Transactietabel

Documentatie •
In dit artikel

Dit is de tabel waarin de mutaties van de goederen worden geregistreerd:

 • Aankopen
 • Verkopen
 • Verplaatsingen.

Door het invoeren van de mutaties worden in de itemstabel ook automatisch de hoeveelheden en waardes van de artikelen bijgewerkt.

Als er meerdere magazijnen (hoofdkantoor en vestigingen) tegelijk in bedrijf zijn kunnen de ID codes, die in de locatiestabel ingesteld zijn, gebruikt worden. Deze ID's verwijzen naar de plaatsen waar de magazijnen liggen zodat de verplaatsingen van de artikelen in de gaten gehouden kunnen worden.

De afkortingen van de ID's moeten worden ingevoerd in de kolommen Locatie en Transfer van de transactiestabel. Als deze niet zichtbaar zijn kunnen ze worden weergegeven met menu  Gegevens → Kolommen instellen.

registrazione articoli di magazzino

Transactietabel kolommen

 • Koppeling
  Koppeling naar een digitaal document.
 • Datum
  De datum van de mutatie.
 • Doc
  Documentnummer (bijvoorbeeld afleveringsnota nummer).
 • Prod. Id
  Numerieke of alfanumerieke waarde om het artikel te identificeren. Deze Id moet in de itemstabel voorkomen.
 • Prod. Beschrijving
  Tekst met artikelbeschrijving die automatisch wordt overgenomen van de Id kolom van de itemstabel.
 • Beschrijving
  Beschrijving van de actie in deze mutatie, bijvoorbeeld "verkoop artikelen".
 • Notities
  U kunt hier aantekeningen maken voor artikelen of andere dingen.
 • Hoeveelheid Plus
  Hoeveelheid inkomende artikelen, gerelateerd aan een aankoop of verplaatsing vanuit andere magazijnen.
 • Hoeveelheid Min
  Hoeveelheid uitgaande artikelen, gerelateerd aan een verkoop of verplaatsing vanuit andere magazijnen.
 • Eenheid
  Een afkorting om de eenheden van een artikel aan te duiden (bijvoorbeeld stuk, doos, kg); deze wordt door het programma overgenomen uit de itemstabel.
 • Eenheidsprijs
  Prijs per eenheid van het artikel waarmee de totale waarde van de artikelen op basis van de hoeveelheden berekend wordt .
 • Bedrag Totaal
  Totale waarde van de goederen aangekocht, verkocht of verplaatst.
 • Locatie
  Aanduiding van de plaats waar het magazijn zich bevindt en waar de artikelen binnenkomen of vandaan gaan.
 • Locatie Beschrijving
  Plaatsnaam waar het magazijn zich bevindt.
 • Transfer
  Afkorting van de plaatsnaam waar het magazijn zich bevindt waarvandaan de artikelen aankomen of vertrekken van of naar een ander magazijn.
 • Verplaats Beschrijving
  Plaatsnaam waar het magazijn zich bevindt waarvandaan de artikelen aankomen of vertrekken van of naar een ander magazijn.
help_id
inventory::transactions
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email