomen worden ontwikkelingen uitgevoerd en beschikbaar gesteld in overeenstemming met de Apache 2.0 licentie (zie wikipedia uitleg).
  • De ontwikkelde oplossingen kunnen beschikbaar worden gesteld aan de hele community.
 • Tenzij specifiek anders aangegeven, wordt aangenomen dat de laatste versie van de Banana Boekhouding software wordt gebruikt.

Ontwikkeling van een Import extensie

Wanneer er nog geen geschikt formaat voor het importeren van gegevens van uw bank of een andere organisatie bestaat, kunt u onze ontwikkelaars vragen om een import extensie te ontwikkelen.

Onze procedure voor het ontwikkelen of bijwerken van een import extensie voor een specifiek bestandsformaat.

 • Evaluatie van het verzoek:
  • Op de afhankelijkheid van de complexiteit van de ontwikkeling en de mogelijkheid dat de import extensie invloed heeft voor andere gebruikers.
  • Op de noodzaak om bij te dragen in de ontwikkelkosten.
 • Om het verzoek te evalueren is het nodig het volgende te sturen:
  • Een bijgewerkt voorbeeldbestand met enkele mutaties (zonder privé gegevens).
  • De exacte detailgegevens van de bank of organisatie die het bestand heeft gegenereerd.
  • De datum waarop het bestand werd aangemaakt.
 • We evalueren of we doorgaan met de ontwikkeling van de extensie en zo ja:
  • We gebruiken het voorbeeldbestand dat naar ons gestuurd is als referentie voor het testen waarbij de inhoud openbaar is.
  • Tenzij anders overeengekomen wordt de extensie ontwikkeld volgens de open source methode.
  • De extensie zal algemeen beschikbaar zijn voor installatie door houders van het Advanced Plan.
 • Er is geen garantie dat de extensie altijd bijgewerkt zal worden.
  Het kan gebeuren dat banken formaten veranderen zonder enige kennisgeving.

Ondersteuning van externe ontwikkelaars

Banana.ch SA ondersteunt gezamenlijke ontwikkeling met:

 • Gratis assistentie.
 • Gratis ontwikkel licentie.
 • Mogelijk ook financiële ondersteuning.

Ontwikkelaars die erin geïnteresseerd zijn een project te beginnen worden gevraagd contact op te nemen met Banana.ch en een gedetailleerd concept op te sturen.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email