Segmenten moeten geen BKlasse hebben

Oorzaak

Er is een BKlasse gespecificeerd voor een segment, maar segmenten moeten niet gegroepeerd worden in een BKlasse.

Oplossing

Verwijder de BKlasse waarde in de segmenten rij.

Gerelateerde onderwerpen

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email