In this article

  Vereniging

  Nederland
  Dubbel boekhouden met BTW en vreemde valuta
  Non-Profit

  Speciaal voor verenigingen, met BTW en vreemde valuta verwerking en een winstcentrum voor ledenadministratie. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open tutorial in WebApp

  Model documentatie

  Modelvoorbeeld

  Vereniging XXX

  Boekhouding 2019

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met BTW en vreemde valuta

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Valuta Tel Op In Gr1
      BALANS      
             
      Activa      
    1000 Contanten EUR 1  
    1010 Rekening postbank EUR 1  
    1020 Bankrekening EUR 1  
    1030 Bankrekening USD USD 1  
    1040 Bankrekening CHF CHF 1  
    1100 Klanten EUR 1  
    1125 Contributies EUR 1  
    1150 Vooruitbetaalde belastingen EUR 1  
    1200 Kruisposten EUR 1  
    1300 Overlopende activa EUR 1  
    1400 Kantoorinventaris EUR 1  
    1410 Afschrijving kantoorinventaris EUR 1  
    1500 Hardware / software EUR 1  
    1510 Afschrijving hardware / software EUR 1  
  1   Totaal activa   00 1
             
             
      Passiva      
    2000 Leveranciers EUR 2  
    2050 Automatisch berekende BTW EUR 2  
    2070 Verschuldigde BTW EUR 2  
    2100 Banklening korte termijn EUR 2  
    2400 Banklening lange termijn EUR 2  
    2700 Overlopende passiva EUR 2  
    2800 Beginkapitaal EUR 2  
    2900 Resultaat voorgaande jaren EUR 2  
  299   Winst of verlies lopend jaar   2  
  2   Totaal passiva   00 1
             
            1
             
      WINST- en VERLIES REKENING      
             
      Lasten      
    3000 Inkoop goederen EUR 3  
    3010 Huur EUR 3  
    3020 Belastingen EUR 3  
    3050 Verzekeringen EUR 3  
    3070 Algemene kosten EUR 3  
    3090 Kantoorbenodigdheden EUR 3  
    3100 Telefoon EUR 3  
    3110 Porti EUR 3  
    3130 Drukwerk en reclame EUR 3  
    3140 Bankrente EUR 3  
    3150 Bankkosten EUR 3  
    3160 Afschrijvingkosten kantoorinventaris EUR 3  
    3165 Afschrijvingskosten hardware / software EUR 3  
    3170 Incidentele kosten EUR 3  
    3180 Wisselkoersverschillen EUR 3  
  3   Totale lasten   02 1
             
             
      Baten      
    4200 Verkoopopbrengsten EUR 4  
    4250 Kostprijs verkopen EUR 4  
    4300 Lidmaatschapsbijdragen EUR 4  
    4400 Bankrente EUR 4  
    4500 Giften EUR 4  
  4   Totale baten   02 1
             
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening   299 1
             
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn      
             
             
      Winstcentrum 4300      
    .SEN Lidmaatschapsbijdragen senioren EUR CC  
    .JUN Lidmaatschapsbijdragen junioren EUR CC  
    .FAM Lidmaatschapsbijdragen families EUR CC  
  CC   Totaal Lidmaatschapsbijdragen     1
             
  Tabel: BTW-codes
  BTW-code Beschrijving % BTW
    Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
    id=vatcodes-nl-2019.20190121  
    Laatste update op 21.01.2019  
       
       
  V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
  V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
  OV21 Oninbare vorderingen 21.00
  OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG21 Privégebruik goederen & diensten 21% 21.00
  PG9 Privégebruik goederen & diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  PG6 Privégebruik goederen & diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG27 Privégebruik auto van de zaak 2,7 % 2.70
  PG15 Privégebruik auto van de zaak 1,5% 1.50
  V0 Leveringen/diensten 0%  
    Leveringen en/of diensten binnenland  
       
  VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
  VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Verleggingsregelingen binnenland  
       
  VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
  VEU Levering naar landen binnen de EU  
  VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
    Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
       
  VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
  VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  ICP21 Intracommunautaire verwervingen 21% 21.00
  ICP9 Intracommunautaire verwervingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  ICP6 Intracommunautaire verwervingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
    Verschuldigde BTW  
       
  IG21 Voorbelasting 21% 21.00
  IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
  IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
  IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
  D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Voorbelasting  
       
    TOTAAL  
       
       
  Tabel: Wisselkoersen
  Ref.Valuta. Valuta Tekst
  EUR USD USA Dollars
  EUR CHF Swiss Francs
       
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email