You are here

Vereniging

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.
Zie ook Info over het gebruik van modellen

Download example: kb_vereniging.ac2

 
Boekhouding type: Kasboek, Non-Profit
Country: Netherlands

Vereniging XX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Kasboek

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
       
  1000 Contanten  
       
Categorieën
Groep Categorie Beschrijving Gr
    BEDRIJFSRESULTAAT  
       
    INKOMSTEN  
  100 Opname van lopende rekening 1
  110 Diverse verkopen 1
  111 Abonnementsbetalingen 1
  112 Giften 1
  113 Overige 1
1   Totale INKOMSTEN 00
       
    UITGAVEN  
  200 Inkoop postzegels 2
  201 Brieven en pakketten 2
  202 Postbenodigdheden 2
  203 Kantoorbenodigdheden, apparatuur, schoonmaak 2
  204 Huur, elektriciteit, water 2
  205 Telefoon en fax 2
  206 Reclame, folders 2
  210 Agentschapskosten 2
  211 Betaling voor goederen 2
  220 Storting op girorekening 2
  230 Salarissen en personeelskosten 2
  240 Kosten en overige vergunningen 2
2   Totale UITGAVEN 00
       
00   TOTAAL  
       
       
    KOSTEN- EN WINSTCENTRA  
  .G Gebouwenmanagement T1
  .P Personeelsmanagement T1
  .I Investeringen T1
T1   Totale DIVISIE  
       

Speciaal voor gebruik bij verenigingsbureaus, met voorbeeldtransacties en een voorbeeld van kostenplaatsen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Voor meer informatie, zie onze pagina Hoe beginnen - Kasboek en Hoe als vereniging je boekhouding voeren

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email