You are here

Vereniging

Speciaal voor gebruik bij verenigingsbureaus, met voorbeeldtransacties en een voorbeeld van kostenplaatsen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Country: Netherlands  | Boekhouding type: Kasboek  |  Category: Non-Profit

Vereniging XX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Kasboek

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
       
  1000 Contanten  
       
Categorieën
Groep Categorie Beschrijving Gr
    BEDRIJFSRESULTAAT  
       
    INKOMSTEN  
  100 Opname van lopende rekening 1
  110 Diverse verkopen 1
  111 Abonnementsbetalingen 1
  112 Giften 1
  113 Overige 1
1   Totale INKOMSTEN 00
       
    UITGAVEN  
  200 Inkoop postzegels 2
  201 Brieven en pakketten 2
  202 Postbenodigdheden 2
  203 Kantoorbenodigdheden, apparatuur, schoonmaak 2
  204 Huur, elektriciteit, water 2
  205 Telefoon en fax 2
  206 Reclame, folders 2
  210 Agentschapskosten 2
  211 Betaling voor goederen 2
  220 Storting op girorekening 2
  230 Salarissen en personeelskosten 2
  240 Kosten en overige vergunningen 2
2   Totale UITGAVEN 00
       
00   TOTAAL  
       
       
    KOSTEN- EN WINSTCENTRA  
  .G Gebouwenmanagement T1
  .P Personeelsmanagement T1
  .I Investeringen T1
T1   Totale DIVISIE  
       

Voor meer informatie, zie onze pagina Hoe beginnen - Kasboek en Hoe als vereniging je boekhouding voeren

 


Gratis tot 70 transactierijen

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email