In questo articolo

  Huishouden

  Nederland
  Dubbel boekhouden met vreemde valuta
  Privé

  Speciaal voor huishoudens, met vreemde valuta verwerking en een voorbeeld van kostenplaatsen voor de uitgaven van verschillende familieleden. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  Apri in Banana WebApp

  Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.

  Apri il modello in Banana WebApp

  Documentazione del modello

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een boekhouding met vreemde valuta beginnen.

  Anteprima modello

  Gezin XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met vreemde valuta

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Valuta Tel Op In Gr1
      BALANS      
             
      ACTIVA      
    100 Contanten EUR 1  
    101 Rekening ING EUR 1  
    102 Bankrekening EUR 1  
    103 Bankrekening USD USD 1  
    104 Bankrekening CHF CHF 1  
    105 Vooruitbetaalde belasting EUR 1  
    110 Inventaris, goederen EUR 1  
    120 Onroerend goed EUR 1  
  1   Totale ACTIVA   00 1
             
             
      PASSIVA      
    210 Hypothecaire lening EUR 2  
    280 Banklening EUR 2  
    290 Beginkapitaal EUR 2  
    291 Overgedragen winst of - verlies EUR 2  
  299   Winst of verlies lopend jaar   2  
  2   Totale PASSIVA   00 1
             
            1
             
      WINST- en VERLIES REKENING      
             
      KOSTEN      
      WONING      
    300 Huur of hypotheek EUR 3  
    301 Elektriciteit, gas, water EUR 3  
    302 Onderhoud EUR 3  
    303 Woningverzekering EUR 3  
      PERSOONLIJK      
    310 Voeding, drank, enz. EUR 3  
    311 Kleding, spellen, persoonlijke bezittingen EUR 3  
    312 Vervoer (auto, fiets, enz.) EUR 3  
    313 Bankkosten en kosten girorekening EUR 3  
    314 Verzekeringen EUR 3  
    315 Verzend- en telefoonkosten EUR 3  
    316 Belastingen, tarieven EUR 3  
    317 Reizen, vakanties EUR 3  
    318 Diverse uitgaven EUR 3  
    319 Wisselkoersverschillen EUR 3  
  3   Totale KOSTEN   02 1
             
             
      BATEN      
    400 Salaris, overige inkomsten EUR 4  
    401 Rente op bank/girorekeningen EUR 4  
    402 Andere inkomsten EUR 4  
  4   Totale INKOMSTEN   02 1
             
  02   Verlies(+) winst(-) van winst- en verliesrekening   299 1
             
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn      
             
             
      KOSTENCENTRUM      
    .J Uitgaven: Jacob EUR    
    .M Uitgaven: Mary EUR    
    .N Uitgaven: Nadia EUR    
             
  Tabel: Wisselkoersen
  Ref.Valuta. Valuta Tekst
  EUR USD USA Dollars
  EUR CHF Swiss Francs
       
  Dicci come possiamo aiutarti meglio
  Se le informazioni contenute in questa pagina non sono quelle che cerchi, non sono sufficientemente chiare o non sono aggiornate, facci sapere.

  Condividi questo articolo: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email