In this article

  Vereniging

  Nederland
  Cash Manager
  Non-Profit

  Speciaal voor gebruik bij verenigingsbureaus, met voorbeeldtransacties en een voorbeeld van kostenplaatsen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open tutorial in WebApp

  Model documentatie

  Voor meer informatie, zie onze pagina Hoe beginnen - Kasboek en Hoe als vereniging je boekhouding voeren

   

  Modelvoorbeeld

  Vereniging XX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Cash Manager

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In
         
    1000 Contanten  
         
  Tabel: Categorieën
  Groep Categorie Beschrijving Tel Op In
      BEDRIJFSRESULTAAT  
         
      INKOMSTEN  
    100 Opname van lopende rekening 1
    110 Diverse verkopen 1
    111 Abonnementsbetalingen 1
    112 Giften 1
    113 Overige 1
  1   Totale INKOMSTEN 00
         
      UITGAVEN  
    200 Inkoop postzegels 2
    201 Brieven en pakketten 2
    202 Postbenodigdheden 2
    203 Kantoorbenodigdheden, apparatuur, schoonmaak 2
    204 Huur, elektriciteit, water 2
    205 Telefoon en fax 2
    206 Reclame, folders 2
    210 Agentschapskosten 2
    211 Betaling voor goederen 2
    220 Storting op girorekening 2
    230 Salarissen en personeelskosten 2
    240 Kosten en overige vergunningen 2
  2   Totale UITGAVEN 00
         
  00   TOTAAL  
         
         
      KOSTEN- EN WINSTCENTRA  
    .G Gebouwenmanagement T1
    .P Personeelsmanagement T1
    .I Investeringen T1
  T1   Totale DIVISIE  
         

  Help us improve the documentation

  We welcome feedback on how to improve this page.

  Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email